About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           03-Septembrie-2014   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts


Welcome Being established in 1991, Monitorul Oficial R.A. was entitled to carry on the task of publishing the official journal of Romania, which had initially been released in 1832. Since its first number, this paper began to produce a concise chronicle of the main historical, political and cultural events, which contributed to the progress and foundation of the modern Romanian state.
News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0647 din 02 Septembrie 2014
Act nr. 670/31 Iulie 2014
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2013 privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului“, proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ şi pentru transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului“, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Ministerului Justiţiei (201400647)
Guvernul României

M. Of. nr. 0647 din 02 Septembrie 2014
Act nr. 717/26 August 2014
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume (201400647)
Guvernul României

M. Of. nr. 0647 din 02 Septembrie 2014
Act nr. 1087/26 August 2014
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. (201400647)
Ministerul Finanțelor Publice

M. Of. nr. 0647 din 02 Septembrie 2014
Act nr. 1649/12 August 2014
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. (201400647)
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstni

M. Of. nr. 0647 din 02 Septembrie 2014
Act nr. 454/01 August 2014
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. (201400647)
Secretariatul General al Guvernului

M. Of. nr. 0647 din 02 Septembrie 2014
Act nr. 8/25 Iulie 2014
Dispoziţie pentru aprobarea condiţiilor minime generale privind formarea profesională în specialităţile psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant (201400647)
Colegiul Psihologilor din România

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus