About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           31-Octombrie-2014   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts


Welcome Being established in 1991, Monitorul Oficial R.A. was entitled to carry on the task of publishing the official journal of Romania, which had initially been released in 1832. Since its first number, this paper began to produce a concise chronicle of the main historical, political and cultural events, which contributed to the progress and foundation of the modern Romanian state.
News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0796 din 31 Octombrie 2014
Act nr. 933/29 Octombrie 2014
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii (201400796)
Guvernul României

M. Of. nr. 0796 din 31 Octombrie 2014
Act nr. 1573/15 Octombrie 2014
Ordin privind controlul oficial al calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme modificate genetic (201400796)
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

M. Of. nr. 0795 din 31 Octombrie 2014
Act nr. 939/29 Octombrie 2014
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 (201400795)
Guvernul României

M. Of. nr. 0795 din 31 Octombrie 2014
Act nr. 940/29 Octombrie 2014
Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă (201400795)
Guvernul României

M. Of. nr. 0795 din 31 Octombrie 2014
Act nr. 949/29 Octombrie 2014
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român“, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor (201400795)
Guvernul României

M. Of. nr. 0795 din 31 Octombrie 2014
Act nr. 438/30 Septembrie 2014
Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 385/2010 (201400795)
Consiliul Concurenței

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus