About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           29-Martie-2015   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts


Welcome Being established in 1991, Monitorul Oficial R.A. was entitled to carry on the task of publishing the official journal of Romania, which had initially been released in 1832. Since its first number, this paper began to produce a concise chronicle of the main historical, political and cultural events, which contributed to the progress and foundation of the modern Romanian state.
News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0206 din 27 Martie 2015
Act nr. 518/19 Martie 2015
Ordin pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU 2182 (2014) şi 2199 (2015) (201500206)
Ministerul Afacerilor Externe

M. Of. nr. 0206 din 27 Martie 2015
Act nr. 505/25 Martie 2015
Ordin privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul (201500206)
Ministerul Transporturilor

M. Of. nr. 0206 din 27 Martie 2015
Act nr. 3/25 Martie 2015
Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale (201500206)
Autoritatea de Supraveghere Financiar?

M. Of. nr. 0205 din 27 Martie 2015
Act nr. 58/26 Martie 2015
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş (201500205)
Parlamentul României

M. Of. nr. 0205 din 27 Martie 2015
Act nr. 364/25 Martie 2015
Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş (201500205)
Președintele României

M. Of. nr. 0205 din 27 Martie 2015
Act nr. 20/23 Martie 2015
Hotărâre privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 - COM (2014) 910 (201500205)
Senatul României

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus