About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           21-Octombrie-2016   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

Welcome Being established in 1991, Monitorul Oficial R.A. was entitled to carry on the task of publishing the official journal of Romania, which had initially been released in 1832. Since its first number, this paper began to produce a concise chronicle of the main historical, political and cultural events, which contributed to the progress and foundation of the modern Romanian state.
News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0837 din 21 Octombrie 2016
Act nr. 1343/12 Octombrie 2016
Ordin privind modificarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 533/2016 (201600837)
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

M. Of. nr. 0837 din 21 Octombrie 2016
Act nr. 39/17 Octombrie 2016
Hotărâre pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor (201600837)
Autoritatea Electorală Permanentă

M. Of. nr. 0836 din 21 Octombrie 2016
Act nr. 571/12 Iulie 2016
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român (201600836)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0836 din 21 Octombrie 2016
Act nr. 740/05 Octombrie 2016
Hotărâre privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio (201600836)
Guvernul României

M. Of. nr. 0836 din 21 Octombrie 2016
Act nr. 1224/30 Iunie 2016
Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Lunca Mureşului (201600836)
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

M. Of. nr. 0836 din 21 Octombrie 2016
Act nr. 61/12 Octombrie 2016
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice (201600836)
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus