About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           31-Ianuarie-2015   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts


Welcome Being established in 1991, Monitorul Oficial R.A. was entitled to carry on the task of publishing the official journal of Romania, which had initially been released in 1832. Since its first number, this paper began to produce a concise chronicle of the main historical, political and cultural events, which contributed to the progress and foundation of the modern Romanian state.
News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0084 din 30 Ianuarie 2015
Act nr. 2/30 Ianuarie 2015
Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară (201500084)
Senatul României

M. Of. nr. 0084 din 30 Ianuarie 2015
Act nr. 616/04 Noiembrie 2014
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1), art. 33 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (201500084)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0084 din 30 Ianuarie 2015
Act nr. 8/28 Ianuarie 2015
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora (201500084)
Guvernul României

M. Of. nr. 0084 din 30 Ianuarie 2015
Act nr. 11/28 Ianuarie 2015
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (201500084)
Guvernul României

M. Of. nr. 0084 din 30 Ianuarie 2015
Act nr. 12/28 Ianuarie 2015
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (201500084)
Guvernul României

M. Of. nr. 0084 din 30 Ianuarie 2015
Act nr. 85/28 Ianuarie 2015
Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă (201500084)
Ministerul Sănătății

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus