About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           26-Septembrie-2016   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

Welcome Being established in 1991, Monitorul Oficial R.A. was entitled to carry on the task of publishing the official journal of Romania, which had initially been released in 1832. Since its first number, this paper began to produce a concise chronicle of the main historical, political and cultural events, which contributed to the progress and foundation of the modern Romanian state.
News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0743 din 23 Septembrie 2016
Act nr. 168/22 Septembrie 2016
Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014 (201600743)
Parlamentul României

M. Of. nr. 0743 din 23 Septembrie 2016
Act nr. 818/21 Septembrie 2016
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles la 26 mai 2014 (201600743)
Președintele României

M. Of. nr. 0743 din 23 Septembrie 2016
Act nr. 500/30 Iunie 2016
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. f) şi ale art. 68 alin. (1) şi (5) din Codul de procedură penală (201600743)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0743 din 23 Septembrie 2016
Act nr. 663/14 Septembrie 2016
Hotărâre privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România (201600743)
Guvernul României

M. Of. nr. 0743 din 23 Septembrie 2016
Act nr. 3765/16 Septembrie 2016
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului (201600743)
Ministerul Culturii

M. Of. nr. 0742 din 23 Septembrie 2016
Act nr. 654/14 Septembrie 2016
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017 (201600742)
Guvernul României

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus