About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           30-Mai-2016   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

Welcome Being established in 1991, Monitorul Oficial R.A. was entitled to carry on the task of publishing the official journal of Romania, which had initially been released in 1832. Since its first number, this paper began to produce a concise chronicle of the main historical, political and cultural events, which contributed to the progress and foundation of the modern Romanian state.
News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0407 din 30 Mai 2016
Act nr. 192/07 Aprilie 2016
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă (201600407)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0407 din 30 Mai 2016
Act nr. 214/12 Aprilie 2016
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal (201600407)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0407 din 30 Mai 2016
Act nr. 19/27 Mai 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (201600407)
Guvernul României

M. Of. nr. 0407 din 30 Mai 2016
Act nr. 942/19 Mai 2016
Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă (201600407)
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

M. Of. nr. 0406 din 30 Mai 2016
Act nr. 105/26 Mai 2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (201600406)
Parlamentul României

M. Of. nr. 0406 din 30 Mai 2016
Act nr. 544/25 Mai 2016
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (201600406)
Președintele României

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus