About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           01-Septembrie-2015   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts


Welcome Being established in 1991, Monitorul Oficial R.A. was entitled to carry on the task of publishing the official journal of Romania, which had initially been released in 1832. Since its first number, this paper began to produce a concise chronicle of the main historical, political and cultural events, which contributed to the progress and foundation of the modern Romanian state.
News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0664 din 01 Septembrie 2015
Act nr. 705/26 August 2015
Hotărâre pentru aprobarea organizării de către Ministerul Transporturilor, în România, în luna octombrie 2015, a Reuniunii miniştrilor transporturilor din regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), precedată de Reuniunea Grupului de experţi responsabil cu discutarea şi analizarea declaraţiei comune care va fi adoptată de miniştrii transporturilor (201500664)
Guvernul României

M. Of. nr. 0664 din 01 Septembrie 2015
Act nr. M.81/24 August 2015
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale (201500664)
Ministerul Apărării Naționale

M. Of. nr. 0664 din 01 Septembrie 2015
Act nr. 138/01 Septembrie 2015
Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014 (201500664)
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

M. Of. nr. 0664 din 01 Septembrie 2015
Act nr. 11/01 Ianuarie 2015
Rectificare referitoare la Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 11/2015 (201500664)
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești

M. Of. nr. 0664 din 01 Septembrie 2015
Act nr. 33/01 Septembrie 2015
Rectificare referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 (201500664)
Guvernul României

M. Of. nr. 0664 din 01 Septembrie 2015
Act nr. 17/31 August 2015
Normă privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor (201500664)
Autoritatea de Supraveghere Financiar?

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus