About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           05-Iulie-2015   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

About us

The Official Journal of Romania has reached 175 years of existence. The first issue appeared, based on the organic Regulations, on 8/20 December 1832, and was edited by I.H. Rădulescu; it was called by then Administrative Gazette Bulletin, and was a weekly publication printed in Cyrillic letters, and a 19 x 24 cm format.

As a witness of the Romanian state’s evolution, the official journal is a genuine summary of the most important historical, political, and cultural events having lead to the coming into being and development of the modern Romania.

News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0490 din 03 Iulie 2015
Act nr. 184/02 Iulie 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (201500490)
Parlamentul României

M. Of. nr. 0490 din 03 Iulie 2015
Act nr. 608/01 Iulie 2015
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (201500490)
Președintele României

M. Of. nr. 0490 din 03 Iulie 2015
Act nr. 185/02 Iulie 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 (201500490)
Parlamentul României

M. Of. nr. 0490 din 03 Iulie 2015
Act nr. 609/01 Iulie 2015
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015 (201500490)
Președintele României

M. Of. nr. 0490 din 03 Iulie 2015
Act nr. 263/30 Iunie 2015
Ordin privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului (201500490)
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

M. Of. nr. 0490 din 03 Iulie 2015
Act nr. 16/22 Mai 2015
Decizie Dosar nr. 1.062/1/2015/HP/P (201500490)
Înalta Curte de Casație și Justiție

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus