About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           04-Martie-2015   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

About us

The Official Journal of Romania has reached 175 years of existence. The first issue appeared, based on the organic Regulations, on 8/20 December 1832, and was edited by I.H. Rădulescu; it was called by then Administrative Gazette Bulletin, and was a weekly publication printed in Cyrillic letters, and a 19 x 24 cm format.

As a witness of the Romanian state’s evolution, the official journal is a genuine summary of the most important historical, political, and cultural events having lead to the coming into being and development of the modern Romania.

News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0154 din 04 Martie 2015
Act nr. 768/18 Decembrie 2014
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 42 din Legea farmaciei nr. 266/2008 (201500154)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0154 din 04 Martie 2015
Act nr. 2/15 Ianuarie 2015
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (201500154)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0154 din 04 Martie 2015
Act nr. 3/15 Ianuarie 2015
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi a Legii nr. 161/2003, în ansamblul său (201500154)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0154 din 04 Martie 2015
Act nr. 49/26 Februarie 2015
Ordin pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping (201500154)
Agenţia Naţională Anti-Doping

M. Of. nr. 0154 din 04 Martie 2015
Act nr. 8/25 Februarie 2015
Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2014 (201500154)
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

M. Of. nr. 0154 din 04 Martie 2015
Act nr. -/04 Martie 2015
Cuantum total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Călan, judeţul Hunedoara (201500154)
Partide Politice

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus