About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           02-Septembrie-2014   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

About us

The Official Journal of Romania has reached 175 years of existence. The first issue appeared, based on the organic Regulations, on 8/20 December 1832, and was edited by I.H. Rădulescu; it was called by then Administrative Gazette Bulletin, and was a weekly publication printed in Cyrillic letters, and a 19 x 24 cm format.

As a witness of the Romanian state’s evolution, the official journal is a genuine summary of the most important historical, political, and cultural events having lead to the coming into being and development of the modern Romania.

News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0645 din 02 Septembrie 2014
Act nr. 721/26 August 2014
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, precum şi darea acestora în folosinţa gratuită a Clubului Sportiv „U-Mobitelco“ Cluj-Napoca (201400645)
Guvernul României

M. Of. nr. 0645 din 02 Septembrie 2014
Act nr. 728/26 August 2014
Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al comunei Comloşu Mare şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (201400645)
Guvernul României

M. Of. nr. 0645 din 02 Septembrie 2014
Act nr. 735/26 August 2014
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. II/19 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu (201400645)
Guvernul României

M. Of. nr. 0645 din 02 Septembrie 2014
Act nr. 738/26 August 2014
Hotărâre privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ (201400645)
Guvernul României

M. Of. nr. 0645 din 02 Septembrie 2014
Act nr. 739/26 August 2014
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor (201400645)
Guvernul României

M. Of. nr. 0645 din 02 Septembrie 2014
Act nr. 740/26 August 2014
Hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafaţă totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Varianta de ocolire Craiova Sud“ (201400645)
Guvernul României

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus