About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           02-Octombrie-2014   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

About us

The Official Journal of Romania has reached 175 years of existence. The first issue appeared, based on the organic Regulations, on 8/20 December 1832, and was edited by I.H. Rădulescu; it was called by then Administrative Gazette Bulletin, and was a weekly publication printed in Cyrillic letters, and a 19 x 24 cm format.

As a witness of the Romanian state’s evolution, the official journal is a genuine summary of the most important historical, political, and cultural events having lead to the coming into being and development of the modern Romania.

News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0723 din 02 Octombrie 2014
Act nr. 46/30 Septembrie 2014
Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea şi transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare COM (2014) 40 (201400723)
Camera Deputaților

M. Of. nr. 0723 din 02 Octombrie 2014
Act nr. 47/30 Septembrie 2014
Hotărâre pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienţei instituţiilor de credit din Uniunea Europeană COM (2014) 43 (201400723)
Camera Deputaților

M. Of. nr. 0723 din 02 Octombrie 2014
Act nr. 48/30 Septembrie 2014
Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen lung a acţionarilor şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte anumite elemente ale declaraţiei privind guvernanţa corporativă COM (2014) 213 (201400723)
Camera Deputaților

M. Of. nr. 0723 din 02 Octombrie 2014
Act nr. 49/30 Septembrie 2014
Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158 (201400723)
Camera Deputaților

M. Of. nr. 0723 din 02 Octombrie 2014
Act nr. 1472/30 Septembrie 2014
Ordin pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemei cuplate de producţie în sectorul ovine/caprine din cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă (201400723)
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

M. Of. nr. 0723 din 02 Octombrie 2014
Act nr. 1722/25 Septembrie 2014
Ordin privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii (201400723)
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus