About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           23-Octombrie-2016   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

About us

The Official Journal of Romania has reached 175 years of existence. The first issue appeared, based on the organic Regulations, on 8/20 December 1832, and was edited by I.H. Rădulescu; it was called by then Administrative Gazette Bulletin, and was a weekly publication printed in Cyrillic letters, and a 19 x 24 cm format.

As a witness of the Romanian state’s evolution, the official journal is a genuine summary of the most important historical, political, and cultural events having lead to the coming into being and development of the modern Romania.

News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0838 din 21 Octombrie 2016
Act nr. 187/20 Octombrie 2016
Lege pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (201600838)
Parlamentul României

M. Of. nr. 0838 din 21 Octombrie 2016
Act nr. 871/19 Octombrie 2016
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (201600838)
Președintele României

M. Of. nr. 0838 din 21 Octombrie 2016
Act nr. 545/12 Iulie 2016
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (201600838)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0838 din 21 Octombrie 2016
Act nr. 765/19 Octombrie 2016
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 (201600838)
Guvernul României

M. Of. nr. 0838 din 21 Octombrie 2016
Act nr. 766/19 Octombrie 2016
Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (201600838)
Guvernul României

M. Of. nr. 0838 din 21 Octombrie 2016
Act nr. 767/19 Octombrie 2016
Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă (201600838)
Guvernul României

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus