About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           06-Mai-2015   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

About us

The Official Journal of Romania has reached 175 years of existence. The first issue appeared, based on the organic Regulations, on 8/20 December 1832, and was edited by I.H. Rădulescu; it was called by then Administrative Gazette Bulletin, and was a weekly publication printed in Cyrillic letters, and a 19 x 24 cm format.

As a witness of the Romanian state’s evolution, the official journal is a genuine summary of the most important historical, political, and cultural events having lead to the coming into being and development of the modern Romania.

News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0310 din 06 Mai 2015
Act nr. 129/06 Mai 2015
Decizie pentru numirea doamnei Simona Allice Man în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (201500310)
Primul-Ministru

M. Of. nr. 0310 din 06 Mai 2015
Act nr. 295/29 Aprilie 2015
Hotărâre privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina (201500310)
Guvernul României

M. Of. nr. 0310 din 06 Mai 2015
Act nr. 199/07 Aprilie 2015
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat (201500310)
Casa Națională de Asigurări de Sănătate

M. Of. nr. 0310 din 06 Mai 2015
Act nr. 573/05 Mai 2015
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat (201500310)
Ministerul Sănătății

M. Of. nr. 0310 din 06 Mai 2015
Act nr. 580/06 Mai 2015
Ordin privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii (201500310)
Ministerul Sănătății

M. Of. nr. 0310 din 06 Mai 2015
Act nr. 875/C/03 Martie 2015
Ordin pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corecţiei vizuale pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare (201500310)
Ministerul Justiției

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus