About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           28-Mai-2015   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

About us

The Official Journal of Romania has reached 175 years of existence. The first issue appeared, based on the organic Regulations, on 8/20 December 1832, and was edited by I.H. Rădulescu; it was called by then Administrative Gazette Bulletin, and was a weekly publication printed in Cyrillic letters, and a 19 x 24 cm format.

As a witness of the Romanian state’s evolution, the official journal is a genuine summary of the most important historical, political, and cultural events having lead to the coming into being and development of the modern Romania.

News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0372 din 28 Mai 2015
Act nr. -/19 Noiembrie 2013
Aranjament pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului (201500372)
-

M. Of. nr. 0372 din 28 Mai 2015
Act nr. 346/20 Mai 2015
Hotărâre pentru aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului şi a Protocolului la Aranjamentul administrativ, semnate la Quebec la 19 noiembrie 2013 (201500372)
Guvernul României

M. Of. nr. 0372 din 28 Mai 2015
Act nr. -/19 Noiembrie 2013
Protocol la Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului (201500372)
-

M. Of. nr. 0372 din 28 Mai 2015
Act nr. 49/19 Mai 2015
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti (201500372)
Ministerul Afacerilor Interne

M. Of. nr. 0372 din 28 Mai 2015
Act nr. 901/05 Mai 2015
Ordin privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice (201500372)
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

M. Of. nr. 0371 din 28 Mai 2015
Act nr. 3/19 Mai 2015
Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 (201500371)
Banca Națională a României

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus