About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           08-Februarie-2016   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

About us

The Official Journal of Romania has reached 175 years of existence. The first issue appeared, based on the organic Regulations, on 8/20 December 1832, and was edited by I.H. Rădulescu; it was called by then Administrative Gazette Bulletin, and was a weekly publication printed in Cyrillic letters, and a 19 x 24 cm format.

As a witness of the Romanian state’s evolution, the official journal is a genuine summary of the most important historical, political, and cultural events having lead to the coming into being and development of the modern Romania.

News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0089 din 05 Februarie 2016
Act nr. 664/15 Octombrie 2015
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexei nr. 2 la Legea nr. 63/2011 (201600089)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0089 din 05 Februarie 2016
Act nr. 685/20 Octombrie 2015
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 pct. 35 şi art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (201600089)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0089 din 05 Februarie 2016
Act nr. 806/24 Noiembrie 2015
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (201600089)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0089 din 05 Februarie 2016
Act nr. 34/03 Februarie 2016
Hotărâre pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015 (201600089)
Guvernul României

M. Of. nr. 0089 din 05 Februarie 2016
Act nr. 531/28 Ianuarie 2016
Ordin privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (201600089)
Agenția Națională de Administrare Fiscală

M. Of. nr. 0088 din 05 Februarie 2016
Act nr. 2/03 Februarie 2016
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (201600088)
Camera Deputaților

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus