About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           31-Iulie-2015   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

About us

The Official Journal of Romania has reached 175 years of existence. The first issue appeared, based on the organic Regulations, on 8/20 December 1832, and was edited by I.H. Rădulescu; it was called by then Administrative Gazette Bulletin, and was a weekly publication printed in Cyrillic letters, and a 19 x 24 cm format.

As a witness of the Romanian state’s evolution, the official journal is a genuine summary of the most important historical, political, and cultural events having lead to the coming into being and development of the modern Romania.

News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0574 din 30 Iulie 2015
Act nr. 19/28 Iulie 2015
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă (201500574)
Guvernul României

M. Of. nr. 0574 din 30 Iulie 2015
Act nr. 613/28 Iulie 2015
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a scoaterii din inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanţa (201500574)
Guvernul României

M. Of. nr. 0574 din 30 Iulie 2015
Act nr. 127/29 Iulie 2015
Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. (201500574)
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

M. Of. nr. 0574 din 30 Iulie 2015
Act nr. 128/29 Iulie 2015
Ordin pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI - S.R.L. (201500574)
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

M. Of. nr. 0573 din 30 Iulie 2015
Act nr. 226/24 Iulie 2015
Lege pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990 (201500573)
Parlamentul României

M. Of. nr. 0573 din 30 Iulie 2015
Act nr. 685/24 Iulie 2015
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990 (201500573)
Președintele României

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus