About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           23-Octombrie-2014   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

About us

The Official Journal of Romania has reached 175 years of existence. The first issue appeared, based on the organic Regulations, on 8/20 December 1832, and was edited by I.H. Rădulescu; it was called by then Administrative Gazette Bulletin, and was a weekly publication printed in Cyrillic letters, and a 19 x 24 cm format.

As a witness of the Romanian state’s evolution, the official journal is a genuine summary of the most important historical, political, and cultural events having lead to the coming into being and development of the modern Romania.

News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0773 din 23 Octombrie 2014
Act nr. 916/21 Octombrie 2014
Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice (201400773)
Guvernul României

M. Of. nr. 0773 din 23 Octombrie 2014
Act nr. 922/21 Octombrie 2014
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor (201400773)
Guvernul României

M. Of. nr. 0773 din 23 Octombrie 2014
Act nr. 155/23 Octombrie 2014
Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 (201400773)
Ministerul Afacerilor Interne

M. Of. nr. 0773 din 23 Octombrie 2014
Act nr. 1063/20 Octombrie 2014
Ordin pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 174 „Dezvoltarea carierei didactice“ finanţată prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenţie 1.3., a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 „Firme de exerciţiu pentru elevi“ finanţată prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1., a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 „România Start-up“ finanţată prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1., şi a schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori“ finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1. (201400773)
Ministerul Fondurilor Europene

M. Of. nr. 0773 din 23 Octombrie 2014
Act nr. 1064/20 Octombrie 2014
Ordin pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013 (201400773)
Ministerul Fondurilor Europene

M. Of. nr. 0772 din 23 Octombrie 2014
Act nr. 917/21 Octombrie 2014
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale (201400772)
Guvernul României

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus