About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           27-Septembrie-2016   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

About us

The Official Journal of Romania has reached 175 years of existence. The first issue appeared, based on the organic Regulations, on 8/20 December 1832, and was edited by I.H. Rădulescu; it was called by then Administrative Gazette Bulletin, and was a weekly publication printed in Cyrillic letters, and a 19 x 24 cm format.

As a witness of the Romanian state’s evolution, the official journal is a genuine summary of the most important historical, political, and cultural events having lead to the coming into being and development of the modern Romania.

News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0753 din 27 Septembrie 2016
Act nr. 119/20 Septembrie 2016
Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378 final (201600753)
Senatul României

M. Of. nr. 0753 din 27 Septembrie 2016
Act nr. 819/27 Septembrie 2016
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv (201600753)
Președintele României

M. Of. nr. 0753 din 27 Septembrie 2016
Act nr. 820/27 Septembrie 2016
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv (201600753)
Președintele României

M. Of. nr. 0753 din 27 Septembrie 2016
Act nr. 577/12 Iulie 2016
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7, art. 10 alin. (2), (4)-(6) şi art. 28 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său (201600753)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0753 din 27 Septembrie 2016
Act nr. 674/19 Septembrie 2016
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei (201600753)
Guvernul României

M. Of. nr. 0753 din 27 Septembrie 2016
Act nr. 1092/13 Septembrie 2016
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale (201600753)
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus