About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           25-Iulie-2016   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

About us

The Official Journal of Romania has reached 175 years of existence. The first issue appeared, based on the organic Regulations, on 8/20 December 1832, and was edited by I.H. Rădulescu; it was called by then Administrative Gazette Bulletin, and was a weekly publication printed in Cyrillic letters, and a 19 x 24 cm format.

As a witness of the Romanian state’s evolution, the official journal is a genuine summary of the most important historical, political, and cultural events having lead to the coming into being and development of the modern Romania.

News

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0559 din 25 Iulie 2016
Act nr. 159/19 Iulie 2016
Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice (201600559)
Parlamentul României

M. Of. nr. 0559 din 25 Iulie 2016
Act nr. 702/18 Iulie 2016
Decret pentru promulgarea Legii privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice (201600559)
Președintele României

M. Of. nr. 0558 din 25 Iulie 2016
Act nr. 379/07 Iunie 2016
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului (201600558)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0558 din 25 Iulie 2016
Act nr. 383/07 Iunie 2016
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor (201600558)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0558 din 25 Iulie 2016
Act nr. 394/14 Iunie 2016
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (201600558)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0558 din 25 Iulie 2016
Act nr. 1042/06 Iunie 2016
Ordin privind aprobarea Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei (201600558)
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus