About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Magazin Online
           28-Noiembrie-2014   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Homepage
Subscriptions
Notice of products purchase negotiation
Information
Online receipt of notices
Loss of documents by natural persons
Loss of documents by legal persons
Competitions
Activity report
Summons of the Shareholders’ general meeting
Contacts

Official Journal of Romania, Part I

Part I publishes the following categories of documents:

A. legal documents issued by the Parliament:
a. laws, decisions and motions;
b. decisions and motions of the two Chambers of the Parliament;

B. documents with a political character issued by the Parliament and the two Chambers;

C. decisions issued by the presidents of the Chamber of Deputies and the Senate;

D. documents issued by the President of Romania:
a. decrees;
b. messages and other documents addressed to the Parliament;

E. documents issued by the Government:
a. decisions, except those with a military character;
b. ordinances issued on the grounds of a special Law of reinstatement;
c. emergency ordinances;
d. declarations of general policies and other declarations as such;

F. statutory instruments issued by special bodies of the central public administration subordinated to the Government, in accordance with their competence stipulated by the Law, adopted with the purpose of organizing the execution of the Law;

G. statutory instruments adopted by the autonomous administrative authorities and by other public authorities, in accordance with their competence provided by the Law, with a view to organizing the execution of the Law;

H. decisions and notices issued by the Constitutional Court;

I. decisions delivered by the United Sections of the Supreme Court of Justice, on account of the answers to the appeal in the interest of the Law;

J. statutory instruments adopted by legal persons – other than the public authorities – which were authorized by law to assure the execution of some laws;

K. other documents which are published, in accordance with some clauses, in the Official Journal of Romania, Part I.

The documents which are published in the Official Journal of Romania, Part I, are submitted, by the issuing authorities, in certified copy, to the Secretary General of the Chamber of Deputies, bearing the signature of their leader or his deputy. At the same time, the acts are emailed, with certified signature, to the address monitoruloficial@cdep.ro. The Secretary General of the Chamber of Deputies transmits the documents mentioned above, for publication, to “Monitorul Oficial” Autonomous Régie.


Aţi putea fi interesat de următoarele:
Publication TermsNews

2008-06-18 10:49:59
Events

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Latest editions of Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0868 din 28 Noiembrie 2014
Act nr. 1145/13 Noiembrie 2014
Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 „Calitate în serviciile de ocupare“, finanţată prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare“ (201400868)
Ministerul Fondurilor Europene

M. Of. nr. 0868 din 28 Noiembrie 2014
Act nr. 2780/18 Noiembrie 2014
Ordin pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006 (201400868)
Ministerul Culturii

M. Of. nr. 0868 din 28 Noiembrie 2014
Act nr. 92/10 Septembrie 2014
Decizie privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă ASOCIAŢIA OPERA TEOLOGICĂ ORTODOXĂ - AOTO (201400868)
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

M. Of. nr. 0867 din 28 Noiembrie 2014
Act nr. 56/25 Noiembrie 2014
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului (201400867)
Senatul României

M. Of. nr. 0867 din 28 Noiembrie 2014
Act nr. 693/27 Noiembrie 2014
Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor (201400867)
Președintele României

M. Of. nr. 0867 din 28 Noiembrie 2014
Act nr. 1046/18 Noiembrie 2014
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea (201400867)
Guvernul României

Monitorul Oficial Archive
First ISO 9001 certified publishing and printing house in Romania

About us Publication Publishing House Printing house The Sales and Information Centre Contacts Sus