Elektronikus közlönytár Magunkról Hivatalos kiadványaink A Kiadó Nyomda Közönség- kapcsolat Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

I. Oldal
Sajtóközlemény
Elofizetes
Előfizetés a Hivatalos Közlönyre, elektronikus hordozón
Előfizetésen kívüli ráadásszámok
Előfizetés a Hivatalos Közlönyre, papírhordozón
Hasznos tudnivalok
Jogi személyek elvesztett iratai
Magánszemélyek elvesztett iratai
Versenyvizsgák
Részvényesi közgyűlési egybehívók
Közbeszerzés
Tevékenységi beszámolók
Közzétételi díjszabás
Hirdetésfelvevők
Kapcsolatfelvétel
Magyar nyelvű jogszabályfordítás

Könyvbemutató
Az elbűvölő Ion Barbu (Dan Barbilian) ...., Sorin Popescu könyve

Ez év novemberében előbb Bukarestben, majd Giurgiu-ban megszervezett kulturális esemény.....

==========================================================================

În luna noiembrie a acestui an, găzduit iniţial la Bucureşti, ulterior la Giurgiu, a avut loc un eveniment cultural care depăşeşte sfera unei obişnuite lansări de carte, având valoarea unui act recuperatoriu de o deosebită importanţă. Este vorba de prezentarea volumului Fascinantul Ion Barbu (Dan Barbilian) – file inedite, sub semnătura unui remarcabil jurist şi om de cultură, dl Sorin Popescu. Colecţionar pasionat de documente, cărţi şi obiecte de artă având o legătură, fie şi îndepărtată, cu Ion Barbu (Dan Barbilian) şi având şansa de a fi primit în dar de la Gerda Barbilian – soţia marelui poet şi matematician – o arhivă nepreţuită, autorul a valorificat în această carte o serie de materiale inedite referitoare la existenţa, activitatea didactică şi ştiinţifică, prieteniile şi corespondenţele celui ce l-a fascinat aproape o viaţă.

 IMG_9209.jpgLa Bucureşti, lansarea a avut loc în ziua de 12 noiembrie 2007, la sediul Uniunii Juriştilor din România, cu sprijinul acesteia şi al Institutului de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române. Reunind  numeroase personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale, atât în rândurile celor ce au luat cuvântul (academicienii Solomon Marcus şi Cabiria-Andreian Cazacu, scriitorul Ion Papuc, preşedintele U.J.R. Gavril Iosif Chiuzbaian, prof. univ. dr. Constantin Udrişte – decanul Facultăţii de Ştiinţe Aplicate din Universitatea Politehnică Bucureşti), cât şi printre invitaţi (prof. univ. Simina Tănăsescu şi Simona Cioculescu, domnul Barbu Cioculescu), festivitatea a prilejuit discuţii dintre cele mai interesante, edificatoare mai mult sau mai puţin pentru semnele de întrebare ce se nasc, firesc, in jurul oricărei mari valori. N-au lipsit binevenitele polemici, semn al recunoaşterii, dincolo de orice convenţionalism, a importanţei acestui act editorial pentru reconstituirea unui personaj singular în cultura noastră, revendicat în egală măsură de lumea riguroasă, precisă a cifrelor şi de cea nesigură, „înşelătoare” a literelor.

IMG_9302.jpgUltimul discurs i-a revenit, cum era de aşteptat, dlui Sorin Popescu, care şi-a mărturisit încă o dată, emoţionat şi emoţionant, admiraţia, respectul şi afecţiunea pentru „poetul şi matematicianul de geniu”, nu în ultimul rând pentru omul care a fost Ion Barbu.

 La Giurgiu – oraşul în care s-au stabilit părinţii lui Ion Barbu şi în care acesta a trăit un timp, tatăl (Constantin Barbilian) fiind judecător la tribunalul din localitate –, pe data de 16 noiembrie, la Palatul de Justiţie, sub auspiciile Uniunii Juriştilor din România, Tribunalului Giurgiu, Consiliului Local, Asociaţiei Române a Magistraţilor, Ordinului Judiciar, Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” şi Monitorului Oficial R.A., manifestarea a întrunit, în aceeaşi atmosferă primitoare şi dinamică, mai multe evenimente: lansarea cărţii, acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Giurgiu – post-mortem” lui Ion Barbu şi dezvelirea unei plăci memoriale cu figura lui Constantin Barbilian, al cărui nume a fost atribuit sălii de judecată ce a găzduit festivitatea.Hirek es Ujdonsagok

2008-01-07 14:54:26
Események

2007-12-07 11:30:04
Nyomtatás alatt....

2007-12-07 11:17:29
Események


expert-monitor.ro


A Monitorul Oficial
legfrissebb szamai
M. Of. nr. 0679 din 19 August 2017
Act nr. 97/17 August 2017

Ordin privind procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările examenului de obţinere a permisului de conducere şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal

Ministerul Afacerilor Interne
M. Of. nr. 0679 din 19 August 2017
Act nr. 926/10 August 2017

Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant

Ministerul Sănătății
M. Of. nr. 0679 din 19 August 2017
Act nr. 1305/11 August 2017

Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2356 (2017)

Ministerul Afacerilor Externe
M. Of. nr. 0679 din 19 August 2017
Act nr. 1306/11 August 2017

Ordin pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2360 (2017)

Ministerul Afacerilor Externe
M. Of. nr. 0679 din 19 August 2017
Act nr. 2176/03 Aprilie 2017

Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Vilei Georgescu, str. Sarmisegetuza nr. 40, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

Ministerul Culturii și Identității Naționale
M. Of. nr. 0679 din 19 August 2017
Act nr. 2532/02 August 2017

Ordin pentru acreditarea Muzeului Municipiului Bucureşti

Ministerul Culturii și Identității Naționale
A Monitorul Oficial irattara
Romania elso - ISO 9001-nek megfelelokent igazolt - kiadoja es nyomdaja

Elektronikus közlönytár Magunkról Hivatalos kiadványaink A Kiadó Nyomda Közönség- kapcsolat Kapcsolatfelvétel Sus