Elektronikus közlönytár Magunkról Hivatalos kiadványaink A Kiadó Nyomda Közönség- kapcsolat Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

I. Oldal
Sajtóközlemény
Elofizetes
Előfizetés a Hivatalos Közlönyre, elektronikus hordozón
Előfizetésen kívüli ráadásszámok
Előfizetés a Hivatalos Közlönyre, papírhordozón
Hasznos tudnivalok
Jogi személyek elvesztett iratai
Magánszemélyek elvesztett iratai
Versenyvizsgák
Részvényesi közgyűlési egybehívók
Közbeszerzés
Tevékenységi beszámolók
Közzétételi díjszabás
Hirdetésfelvevők
Kapcsolatfelvétel
Magyar nyelvű jogszabályfordítás

Könyvbemutató
Az elbűvölő Ion Barbu (Dan Barbilian) ...., Sorin Popescu könyve

Ez év novemberében előbb Bukarestben, majd Giurgiu-ban megszervezett kulturális esemény.....

==========================================================================

În luna noiembrie a acestui an, găzduit iniţial la Bucureşti, ulterior la Giurgiu, a avut loc un eveniment cultural care depăşeşte sfera unei obişnuite lansări de carte, având valoarea unui act recuperatoriu de o deosebită importanţă. Este vorba de prezentarea volumului Fascinantul Ion Barbu (Dan Barbilian) – file inedite, sub semnătura unui remarcabil jurist şi om de cultură, dl Sorin Popescu. Colecţionar pasionat de documente, cărţi şi obiecte de artă având o legătură, fie şi îndepărtată, cu Ion Barbu (Dan Barbilian) şi având şansa de a fi primit în dar de la Gerda Barbilian – soţia marelui poet şi matematician – o arhivă nepreţuită, autorul a valorificat în această carte o serie de materiale inedite referitoare la existenţa, activitatea didactică şi ştiinţifică, prieteniile şi corespondenţele celui ce l-a fascinat aproape o viaţă.

 IMG_9209.jpgLa Bucureşti, lansarea a avut loc în ziua de 12 noiembrie 2007, la sediul Uniunii Juriştilor din România, cu sprijinul acesteia şi al Institutului de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române. Reunind  numeroase personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale, atât în rândurile celor ce au luat cuvântul (academicienii Solomon Marcus şi Cabiria-Andreian Cazacu, scriitorul Ion Papuc, preşedintele U.J.R. Gavril Iosif Chiuzbaian, prof. univ. dr. Constantin Udrişte – decanul Facultăţii de Ştiinţe Aplicate din Universitatea Politehnică Bucureşti), cât şi printre invitaţi (prof. univ. Simina Tănăsescu şi Simona Cioculescu, domnul Barbu Cioculescu), festivitatea a prilejuit discuţii dintre cele mai interesante, edificatoare mai mult sau mai puţin pentru semnele de întrebare ce se nasc, firesc, in jurul oricărei mari valori. N-au lipsit binevenitele polemici, semn al recunoaşterii, dincolo de orice convenţionalism, a importanţei acestui act editorial pentru reconstituirea unui personaj singular în cultura noastră, revendicat în egală măsură de lumea riguroasă, precisă a cifrelor şi de cea nesigură, „înşelătoare” a literelor.

IMG_9302.jpgUltimul discurs i-a revenit, cum era de aşteptat, dlui Sorin Popescu, care şi-a mărturisit încă o dată, emoţionat şi emoţionant, admiraţia, respectul şi afecţiunea pentru „poetul şi matematicianul de geniu”, nu în ultimul rând pentru omul care a fost Ion Barbu.

 La Giurgiu – oraşul în care s-au stabilit părinţii lui Ion Barbu şi în care acesta a trăit un timp, tatăl (Constantin Barbilian) fiind judecător la tribunalul din localitate –, pe data de 16 noiembrie, la Palatul de Justiţie, sub auspiciile Uniunii Juriştilor din România, Tribunalului Giurgiu, Consiliului Local, Asociaţiei Române a Magistraţilor, Ordinului Judiciar, Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” şi Monitorului Oficial R.A., manifestarea a întrunit, în aceeaşi atmosferă primitoare şi dinamică, mai multe evenimente: lansarea cărţii, acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Giurgiu – post-mortem” lui Ion Barbu şi dezvelirea unei plăci memoriale cu figura lui Constantin Barbilian, al cărui nume a fost atribuit sălii de judecată ce a găzduit festivitatea.Hirek es Ujdonsagok

2008-01-07 14:54:26
Események

2007-12-07 11:30:04
Nyomtatás alatt....

2007-12-07 11:17:29
Események


expert-monitor.ro


A Monitorul Oficial
legfrissebb szamai
M. Of. nr. 0241 din 19 Martie 2018
Act nr. 17/15 Martie 2018

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Guvernul României
M. Of. nr. 0241 din 19 Martie 2018
Act nr. 104/15 Martie 2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor

Guvernul României
M. Of. nr. 0241 din 19 Martie 2018
Act nr. 108/15 Martie 2018

Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Guvernul României
M. Of. nr. 0241 din 19 Martie 2018
Act nr. 109/15 Martie 2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Guvernul României
M. Of. nr. 0241 din 19 Martie 2018
Act nr. 123/19 Martie 2018

Decizie privind numirea domnului Andrei-Marius Diamescu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0241 din 19 Martie 2018
Act nr. 169/20 Februarie 2018

Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Lechința, județul Bistrița-Năsăud

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
A Monitorul Oficial irattara
Romania elso - ISO 9001-nek megfelelokent igazolt - kiadoja es nyomdaja

Elektronikus közlönytár Magunkról Hivatalos kiadványaink A Kiadó Nyomda Közönség- kapcsolat Kapcsolatfelvétel Sus