e-Monitor Despre noi Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Schimbări de nume
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Contact
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare


CODUL FISCAL ȘI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ, ED. A IV-A - COMANDĂ AICI

ISBN 978-973-567-922-4, format 147 x 205 mm, 840 pagini, 22 lei
Data apariției 14 ianuarie 2016

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, modificată prin O.U.G. nr. 41/2015, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 733 din 30 septembrie 2015, prin O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată in M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 358/2015, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 988 din 31 decembrie 2015, și prin O.U.G. nr. 57/2015, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, insoțită de tabla de materii;

Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, modificată prin prin O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată in M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 358/2015, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 988 din 31 decembrie 2015, insoțită de tabla de materii.

NORME METODOLOGICE DE APLICARE A CODULUI FISCAL, ED. A VIII-A - COMANDĂ AICI

ISBN 978-973-567-921-7, format 147 x 205 mm, 680 de pagini, 31 lei
Data apariției ianuarie 2016

Conține Hotărârea Guvernului României nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016

 

DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILE, EDIȚIA A IV-A - COMANDĂ AICI

ISBN 978-973-567-927-9, 147x205 mm, 80 de pagini, 10 lei
Data apariției ianuarie 2016


Conţine Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, în vigoare de la 1 ianuarie 2016, publicat în M. Of. nr. 910 și 910 bis din 9 decembrie 2015.

Ordinul aprobă normele metodologice generale și specifice de întocmire şi utilizare, modelele documentelor financiar-contabile, elementele obligatorii și termenele de păstrare a acestora. La data intrării în vigoare a ordinului a fost abrogat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 970 din 23 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


REGLEMENTĂRI CONTABILE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE, ED. IANUARIE 2016 - COMANDĂ AICI

ISBN 978-973-567-926-2, format 147 x 205 mm, 392 pagini, 23 lei
Data apariției ianuarie 2016

Conține

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, modificat substanțial recent prin O. nr. 4.160/2015, și

- Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată, ultima modificare fiind adusă prin O.U.G. nr. 57/2015.

Cartea este prefațată de dr. Georgeta Petre, director al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și de dr. Alexandra Lazăr, director adjunct al aceleiași direcții.

 

 

 

 

 



Noutăți și Știri

2016-11-23 18:55:23
NOUTATE EDITORIALĂ – VIAȚA TĂCUTĂ A NATURII, DOINA PĂULEANU

2016-01-15 12:21:28
CĂRȚI DIN DOMENIUL FISCALITĂȚII/CONTABILITĂȚII

2010-07-09 11:32:52
Reduceri în magazinul on-line


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0061 din 20 Ianuarie 2017
Act nr. 17/20 Ianuarie 2017

Decret pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Președintele României
M. Of. nr. 0061 din 20 Ianuarie 2017
Act nr. 152/19 Ianuarie 2017

Ordin privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

Ministerul Finanțelor Publice
M. Of. nr. 0061 din 20 Ianuarie 2017
Act nr. 18/20 Ianuarie 2017

Decret pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei

Președintele României
M. Of. nr. 0061 din 20 Ianuarie 2017
Act nr. 19/20 Ianuarie 2017

Decret pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei

Președintele României
M. Of. nr. 0061 din 20 Ianuarie 2017
Act nr. 3104/19 Ianuarie 2017

Ordin privind modificarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 11-a, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.784/2016

Ministerul Educației Naționale
M. Of. nr. 0061 din 20 Ianuarie 2017
Act nr. -/12 Aprilie 2016

Hotărâre în Cauza M.C. şi A.C. împotriva României

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Despre noi Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Contact Întrebări frecvente Sugestii Sus