e-Monitor Despre noi Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online
           04-Septembrie-2015   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Prima pagină
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Schimbări de nume
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Contact
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Monitorul Oficial Partea a II-a – stenogramele ședințelor Parlamentului

În conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 prinvind organizarea Monitorului Oficial al României, art. 6, ale Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, art. 57 alin. (3) si art. 153, si ale Hotărârii nr. 28/2005 privind Regulamentul Senatului, art. 129,

În Partea a II-a a Monitorului Oficial se publică:
- stenogramele ședintelor Camerei Deputatilor
- stenogramele ședintelor Senatului
- stenogramele ședintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului
- sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
- rapoartele și dările de seama prezentate Parlamentului de catre autoritatile publice, potrivit Constitutiei sau altor legi, dupa dezbaterea acestora de catre Parlament.

Materialele vin spre publicare de la departamentele de specialitate ale Camerei Deputatilor si ale Senatului.

Pentru condiţii de publicare, a se vedea Monitorul Oficial al României, Partea I.


Aţi putea fi interesat de următoarele:
Condiții de redactareNoutaţi & Ştiri

2015-01-13 09:29:50
NOILE REGLEMENTĂRI CONTABILE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

2015-08-17 11:22:50
CODUL PENAL SI CODUL DE PROCEDURA PENALA.TESTE GRILA, Aurel Ciobanu, Petruţ Cioban

2010-07-09 11:32:52
Reduceri în magazinul on-line

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Ultimele apariţii ale Monitorului Oficial
M. Of. nr. 0675 din 04 Septembrie 2015
Act nr. 1/25 August 2015
Instrucţiuni emisă în aplicarea prevederilor art. 186 şi 190 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (201500675)
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

M. Of. nr. 0675 din 04 Septembrie 2015
Act nr. 709/26 August 2015
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului (201500675)
Guvernul României

M. Of. nr. 0675 din 04 Septembrie 2015
Act nr. 3727/25 Iunie 2015
Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 (201500675)
Institutul Național de Statistică

M. Of. nr. 0675 din 04 Septembrie 2015
Act nr. 734/29 Aprilie 2015
Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 (201500675)
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

M. Of. nr. 0675 din 04 Septembrie 2015
Act nr. 1003/27 August 2015
Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 (201500675)
Ministerul Finanțelor Publice

M. Of. nr. 0675 din 04 Septembrie 2015
Act nr. 480/11 August 2015
Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 (201500675)
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice

Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură si tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Despre noi Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Contact Întrebări frecvente Sugestii Sus