e-Monitor Despre noi Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online
           22-Octombrie-2014   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Prima pagină
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Schimbări de nume
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Contact
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Monitorul Oficial Partea a III-a – concursuri, pierderi acte, actele instanțelor

În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunţuri şi altele asemenea (art. 7 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României).


 

 

Noutaţi & Ştiri

2014-08-04 13:58:33
CODUL PENAL ȘI CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ. TESTE-GRILĂ, AUREL CIOBANU

2014-08-20 15:36:49
ALBUM DE ARTA NICOLAE TONITZA, AUTOR DOINA PAULEANU

2010-07-09 11:32:52
Reduceri în magazinul on-line

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Ultimele apariţii ale Monitorului Oficial
M. Of. nr. 0767 din 22 Octombrie 2014
Act nr. 899/15 Octombrie 2014
Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti (201400767)
Guvernul României

M. Of. nr. 0767 din 22 Octombrie 2014
Act nr. 900/15 Octombrie 2014
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal“, bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A. (201400767)
Guvernul României

M. Of. nr. 0767 din 22 Octombrie 2014
Act nr. 901/15 Octombrie 2014
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 348/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a“, judeţul Bihor (201400767)
Guvernul României

M. Of. nr. 0767 din 22 Octombrie 2014
Act nr. 1056/16 Octombrie 2014
Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari“, aferentă axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient“, domeniului major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor“, operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari“, din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ (201400767)
Ministerul Fondurilor Europene

M. Of. nr. 0767 din 22 Octombrie 2014
Act nr. 1400/15 Octombrie 2014
Ordin pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 (201400767)
Ministerul Finanțelor Publice

M. Of. nr. 0766 din 22 Octombrie 2014
Act nr. 892/15 Octombrie 2014
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională „Unifarm“ - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii (201400766)
Guvernul României

Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură si tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Despre noi Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Contact Întrebări frecvente Sugestii Sus