e-Monitor Despre noi Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online
           26-Aprilie-2015   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Prima pagină
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Schimbări de nume
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Contact
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Monitorul Oficial Partea a III-a – concursuri, pierderi acte, actele instanțelor

În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunţuri şi altele asemenea (art. 7 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României).


 

 

Noutaţi & Ştiri

2015-01-13 09:29:50
NOILE REGLEMENTĂRI CONTABILE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

2015-04-10 11:44:55
ALBUM DE ARTA LUCHIAN, THEODOR ENESCU

2010-07-09 11:32:52
Reduceri în magazinul on-line

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Ultimele apariţii ale Monitorului Oficial
M. Of. nr. 0279 din 24 Aprilie 2015
Act nr. 650/15 Aprilie 2015
Ordin privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate (201500279)
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

M. Of. nr. 0279 din 24 Aprilie 2015
Act nr. 826/21 Aprilie 2015
Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale - continuarea sprijinului pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri de economie socială“, aferentă Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umaneˮ 2007-2013 (POSDRU 2007-2013), axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale“, domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale“ (201500279)
Ministerul Fondurilor Europene

M. Of. nr. 0279 din 24 Aprilie 2015
Act nr. 838/02 Aprilie 2015
Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (201500279)
Agenția Națională de Administrare Fiscală

M. Of. nr. 0279 din 24 Aprilie 2015
Act nr. -/24 Aprilie 2015
Iniţiativă legislativă la proiectul de lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator public (201500279)
-

M. Of. nr. 0278 din 24 Aprilie 2015
Act nr. 78/17 Aprilie 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare (201500278)
Parlamentul României

M. Of. nr. 0278 din 24 Aprilie 2015
Act nr. 416/23 Aprilie 2015
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza“ al Judeţului Iaşi (201500278)
Președintele României

Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură si tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Despre noi Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Contact Întrebări frecvente Sugestii Sus