e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Pregătirea capitalului uman

 

Lansare Proiect
Avertisment: această pagină de web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web - Regia Autonoma Monitorul Oficial (RAMO) şi Centrul de Pregătire în Informatică (CPI – S.A.).

Regia Autonoma Monitorul Oficial (RAMO) în parteneriat cu Centrul de Pregătire în Informatică – CPI S.A. Bucureşti lansează proiectul PHARE/2005/017-553.04.02.02.01.802, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat de Guvernul României şi RA Monitorul Oficial:
„Pregătirea capitalului uman din Regia Autonomă Monitorul Oficial pentru folosirea noilor tehnologii de comunicare şi informaţie – cerinţa necesară şi obligatorie pentru atingerea masei critice de personal competent şi adaptabil la schimbări în vederea creşterii productivităţii muncii şi dezvoltării sistemului informatic propriu”.
Proiectul propune promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii pentru personalul operativ şi de management din Regia autonomă Monitorul Oficial, prin dezvoltarea de abilităţi şi competenţe de bază în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru un număr de 350 persoane, care să permită forţei de muncă să devină mai adaptabilă la cerinţele în continuă evoluţie în activităţile regiei.
Noile cerinţe de informare publică - în condiţii de timp şi calitate tot mai bune – la care statul trebuie să răspundă, au adus Regia autonomă Monitorul Oficial în faţa unei transformări radicale; principala pârghie pentru această transformare este informatizarea generală, iar etapa premergătoare a informatizării o reprezintă pregătirea unei structuri de personal cu proprietăţi de masă critică.
Atributul de masă critică va permite ca, după crearea – prin prezentul proiect – a acestei structuri de personal, ea să-şi autoîntreţină şi să-şi autoregleze dezvoltarea pentru a implementa noi principii manageriale (ex.: orientarea pe proiecte şi implementarea tehnicilor de management a acestora) mai sigure, mai flexibile, mai performante, la toate nivelele organizaţiei.
Grupurile ţintă sunt formate din persoane implicate în activităţi operative şi de management din Regia Autonomă Monitorul Oficial, femei şi bărbaţi, promovându-se astfel egalitatea de şanse şi combaterea discriminării pe piaţa muncii.
Activităţile proiectului se referă la: structurarea competenţelor necesare transformărilor viitoare ale Regiei autonomă Monitorul Oficial, identificarea nevoilor de instruire, furnizarea de programe de instruire pentru utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (care susţin învăţarea continuă pe tot parcursul vieţii), diseminarea rezultatelor obţinute, prin promovarea modelelor de bune practici adoptate în plan european şi naţional.
Activităţile proiectului se vor desfăşura pe o durată de 11 luni: ianuarie – noiembrie 2008.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare a Comisiei Europene în România.

Obiectivele proiectului PHARE/2005/017-553.04.02.02.01.802 - „Pregătirea capitalului uman din Regia autonomă „Monitorul Oficial” pentru folosirea noilor tehnologii de comunicare şi informaţie – cerinţă necesară şi obligatorie pentru atingerea masei critice de personal competent şi adaptabil la schimbări în vederea creşterii productivităţii muncii şi dezvoltării sistemului informatic integrat propriu” au fost îndeplinite în totalitate.

Rezultatele proiectului au fost următoarele:

- Persoane instruite : planificat = 350, realizat =363;

Dintre care:

§ La obiectivul tematic 1: ”Bazele utilizării PC. Competenţe cheie: utilizarea calculatorului, prelucrare informaţii” = 100 absolvenți

§ La obiectivul tematic 2: „Tehnologii avansate privind instrumentele soft moderne pentru birotică şi internet” = 158 absolvenți

§ La obiectivul tematic 3: „Tehnici avansate de tehnoredactare” = 84 absolvenți

§ La obiectivul tematic 4: „Administrarea colecțiilor de date şi a reţelelor de calculatoare” = 10 absolvenți

§ La obiectivul tematic 5 : „Instrumente informatice pentru managementul proiectelor – Project Manager” = 11 absolvenți

- Certificate de absolvire cu recunoaştere națională dobândite de absolvenţi: planificat = 350, realizat = 363;

- Tematici de curs: planificat = 5, realizat = 5;

- Titluri de suport de curs: planificat = 4, realizat = 4; (un suport de curs comun pentru primele două tematici)

- Suporturi de curs distribuite la cursanţi: planificat = 350, realizat = 363

- Vizibilitatea proiectului a fost asigurată prin:

· pagini web dedicate proiectului; planificat = 2, realizat = 2;

· 1 comunicat publicat în ziarul ”România Liberă”; planificat = 1, realizat = 1

· 1 comunicat de presă transmis la ”Radio România Actualități”; planificat = 1, realizat = 1

· 99 afișe; planificat = 99, realizat =99;Noutăți și Știri

2017-05-16 11:54:04
Publius Ovidius Naso. Drumul Exilului

2017-06-15 13:02:59
Lansări de carte la BOOKFEST

2017-04-25 08:45:17
Reduceri în magazinul on-line


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0477 din 23 Iunie 2017
Act nr. 1/22 Iunie 2017

Hotărâre privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0477 din 23 Iunie 2017
Act nr. 208/21 Iunie 2017

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
M. Of. nr. 0477 din 23 Iunie 2017
Act nr. 530/22 Mai 2017

Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Cilieni, UAT Corbu, UAT Curțișoara, UAT Deveselu, UAT Fălcoiu, UAT Icoana, UAT Verguleasa, UAT Gura Padinii, UAT Ștefan cel Mare, UAT Făgețelu, UAT Vlădila, UAT Teslui și UAT Vulpeni, din județul Olt

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
M. Of. nr. 0477 din 23 Iunie 2017
Act nr. 1718/14 Iunie 2017

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice

Agenția Națională de Administrare Fiscală
M. Of. nr. 0477 din 23 Iunie 2017
Act nr. 4/23 Iunie 2017

Listă partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale

Autoritatea Electorală Permanentă
M. Of. nr. 0476 din 23 Iunie 2017
Act nr. 188/07 Iunie 2017

Ordin pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus