e-Monitor Despre noi Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online
           26-Mai-2016   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Prima pagină
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Schimbări de nume
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Contact
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României

Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I—VII, valabile pentru anul 2015, sunt aprobate prin HG nr. 593 / 2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 559 / 2015.

Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile.

Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părțile I—VII, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora.

Tarifele conțin taxa pe valoarea adăugată

Noutaţi & Ştiri

2015-12-23 09:37:31
Album fotografic România în patrimoniul UNESCO, editia a doua

2016-01-15 12:21:28
CĂRȚI DIN DOMENIUL FISCALITĂȚII/CONTABILITĂȚII

2010-07-09 11:32:52
Reduceri în magazinul on-line

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Ultimele apariţii ale Monitorului Oficial
M. Of. nr. 0398 din 25 Mai 2016
Act nr. 119/03 Martie 2016
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor pct. 3 - art. 1^2 lit. b) pct. (ii) ale articolului unic din Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară (201600398)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0398 din 25 Mai 2016
Act nr. 156/24 Martie 2016
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură penală (201600398)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0398 din 25 Mai 2016
Act nr. 170/24 Martie 2016
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (2) din Codul de procedură civilă (201600398)
Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0398 din 25 Mai 2016
Act nr. 377/18 Mai 2016
Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură (201600398)
Guvernul României

M. Of. nr. 0398 din 25 Mai 2016
Act nr. 379/18 Mai 2016
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Traian Vuia - Timişoara“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor (201600398)
Guvernul României

M. Of. nr. 0398 din 25 Mai 2016
Act nr. 380/18 Mai 2016
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor (201600398)
Guvernul României

Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură si tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Despre noi Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Contact Întrebări frecvente Sugestii Sus