e-Monitor Despre noi Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online
           27-Septembrie-2016   
e-monitor


Produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 224 /2009)

Prima pagină
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Schimbări de nume
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Contact
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României

Tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I—VII, valabile pentru anul 2016, sunt aprobate prin HG nr. 277 / 2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 290 / 2016.

Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile.

Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părțile I—VII, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora.

Tarifele conțin taxa pe valoarea adăugată

Noutaţi & Ştiri

2016-06-14 11:57:51
NOUTATE EDITORIALĂ – ACHIZIȚIILE PUBLICE, EDIȚIA IUNIE 2016

2016-01-15 12:21:28
CĂRȚI DIN DOMENIUL FISCALITĂȚII/CONTABILITĂȚII

2010-07-09 11:32:52
Reduceri în magazinul on-line

Arhiva sumarelor Monitorului Oficial

expert-monitor.ro

Ultimele apariţii ale Monitorului Oficial
M. Of. nr. 0752 din 27 Septembrie 2016
Act nr. 1062/02 Septembrie 2016
Ordin privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi unităţile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum şi din registrul cadastral de publicitate imobiliară şi din registrul agricol, în regim de reciprocitate şi cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora (201600752)
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

M. Of. nr. 0752 din 27 Septembrie 2016
Act nr. 1094/13 Septembrie 2016
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău (201600752)
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

M. Of. nr. 0752 din 27 Septembrie 2016
Act nr. 1199/28 Iunie 2016
Ordin privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele (201600752)
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

M. Of. nr. 0752 din 27 Septembrie 2016
Act nr. 1751/12 Septembrie 2016
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 951/2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2016 - 14 mai 2017 (201600752)
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

M. Of. nr. 0751 din 27 Septembrie 2016
Act nr. 1123/16 Septembrie 2016
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale (201600751)
Agenția Națională de Administrare Fiscală

M. Of. nr. 0751 din 27 Septembrie 2016
Act nr. 1133/20 Septembrie 2016
Ordin privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale (201600751)
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură si tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Despre noi Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Contact Întrebări frecvente Sugestii Sus