e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare


Cu tristețe vă anunțăm că Doina Păuleanu, autoarea multor albume de artă editate de Monitorul Oficial, prietena și parte din sufletul publicațiilor de artă ale editurii, a plecat dintre noi. Nu putem exprima suficient recunoștința pe care i-o purtăm pentru tot ce ne-a ajutat să realizăm în editură, pentru felul în care a format redactorii publicațiilor de artă, pentru modul în care, de-a lungul unei colaborări de peste 20 de ani, a conturat atât profesioniști, cât și caractere. Dumnezeu să o aibă în pază!

Anca Ivașcu

Redactor-șef Editură

DOINA PĂULEANU – TIMPUL N-A MAI AVUT RĂBDARE

Narcis Dorin Ion

De dimineață, o veste teribilă a străbătut mediul virtual: Doina Păuleanu a încetat din viață, ucisă de virusul nemilos al zilelor noastre. Mă împac greu cu gândul că a dispărut cea care se confunda, în plan cultural, cu ținuturile Mării, cea care a fost, în ultimul sfert de veac, reperul fundamental al Constanței în domeniul muzeografiei și al istoriei artei, cea cărei urbea și autoritățile județene nu i-au fost întotdeauna cei mai buni prieteni, cea care n-a mai avut bucuria de a vedea lansată ultima monografie, închinată lui Oscar Han. Album monografic monumental, așa cum ne obișnuise, la care autoarea lucrase, în anul ce se încheie atât de trist, cu pasiunea care i-a definit mereu activitatea și căruia i se potrivește de minune o dedicație regăsită în altă carte a sa, cea închinată ctitoriilor regale de la Mare: „Pe durata redactării acestei cărți (ca și a celor deja scrise), l-am privat pe soțul meu de companie, cedându-i în schimb, cu deplin altruism, problemele casei; am fost răsplătită, pe parcursul redactării, de torsul sporadic și veghea necontenită ale Contesei, minunata mea pisică albă persană”.

Crescută și educată într-un mediu elevat, în care și-a venerat părinții (tatălui, inginerul Leontin Păuleanu, fiica i-a închinat cartea de debut), absolventă, ca șef de promoție, a Colegiului Național „Andrei Șaguna” din Brașov și, ulterior, a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București (cu profesori străluciți și eminenți colegi, în promoția 1971), Doina Păuleanu și-a urmat vocația în acest domeniu, dedicându-se vieții muzeale (și a făcut-o plenar la Constanța, păstorind, reclădind și apărând muzee de artă), celei universitare (generații de studenți s-au adăpat de la nesecatul său izvorul de cunoștințe) și, nu în ultimul rând, cercetării, marea sa pasiune. O patimă de maturitate – mi-a mărturisit-o de mai multe ori –, al cărei rezultat va putea fi apreciat mai detașat acum, după trecerea sa, când ne vom da seama că fără acribie, fără documentare la sursa primară (arhivele și bibliotecile i-au fost prieteni fideli), fără talentul de a recrea o poveste sau o biografie, de a evoca o lume, fără ajutorul celor dragi, al mulților săi prieteni și colegi, Doina Păuleanu nu ar fi putut crea o operă ce va înfrunta, în mod cert, timpul.

În ceasul de necrezut al despărțirii, un sumar bilanț al vieții, activității și operei Doinei Păuleanu ne arată golul imens lăsat în cultura română. Muzeografia română – căreia Doina Păuleanu i-a dedicat cu pasiune viața sa, luptând, timp de treizeci de ani, din postura de director al Muzeului de Artă din Constanța, pentru salvarea, valorificarea și cunoașterea unui patrimoniu cultural și artistic inestimabil – rămâne mult mai săracă și vor trece decenii bune până va mai putea apărea, la țărmul Mării Negre, cineva care să închine o viață artei și culturii Dobrogei, la acest nivel de mistuire intelectuală. Simpla enumerare a cărților cu care Doina Păuleanu a îmbogățit cultura română definește plenar profilul de savant al celei pe care o socotesc și azi, mai mult ca oricând, cea mai inteligentă și cultivată doamnă din muzeografia românească a ultimilor treizeci de ani: Oscar Han. Un artist și epoca sa, 2020; Peninsula misterioasă. Incursiuni în istoriile Constanței, 2019; Viața tăcută a naturii. Flori, fructe, delicatese și obiecte în pictura modernă românească. Vol. I. 1846-1916, 2016; vol. II. 1916-1946, 2018; Grupul celor patru, 2012; Catalogul Muzeului de Artă Dinu și Sevastia Vintilă, Topalu, 2012; Cazinoul din Constanța. Boemă, loisir și patrimoniu european la Marea Neagră, 2011; Singularitate și reconstrucție imaginară. Pictori români în Bretania. 1878-1940, 2010; Moscheea Regală „Carol I”. 1910-2010, 2010 (coautor Virgil Coman); Catedrala „Sf. Apostoli Petru și Pavel” Constanța, 2008 (coautor Virgil Coman); Pictori români la Balcic, 2008; Constanța. 1878-1928. Spectacolul modernității târzii, 2 vol., 2005 (răsplătită cu Premiul George Oprescu al Academiei Române); Balcicul în pictura românească, 2004; Constanța. Aventura unui proiect european, 2003.

Iată cum o erudită brașoveancă a putut trata, aproape exhaustiv, istoria Constanței, a orașului, a județului, a Dobrogei, în toate aspectele sale: artă, urbanism, civilizație, dezvoltare culturală, patrimoniu, monumente de arhitectură, viață socială. Tuturor le-a închinat lucrări temeinice, ale căror concluzii se bazează pe ani de cercetări în arhive, unde a descoperit mărturiile nașterii și devenirii urbei de la malul Pontului Euxin. În același timp, Doina Păuleanu nu a uitat nici cealaltă chemare lăuntrică, spre istoria artei, realizând monografii peste care nu se va putea trece: a redescoperit Balcicul, l-a reintegrat în istoria picturii românești, a mers pe urmele pictorilor români în Bretania, a evocat Grupul celor patru, a căutat să explice „viața tăcută a naturii”, pe parcusul unui secol de artă, toate acestea în sinteze de proporții, editate admirabil de Monitorul Oficial. Multă vreme, urmașilor într-ale cercetării (câți vor mai fi, de vor mai interesa pe cineva aceste teme!) le va fi refuzată plăcerea de a descoperi lucruri noi și toți vor fi nevoiți să constate că, pentru istoria modernă a ținuturilor de la Mare, punctul de pornire al oricărei cercetări serioase este temeinica operă a Doinei Păuleanu.

Doina Păuleanu a avut alături un om cu totul special, neconsolatul său soț, domnul inginer Zaharia Georgescu – Bebe, pentru cei care i-au cunoscut în atmosfera aristocratică, de muzeu, a casei din Constanța –, care a înțeles plenar flacăra ce ardea în sufletul de artist al celei cu care, din păcate, timpul nu a mai avut răbdare. Și tot alături (chiar dacă locuia la Brașov) i-a fost, timp de peste șapte decenii, mama, pe care Doina Păuleanu a salvat-o în atâtea situații disperate și căreia Dumnezeu i-a hărăzit cruda soartă ca, la un secol de viață, să trăiască acum clipa cumplită a despărțirii de fiica mult iubită.

Am cunoscut-o pe Doina Păuleanu în urmă cu două decenii și, de atunci, ne-a legat, îndrăznesc să spun, o prietenie fără reproș, până la finalul atât de trist al zilei de azi. Ca un mai tânăr coleg de breaslă, i-am admirat inteligența strălucită, cultura vastă, patima pe care o punea în rezolvarea unor situații disperate ale patrimonului artistic pe care îl administra, opera pe care a clădit-o, cărămidă cu cărămidă, cu răbdare și devotament, sufletul cald, pe care l-am descoperit în atâtea situații particulare, de neuitat. Când, în primăvara anului 2019, i-am propus o colaborare la monografia despre Regele Carol I. Ctitorul României moderne, pe care am editat-o la Muzeul Național Peleș, Doina Păuleanu, mare admiratoare a regilor și reginelor României, cărora le-a închinat o remarcabilă lucrare (Regalitatea și Marea, lansată și la castelul Pelișor, în 2015), a răspuns cu spontană bucurie, redactând un text valoros despre Ctitoriile regelui Carol I la Marea Neagră, ce completează fericit evocarea întâiului nostru suveran.

În primăvara acestui an, pe parcursul redactării monografiei despre Oscar Han, a venit rândul meu să îi fiu, cumva, de folos Doinei Păuleanu, cu materiale și fotografii inedite despre momentul inaugurării, în 1933, a statuii regelui Carol I de pe terasa castelul Peleș, operă a eroului cărții sale, sau despre Balcicul atât de iubit al reginei Maria, portretizată și ea de marele sculptor, în 1932, într-un bust amplasat pe malul mării. Am făcut-o cu bucuria de a fi prezent la nașterea unui monument livresc închinat lui Oscar Han, pe care Cronos nu i-a mai îngăduit autoarei să îl vadă lansat așa cum se cuvine. Și mai păstrez amintirea unui gând care s-a materializat astăzi, 23 decembrie 2020, în ziua în care Doina Păuleanu trecea în eternitate: inaugurarea, în fața Muzeului de Artă Constanța, a bustului Reginei Maria, opera lui Oscar Han salvată de la Balcic și păstrată la muzeu timp de decenii. Soclul acestui monument are o placă de marmură, al cărei inspirator mă mândresc că am fost, sugerându-i neuitatei noastre prietene – când mi-a cerut un sfat, în 13 noiembrie –, reproducerea înscrisului de pe un monument interbelic al reginei Maria, de la Sovata, și trimițându-i imediat fotografia de epocă pe care o păstrez în colecția mea. Mă bucur că a prins contur acest vis al Doinei Păuleanu și că gândul nostru a fost urmat, dar nu pot deplânge îndeajuns nedreptatea ca inițiatoarea acestei restituiri istorice să nu fie prezentă la momentul inaugural. Remarcăm initiațiva autorităților locale ca, de azi înainte, Muzeul de Artă din Constanța – instituția cu care cea plecată la Domnul s-a identificat în ultimii 30 de ani – să poarte numele „Doina Păuleanu”, ca un semn de apreciere a contribuției sale culturale pe aceste meleaguri.

Divinitatea a avut, însă, astăzi alt plan pentru Doina Păuleanu, chemând-o într-o lume mai bună, unde sufletul său blând va urma un drum lin, în pace și lumină.Noutăți și Știri

2020-06-24 10:31:24
Studiu-eseu Brâncuşi, Pavel Şuşară

2020-09-18 12:52:53
Ceramica. Meșteșug, artă și știință, Lucia Neagu

2020-12-24 13:09:53
ÎN AMINTIREA DOINEI PĂULEANU, UN GÂND PIOS ȘI UN OMAGIU


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0067 din 21 Ianuarie 2021
Act nr. 663/29 Septembrie 2020

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor cuprinse în nota aferentă anexei nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 15 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 14 din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0067 din 21 Ianuarie 2021
Act nr. 744/08 Octombrie 2020

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) și ale art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0067 din 21 Ianuarie 2021
Act nr. 8/08 Ianuarie 2021

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
M. Of. nr. 0066 din 21 Ianuarie 2021
Act nr. 753/22 Octombrie 2020

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0066 din 21 Ianuarie 2021
Act nr. 32/15 Ianuarie 2021

Ordin privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
M. Of. nr. 0066 din 21 Ianuarie 2021
Act nr. 58/14 Ianuarie 2021

Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

Ministerul Finanțelor
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus