e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Acte ale instanţelor judecătoreşti, a căror publicare este prevăzută de lege

 

· citaţia

· anunţul cuprinzând datele de identificare a părţilor şi obiectul procesului (în acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase)

· senţintele

· ordonanţele de declarare a nulităţii cecului/cambiei/biletului la ordin

 

Iată ce trebuie să faceţi:

- fie vă prezentaţi personal la sediul Centrului pentru relaţii cu publicul, unde veţi depune actele necesare şi veţi plăti taxa de publicare;

- fie expediaţi actele necesare prin poştă, anexând dovada plăţii taxei de publicare şi a contravalorii exemplarului de monitor.

După publicare, exemplarul de monitor vă va fi expediat prin poştă la adresa menţionată în cerere.

Taxa de publicare a a citaţiilor, sentinţelor/încheierilor/ordonanţelor judecătoreşti este de 122 lei/pagina de 2000 semne, inclusiv spaţii. Anexaţi următorul raport, în vederea calculării taxei de publicare:

 

 

 

 

img2.jpg

 

 

Pentru a obţine acest raport în Microsoft Word, procedaţi astfel:

- marcaţi textul de publicat (Ctrl + A);

- selectaţi contorul de cuvinte (Word Count) din bara de Instrumente (Tools);

- copiaţi fereastra afişată apăsând concomitent tastele Alt+Print Screen;

- copiaţi fereastra respectivă apăsând concomitent tastele Ctrl+V în Anexă (modelul de mai sus) şi printaţi.

 

Acte necesare:

· pentru publicarea citaţiei – adresă oficială din partea instanţei şi formularul citaţiei completat cu datele obligatorii,  potrivit legii;

· pentru publicarea anunţului cuprinzând datele de identificare a părţilor şi obiectul procesului (în acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase) – adresă oficială din partea instanţei care trebuie să cuprindă datele de identificare a reclamantului – denumire, sediu, cod fiscal; textul anunţului care să cuprindă datele de identificare a părţilor şi obiectul procesului;

· pentru publicarea sentinţelor – adresă oficială din partea celui care solicită publicarea, copia lizibilă a sentinţei judecătoreşti (semnată şi ştampilată);

· pentru publicarea ordonanţelor de declarare a nulităţii cecului/cambiei/biletului la ordin – adresă oficială din partea celui care solicită publicarea, copia lizibilă a ordonanţei judecătoreşti prin care se declară nulitatea cecului/cambiei/biletului la ordin (semnată şi ştampilată).


Pentru toate actele menţionate mai sus, este obligatoriu ca textul ce urmează să fie publicat, să fie transmis şi pe e-mail, în document Word, scris cu diacritice (ş, ţ, ă, î, â).

Unde şi cum se achită taxa de publicare?
• la casieria din incinta
Centrului pentru relaţii cu publicul;
• prin ordin de plată, la primirea facturii, care se emite pentru actele transmise prin fax sau expediate prin poştă.

Cum intraţi în posesia Monitorului Oficial al României, Partea a III-a?
direct, de la librăria din cadrul Centrului pentru relaţii cu publicul în ziua în care se publică anunţul;
• prin e-mail, la data apariţiei, pentru abonaţii la Monitorul Oficial, Partea a III-a, în format electronic;
• prin e-mail, ulterior apariţiei, pe bază de comandă transmisă la adresa multimedia@ramo.ro;
• prin poştă, după tipărire, pe bază de comandă transmisă prin fax sau e-mail.

 

Temei legal

Codul de procedură civilă (art. 90 coroborat cu art. 95);

Legea nr. 455/2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România;

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin – art. 89, art. 106;

Legea nr. 59/1934 asupra cecului – art. 67, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994;

Accesați secțiunea Contact pentru informații cu privire la numerele de telefon, numerele de fax și adresele de e-mail unde puteți obține informații suplimentare.Noutăți și Știri

2019-03-06 16:19:10
Noutate editorială – Legea asociațiilor de proprietari

2019-03-06 16:21:24
Contabilitate

2019-04-15 12:47:13
NOUTATE EDITORIALA Lumea rurala acum o sută de ani / Romanian rural life one hundr


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0312 din 22 Aprilie 2019
Act nr. 229/18 Aprilie 2019

Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Lugoj-Deva“

Guvernul României
M. Of. nr. 0312 din 22 Aprilie 2019
Act nr. 232/18 Aprilie 2019

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sală Polivalentă Municipiul Pitești“

Guvernul României
M. Of. nr. 0312 din 22 Aprilie 2019
Act nr. 233/18 Aprilie 2019

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum de legătură DN 66A km 47+600-km 66+204, Câmpu lui Neag - Cerna“, județul Gorj

Guvernul României
M. Of. nr. 0312 din 22 Aprilie 2019
Act nr. 852/11 Martie 2019

Ordin privind aducerea la cunoștința publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Bălcești din județul Vâlcea în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
M. Of. nr. 0312 din 22 Aprilie 2019
Act nr. 853/11 Martie 2019

Ordin privind aducerea la cunoștința publică a sectoarelor cadastrale din 8 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
M. Of. nr. 0312 din 22 Aprilie 2019
Act nr. 1080/16 Aprilie 2019

Ordin pentru stabilirea competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum și a unor măsuri privind preluarea activității de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus