e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Adriana Botez Crainic. Romulus Ladea

La Editura Monitorului Oficial a apărut, sub semnătura criticului de artă Adriana Botez-Crainic, monografia dedicată sculptorului Romulus Ladea, personalitate a artei româneşti moderne. Pentru o analiză exhaustivă, cartea propune cititorului teme de reflecţie asupra interferenţelor dintre viaţă şi procesul creării operei, precum şi asupra etapelor de evoluţie ideatică şi stilistică. Cuprinse în 400 de pagini bogat ilustrate, cele zece capitole dedicate vieţii şi destinului creator, precum şi capitolele dedicate operei oferă date despre caracterul puternic, aspru marcat de încercările vieţii pe care artistul le-a biruit cu voinţă tenace, valorile etice şi forţa creatoare purtându-l spre înălţimile artei. A refuzat compromisul și facilul, o dovadă în plus a valorii artistice veritabile. Cartea urmăreşte modelarea spirituală a unui artist dăruit, capabil să își asume menirea, onorând fiecare provocare a destinului la care a trebuit să răspundă moral şi profesional. Alături de monumentele de for public, în volum sunt reproduse sculpturi ce aparțin Muzeului Național de Artă al României, Muzeului de Artă Cluj-Napoca, Muzeului de Artă Timișoara, Complexului Muzeal Arad și unor colecții particulare din țară, printre care se numără și aceea a familiei sculptorului. Accesibilă celor interesaţi de artă, lucrarea aduce fiinţa artistului aproape de inima cititorului dornic să pătrundă tainele artei sculpturii. Cartea a fost lansată la standul editurii de la Târgul de carte GAUDEAMUS în data de 25 noiembrie, ora 15.30. Alături de autoare, cartea a fost prezentată de pictorul Ion Stendl și sculptorul Mihai Marcu.Noutăți și Știri

2017-12-07 09:36:50
Corneliu Baba. Confesiuni

2017-12-07 09:36:13
Adriana Botez Crainic. Romulus Ladea

2017-12-07 09:35:31
Albumul Pallady, cu un studiu introductiv de Pavel Șușară


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0994 din 14 Decembrie 2017
Act nr. 488/27 Iunie 2017

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0994 din 14 Decembrie 2017
Act nr. 698/07 Noiembrie 2017

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2501 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură penală

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0994 din 14 Decembrie 2017
Act nr. 876/06 Decembrie 2017

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Bârlad“, județul Vaslui

Guvernul României
M. Of. nr. 0994 din 14 Decembrie 2017
Act nr. 717/14 Decembrie 2017

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruța a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0994 din 14 Decembrie 2017
Act nr. 718/14 Decembrie 2017

Decizie privind stabilirea atribuțiilor domnului Șerban Claudiu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0994 din 14 Decembrie 2017
Act nr. 111/05 Decembrie 2017

Ordin privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC versiunea mai 2014

Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus