e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Adriana Botez Crainic. Romulus Ladea

La Editura Monitorului Oficial este în curs de apariție, sub semnătura criticului de artă Adriana Botez-Crainic, monografia dedicată sculptorului Romulus Ladea, personalitate a artei româneşti moderne. Pentru o analiză exhaustivă, cartea propune cititorului teme de reflecţie asupra interferenţelor dintre viaţă şi procesul creării operei, precum şi asupra etapelor de evoluţie ideatică şi stilistică. Cuprinse în 400 de pagini bogat ilustrate, cele zece capitole dedicate vieţii şi destinului creator, precum şi capitolele dedicate operei oferă date despre caracterul puternic, aspru marcat de încercările vieţii pe care artistul le-a biruit cu voinţă tenace, valorile etice şi forţa creatoare purtându-l spre înălţimile artei. A refuzat compromisul și facilul, o dovadă în plus a valorii artistice veritabile. Cartea urmăreşte modelarea spirituală a unui artist dăruit, capabil să își asume menirea, onorând fiecare provocare a destinului la care a trebuit să răspundă moral şi profesional. Alături de monumentele de for public, în volum sunt reproduse sculpturi ce aparțin Muzeului Național de Artă al României, Muzeului de Artă Cluj-Napoca, Muzeului de Artă Timișoara, Complexului Muzeal Arad și unor colecții particulare din țară, printre care se numără și aceea a familiei sculptorului. Accesibilă celor interesaţi de artă, lucrarea aduce fiinţa artistului aproape de inima cititorului dornic să pătrundă tainele artei sculpturii. Cartea va fi lansată la standul editurii de la Târgul de carte GAUDEAMUS în data de 25 noiembrie, ora 15.30. Prezintă poeta Ana Blandiana, Petru Lucaci, președinte al UAP, sculptorul Mihai Marcu și pictorul Ion Hans Stendl.Noutăți și Știri

2017-10-10 12:12:57
Adriana Botez Crainic. Romulus Ladea

2017-10-06 13:50:00
Publius Ovidius Naso. Drumul Exilului

2017-10-10 12:12:20
ALBUMUL PALLADY, CU UN STUDIU INTRODUCTIV DE PAVEL ȘUȘARĂ


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 17/19 Octombrie 2017

Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 octombrie 2017

Senatul României
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 107/16 Octombrie 2017

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/21 (sistemul ECRIS-TCN) - COM (2017) 344

Senatul României
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 108/16 Octombrie 2017

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2 - COM (2017) 352 final

Senatul României
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 588/21 Septembrie 2017

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 76/11 Octombrie 2017

Ordonanță de urgență privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică“ prin transformare

Guvernul României
M. Of. nr. 0834 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 767/18 Octombrie 2017

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Administrația Națională „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus