e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Alte acte care se publică în Partea a III-a

În vederea publicării acestor acte, trebuie depuse direct la Centrul pentru relaţii cu publicul sau trimise prin fax, următoarele documente:

· adresă oficială de înaintare, în care să se indice: temeiul legal al publicării, date privind persoana delegată, codul fiscal;

· textul actului de publicat, semnat de reprezentantul legal al societăţii şi ştampilat;

portul cu numărul de semne (inclusiv spaţiile), în vederea calculării taxei de publicare, după modelul:

 

 

img2.jpg

 

Pentru a obţine acest raport în Microsoft Word, procedaţi astfel:

- marcaţi textul de publicat (Ctrl + A);

- selectaţi contorul de cuvinte (Word Count) din bara de Instrumente (Tools);

- copiaţi fereastra afişată apăsând concomitent tastele Alt+Print Screen;

- copiaţi fereastra respectivă apăsând concomitent tastele Ctrl+V în Anexă (modelul de mai sus) şi printaţi.

 

Unde şi cum se achită taxa de publicare?
• la casieria din incinta Centrului pentru relaţii cu publicul;
• prin ordin de plată, la primirea facturii, care se emite pentru actele transmise prin fax sau expediate prin poştă.

Cum intraţi în posesia Monitorului Oficial al României, Partea a III-a?
• direct, de la librăria din cadrul
Centrului pentru relaţii cu publicul în ziua în care se publică anunţul;
• prin e-mail, la data apariţiei, pentru abonaţii la Monitorul Oficial, Partea a III-a, în format electronic;
• prin e-mail, ulterior apariţiei, pe bază de comandă transmisă la adresa multimedia@ramo.ro;
• prin poştă, după tipărire, pe bază de comandă transmisă prin fax sau e-mail.

 

 

Lista actelor care se publică în Partea a III-a

· Indexul cuprinzând adresele paginilor de internet ale autorităţilor şi instituţiilor publice care au obligaţia să publice declaraţiile de avere

· Lista cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit cu  prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei

· Ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare, rămasă definitivă sau, după caz, hotărârea instanţei de judecată, irevocabilă, prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată

· Dispozitivul hotărârii judecătoreşti, rămasă irevocabilă, prin care se constată provenienţa ilicită a unor bunuri

· Retragerea şi anularea permisului de vânătoare

· Hotărâri judecătoreşti irevocabile prin care se constată calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii

· Raportul privind starea justiţiei şi raportul privind activitatea proprie

· Raportul anual de activitate al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali

· Anunţuri privind concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, examenul de capacitate pentru magistraţi şi lista posturilor vacante pentru magistraţi

· Anunţul privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (data, locul, modul de desfăşurare, cuantumul taxei şi lista posturilor vacante)

· Anunţ privind data examenului şi lista posturilor vacante pentru executorii judecătoreşti

· Lista locurilor vacante şi data concursului pentru ocuparea locurilor  vacante de notar public

· Data examenului de atribuire a calităţii de expert tehnic judiciar, data, locul susţinerii examenului, specialitatea şi termenul de depunere a actelor pentru înscriere la examen, tematica pentru testarea specialiştilor, data şi locul susţinerii interviului

· Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor şi perioada în care se depun propunerile de candidaturi, în vederea alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

· Decizia de anulare a procedurii alegerii

· Hotărâri privind măsuri în cazul încălcării procedurilor de desemnare a candidaţilor şi a  procedurilor de alegere

· Data şi condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi a celorlalte funcţii publice vacante din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

· Data şi condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi a celorlalte funcţii publice vacante din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative ale curţilor de apel şi tribunalelor

· Anunţuri privind examenul de capacitate al personalului asimilat stagiar din cadrul Ministerului Justiţiei şi Institutului Naţional de Criminologie

· Bilanţurile de ocupare, pe judeţe şi la nivel naţional

 

 

 

Accesați secțiunea Contact pentru informații cu privire la numerele de telefon, numerele de fax și adresele de e-mail unde puteți obține informații suplimentare.Noutăți și Știri

2020-06-24 10:31:24
Studiu-eseu Brâncuşi, Pavel Şuşară

2020-05-12 11:19:32
Peninsula misterioasă. Incursiune în istoriile Constanței

2020-05-12 11:19:49
Centenarul intrării armatei române în Budapesta


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 161/03 August 2020

Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Parlamentul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 439/03 August 2020

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Președintele României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 163/03 August 2020

Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 441/03 August 2020

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Președintele României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 126/31 Iulie 2020

Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Guvernul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 595/31 Iulie 2020

Hotărâre privind aprobarea Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus