e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare


Lucrarea a apărut la editura Monitorului Oficial sub semnătura Luciei Neagu, ediția fiind îngrijită de Cristina Popescu Russu.

Lucia Neagu este un specialist cu o pregătire universitară complexă. Studiile superioare le-a făcut în China, în Specialitatea Ceramică. Ulterior a avut posibilitatea să le completeze cu o documentare în SUA și Europa. Timp de trei decenii a funcționat, cu rezultate strălucite, în calitate de cadru didactic, predând Tehnologia Ceramicii, la fostul Institut de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”. Sub îndrumarea sa s-au format, de-a lungul anilor, numeroși artiști ceramiști ce s-au impus drept nume de referință în arta românească.

Cristina Popescu Russu este o ceramistă de prestigiu internațional, membră a Academiei Internaționale de Ceramică (AIC / IAC) din Geneva, membră a U.A.P din România, curatoare și manager de proiect al galeriei Galateea din Bucuresti, singura galerie de ceramică contemporană din România. Prin efortul său neprecupețit în actualizarea textului, inserarea de imagini, scrierea legendelor și atenție la cele mai mici detalii, ea a contribuit la perfectarea manuscrisului și finalizarea cărții. A urmărit procesul editorial pas cu pas, până la tipărire.

Este o carte de învățătură. Sub formă de carte-album, ea prezintă cititorului îndeletnicirea și arta ceramică însoțită de explicarea fenomenelor ce au loc în devenirea ei. Conținutul este generos și riguros organizat. Cartea acoperă multiple aspecte ale prezenței ceramicii privite din diverse puncte de vedere, cu generalități și detalii, evaluări tehnice, estetice, științifice aprecieri comparative, exemplificări istorice și contemporane, sfaturi practice și bibliografie.

“Niciodată nu am găsit un studiu atât de complex prezentând arta, meșteșugul și știința ceramicii, practic, sub toate aspectele.”

Prof. univ. dr. Gh. Achitei
Rector al IAP N. Grigorescu

Cartea este prezentată în detaliu și poate fi achiziționată accesând http://ceramica.neagu.com/
Noutăți și Știri

2020-06-24 10:31:24
Studiu-eseu Brâncuşi, Pavel Şuşară

2020-09-18 12:52:53
Ceramica. Meșteșug, artă și știință, Lucia Neagu

2020-09-29 10:02:09
Salutări din Oradea, Sorin Mărgărit


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0970 din 21 Octombrie 2020
Act nr. 29/20 Octombrie 2020

Hotărâre privind numirea domnului Florin Iordache în funcția de președinte al Consiliului Legislativ

Parlamentul României
M. Of. nr. 0970 din 21 Octombrie 2020
Act nr. 30/20 Octombrie 2020

Hotărâre privind numirea domnului George-Edward Dircă în funcția de președinte al Secției de evidență oficială a legislației și documentare a Consiliului Legislativ

Parlamentul României
M. Of. nr. 0970 din 21 Octombrie 2020
Act nr. 180/16 Octombrie 2020

Ordin privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2021

Agenţia Naţională Anti-Doping
M. Of. nr. 0970 din 21 Octombrie 2020
Act nr. 52/20 Iulie 2020

Decizie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Înalta Curte de Casație și Justiție
M. Of. nr. 0969 din 21 Octombrie 2020
Act nr. 438/23 Iunie 2020

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (6^1)-(6^4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0969 din 21 Octombrie 2020
Act nr. 536/02 Iulie 2020

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

Curtea Constituțională a României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus