e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare
Noutăți și Știri

2020-06-24 10:31:24
Studiu-eseu Brâncuşi, Pavel Şuşară

2020-05-12 11:19:32
Peninsula misterioasă. Incursiune în istoriile Constanței

2020-05-12 11:19:49
Centenarul intrării armatei române în Budapesta


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0597 din 08 Iulie 2020
Act nr. 236/02 Iunie 2020

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 și art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal, ale art. 114 alin. (2) și ale art. 118 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0597 din 08 Iulie 2020
Act nr. 86/30 Martie 2020

Ordin privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
M. Of. nr. 0594 din 07 Iulie 2020
Act nr. 221/02 Iunie 2020

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0594 din 07 Iulie 2020
Act nr. 272/07 Iulie 2020

Decizie privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0594 din 07 Iulie 2020
Act nr. 273/07 Iulie 2020

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Teodor Dulceață a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0594 din 07 Iulie 2020
Act nr. 176/23 Iunie 2020

Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, precum și pentru aprobarea unor măsuri excepționale temporare aplicabile în sectorul legume-fructe pentru prevenirea perturbării pieței, provocată de pandemia de COVID-19

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus