e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare


Primul muzeu din România dedicat curentului Art Nouveau a fost inaugurat joi, 19 august, în prezența mai multor invitați speciali. Evenimentul de inaugurare a fost moderat de Angela Lupșea, directorul Muzeului Orașului Oradea - Complex Cultural, cea care s-a și ocupat de amenajarea muzeală a Casei Darvas - La Roche. La eveniment au fost prezenți Macrina Oproiu - muzeograf-şef la Muzeul Peleș, Alexandru Chituță - director de marketing al Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu, Iulia Gorneanu - curatorul expoziției de ținute și acesorii „La Belle Époque" și alți invitați. După un amplu proiect de restaurare menit să îi redea frumusețea și gloria de altădată, Casa Darvas - La Roche s-a deschis şi pentru marele public.

Cu această ocazie a fost prezentat și albumul realizat la Editura Monitorului Oficial, Salutări din Oradea, carte care „transpune orașul în perioada de maximă efervescență arhitecturală șl culturală, ilustrând armonios zestrea Oradiei: cadrul natural, așezarea geografică, bijuteriile arhitecturale și spiritul întreprinzător al locuitorilor”, spune Angela Lupșea.

Prin acest album am încercat să transpun cititorul în atmosfera sălilor de spectacol și cinematograf, a restaurantelor, a cafenelelor și cabaretelor, a băncilor și instituțiilor publice, a studiourilor de fotografie, a magazinelor, a vieții de zi cu zi într-un oraș cosmopolit, multietnic și multicultural, ce a triumfat în frumusețe și splendoare în urmă cu un veac. Dacă scindarea de vechile tipare a învins atunci, poziționând orașul în avangarda europeană, astăzi pot spera că un nou Belle Époque transpus în cod contemporan se va naște aici, grefat pe spiritualitate, artă, educație și cultură. Îmi doresc ca Oradea, așa cum am descoperit-o în ani de documentare istorică și imagistică, să rămână sursă de inspirație pentru viitor și, totodată, resursă de evadare în timp.” Sorin Mărgărit

Mai multe informații aici:

http://www.oradea.ro/stiri-oradea/primul-muzeu-dedicat-curentului-art-nouveau-a-fost-inaugurat-la-oradea-si-este-gazduit-de-casa-darvas-la-roche

Din aceeași colecție:

http://www.monitoruloficial.ro/magazin/product--Salut%C4%83ri_din_Bucuresci--6758.html

 Noutăți și Știri

2020-06-24 10:31:24
Studiu-eseu Brâncuşi, Pavel Şuşară

2020-09-18 12:52:53
Ceramica. Meșteșug, artă și știință, Lucia Neagu

2020-09-18 13:00:12
Salutări din Oradea, Sorin Mărgărit


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0880 din 25 Septembrie 2020
Act nr. 553/25 Septembrie 2020

Decret privind eliberarea din funcție a procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Președintele României
M. Of. nr. 0880 din 25 Septembrie 2020
Act nr. 786/24 Septembrie 2020

Hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 338/2020

Guvernul României
M. Of. nr. 0880 din 25 Septembrie 2020
Act nr. 789/24 Septembrie 2020

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Complex multifuncțional - Sală polivalentă, municipiul Brașov, județul Brașov“

Guvernul României
M. Of. nr. 0880 din 25 Septembrie 2020
Act nr. 2773/23 Septembrie 2020

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

Ministerul Finanțelor Publice
M. Of. nr. 0880 din 25 Septembrie 2020
Act nr. 961/21 August 2020

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

Ministerul Fondurilor Europene
M. Of. nr. 0880 din 25 Septembrie 2020
Act nr. 3482/23 Iulie 2020

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus