e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare


Peninsula Misterioasă

 

Albumul a fost lansat la Muzeul de Artă din Constanța, bd. Tomis nr. 82-84, în data de 19 noiembrie 2019, ora 14, în prezența unui public numeros, a autoarei, dr. Doina Păuleanu, directorul muzeului, a prof. univ. dr. Ioan Opriș și a redactorului-șef al Editurii Monitorului Oficial, Anca Ivașcu.

https://culturaconstanta.ro/constanta-peninsula-misterioasa-a-doinei-pauleanu-surprinsa-intr-o-carte-de-colectie/

„Originea oraşului Tomis, – Constanţa de azi, – s’amestecă în trecut, până în misterele legendelor din antichitatea greacă. Oraşul acesta mitic a luat astfel parte la viaţa fantastică a eroilor şi zeilor, pe vremea când poezia îmbrăca în minuni faptele oamenilor.”
(Ioan Adam, Constanţa pitorească, 1908)

Tomis, Constanza, Küstendje, Constanța – sunt numele pe care timpul le-a așezat în dreptul urbei marine, cu un trecut abisal, cu iz de poezie și de lacrimi, cu gust sărat de valuri și povești despre timpuri legendare. Doina Păuleanu, cunoscut critic și istoric de artă, director al Muzeului de Artă Constanța, aduce un omagiu orașului ei de suflet și pornește într-o călătorie impresionantă prin istoria lui atât de amplă și de complexă. Nu întâmplător își intitulează monografia „Peninsula misterioasă...”, căci orașul e ca un mister imposibil de revelat în întregime. Povestea lui Ovidiu, poetul latin exilat pe aceste meleaguri din motive încă nedeslușite, și frumoasele lui versuri sporesc parcă misterul și farmecul ținutului.

Monografia este vastă precum călătoria, cu incursiuni în istoria, geografia, religia, arhitectura și cultura acestui oraș, într-o țesătură bogată de mărturii de ieri sau de azi ale celor care l-au cunoscut în călătoriile lor sau l-au studiat cu pasiune documentară. Există un permanent dialog între trecut și prezent, două lumi care se oglindesc, Lumea veche și Lumea modernă, așa cum reiese din însăși structura cărții. Ilustrațiile, constând în fotografii, cărți poștale, desene, hărți sau reproduceri ale unor opere de artă plastică,vin să întregească imaginea și depun mărturie după mărturie despre importanța și frumusețea locului.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“The origin of the city of Tomis, – nowadays, Constanţa, – goes far back to the time of the ancient Greeks and their mysterious legends. Thus, this mythical city has been deeply involved in the fantastic lives of gods and heroes, in an age when poetry was used to turn people’s accomplishments into genuine wonders.”
(Ioan Adam, Constanţa pitorească, 1908)

Tomis, Constanza, Küstendje, Constanța – are all names that have been given over time to this seaside town boasting an abyssal past, a city of poetry and tears, suggesting the salted taste of the waves and inspiring so many stories about legendary times. Doina Păuleanu, a well-known critic and art historian and director of the Constanța Art Museum, pays homage to her beloved hometown and embarks on an impressive journey through its vast and complex history. It is not by accident that she has entitled her monograph “The Mysterious Peninsula...”, because the city continues to exist like a mystery impossible to be solved in its entirety. The story of Ovid, the Latin poet exiled in this land for reasons not yet clarified, and of his beautiful lyrics adds to the mystery and charm of this region.

The monograph is vast like the journey itself, exploring the history, geography, religion, architecture and culture of this city, in a rich fabric of past and present testimonies given by those who got to know the city during their travels or studied it as passionate documentarists. There is an ongoing dialogue between the past and the present, between the two worlds mirrored in the monograph, the Old World and the Modern World, which is also reflected in the structure of the book. The illustrations, consisting in photographs, postcards, drawings, maps or reproductions of various artworks complete the overall picture and bear testimony time and again about the importance and beauty of this place.

 Noutăți și Știri

2020-06-24 10:31:24
Studiu-eseu Brâncuşi, Pavel Şuşară

2020-05-12 11:19:32
Peninsula misterioasă. Incursiune în istoriile Constanței

2020-05-12 11:19:49
Centenarul intrării armatei române în Budapesta


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0597 din 08 Iulie 2020
Act nr. 236/02 Iunie 2020

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 și art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal, ale art. 114 alin. (2) și ale art. 118 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0597 din 08 Iulie 2020
Act nr. 86/30 Martie 2020

Ordin privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
M. Of. nr. 0594 din 07 Iulie 2020
Act nr. 221/02 Iunie 2020

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0594 din 07 Iulie 2020
Act nr. 272/07 Iulie 2020

Decizie privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0594 din 07 Iulie 2020
Act nr. 273/07 Iulie 2020

Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Teodor Dulceață a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0594 din 07 Iulie 2020
Act nr. 176/23 Iunie 2020

Ordin privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, precum și pentru aprobarea unor măsuri excepționale temporare aplicabile în sectorul legume-fructe pentru prevenirea perturbării pieței, provocată de pandemia de COVID-19

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus