e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Procedura

Modalităţi de transmitere a anunţurilor:

  • prin delegat – la sediul C.V.R.P.;
  • prin fax;
  • prin poştă.

Anunţurile trebuie să fie însoţite de o adresă de înaintare, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal, care trebuie să conţină:

  • data şi numarul de ieşire;
  • datele de identificare a autorităţii contractante – denumire, sediu, cod fiscal, telefon, fax, email, persoană de contact;
  • temeiul legal de publicare;
  • temeiul legal al calităţii de autoritate contractantă;
  • tipul actului a cărui publicare se solicita (tip, procedură, obiect);
  • dacă este cazul, nr. de înregistrare SEAP şi data obţinerii acordului A.N.R.M.A.P.

Cerere de modificare - în cazul în care doriţi să faceţi modificări în textul anunţului trebuie să transmiteţi către RAMO o astfel de cerere în care să apară aceleaşi date ca în adresa de înaintare şi, punctual, modificările dorite.

Observaţii:

Cererea de modificare poate fi făcută în cel mult o zi de la înregistrarea anunţului.

Cerere de retragere de la publicare - în cazul în care doriţi retragerea anunţului de la publicare trebuie să transmiteţi o astfel de cerere în care să apară aceleaşi date ca în adresa de înaintare.

Observaţii:

Cererea de retragere de la publicare poate fi făcută în cel mult o zi de la înregistrarea anunţului.

Cerere de expediere monitor - în cazul în care doriţi sa intraţi în posesia unui exemplar din ziarul în care a apărut anunţul, acesta poate fi expediat prin poştă pe baza unei astfel de cereri din partea autorităţii contractante, cu plata ramburs.

Taxa de publicare este de 55 de lei pentru pagina de manuscris (32 de rânduri) şi de 5 lei pentru fiecare rând de tabel.

După publicare se emite factură fiscală scadentă în 10 zile care va fi expediată prin poştă.

Aveţi întrebări?

Telefon – 021.411.97.54 sau 021.411.58.33 – int. 104; achizitiipublice@ramo.ro

Documente si adrese web in legatura cu acest articol:
Adresa de înaintare

Cerere de modificare

Cerere de retragere

Cerere de expediere


Noutăți și Știri

2020-06-24 10:31:24
Studiu-eseu Brâncuşi, Pavel Şuşară

2020-05-12 11:19:32
Peninsula misterioasă. Incursiune în istoriile Constanței

2020-05-12 11:19:49
Centenarul intrării armatei române în Budapesta


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 161/03 August 2020

Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Parlamentul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 439/03 August 2020

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Președintele României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 163/03 August 2020

Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 441/03 August 2020

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Președintele României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 126/31 Iulie 2020

Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Guvernul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 595/31 Iulie 2020

Hotărâre privind aprobarea Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus