e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (167869 rezultate)

[1]      «      6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14      »      [16787]
Monitorul Oficial nr. 0680 din 2020
Actul nr. 16 din 29 Iulie 2020
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere FinanciarăMonitorul Oficial nr. 0680 din 2020
Actul nr. 148 din 29 Iulie 2020
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru VodăMonitorul Oficial nr. 0680 din 2020
Actul nr. 149 din 29 Iulie 2020
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2Monitorul Oficial nr. 0679 din 2020
Actul nr. 174 din 26 Mai 2020
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) și lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediuMonitorul Oficial nr. 0679 din 2020
Actul nr. 567 din 16 Iulie 2020
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A., a terenului în suprafață de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre - Podișor“Monitorul Oficial nr. 0679 din 2020
Actul nr. 582 din 22 Iulie 2020
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de AfaceriMonitorul Oficial nr. 0679 din 2020
Actul nr. 584 din 22 Iulie 2020
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea limitelor amenzilor contravenționale prevăzute la art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003Monitorul Oficial nr. 0679 din 2020
Actul nr. 585 din 22 Iulie 2020
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - Sucursala Regională CF Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după cazMonitorul Oficial nr. 0679 din 2020
Actul nr. 13 din 22 Iulie 2020
Emitent: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licența de concesionare pentru explorare nr. 21.533/2018 privind explorarea resurselor de ape minerale naturale în perimetrul Catalina-Hătuica, județul Covasna, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea GREEN HOLIDAY HOTELS - S.R.L.Monitorul Oficial nr. 0679 din 2020
Actul nr. 587 din 22 Iulie 2020
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecției Judiciare[1]      «      6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14      »      [16787]

Noutăți și Știri

2020-06-24 10:31:24
Studiu-eseu Brâncuşi, Pavel Şuşară

2020-05-12 11:19:32
Peninsula misterioasă. Incursiune în istoriile Constanței

2020-05-12 11:19:49
Centenarul intrării armatei române în Budapesta


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 161/03 August 2020

Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Parlamentul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 439/03 August 2020

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Președintele României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 163/03 August 2020

Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 441/03 August 2020

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Președintele României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 126/31 Iulie 2020

Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Guvernul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 595/31 Iulie 2020

Hotărâre privind aprobarea Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus