e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (167869 rezultate)

[1]      «      7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15      »      [16787]
Monitorul Oficial nr. 0679 din 2020
Actul nr. 1333 din 27 Iulie 2020
Emitent: Ministerul Sănătății
Ordin pentru aplicarea art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătățiiMonitorul Oficial nr. 0679 din 2020
Actul nr. 290 din 16 Iulie 2020
Emitent: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
Ordin pentru adoptarea Manualului de reglementări internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, ediția 2018, vol. I, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare (IAASB) și publicat de Federația Internațională a Contabililor (IFAC)Monitorul Oficial nr. 0679 din 2020
Actul nr. 4749 din 24 Iulie 2020
Emitent: Ministerul Educației și Cercetării
Ordin privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar particular în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2Monitorul Oficial nr. 0679 din 2020
Actul nr. 506 din 30 Iulie 2020
Emitent: Guvernul României
Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 506/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade“ din Târgu Mureș, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării acestora, precum și actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiMonitorul Oficial nr. 0678 din 2020
Actul nr. 175 din 26 Mai 2020
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilorMonitorul Oficial nr. 0678 din 2020
Actul nr. 195 din 28 Mai 2020
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) teza întâi din Codul penalMonitorul Oficial nr. 0678 din 2020
Actul nr. 154 din 05 Iunie 2020
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar - UNIREA“ - S.A.Monitorul Oficial nr. 0678 din 2020
Actul nr. 2154 din 15 Iulie 2020
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar - UNIREA“ - S.A.Monitorul Oficial nr. 0678 din 2020
Actul nr. 1088 din 19 Iunie 2020
Emitent: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar - UNIREA“ - S.A.Monitorul Oficial nr. 0678 din 2020
Actul nr. 1140 din 09 Iulie 2020
Emitent: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Ordin pentru publicarea acceptării rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva[1]      «      7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15      »      [16787]

Noutăți și Știri

2020-06-24 10:31:24
Studiu-eseu Brâncuşi, Pavel Şuşară

2020-05-12 11:19:32
Peninsula misterioasă. Incursiune în istoriile Constanței

2020-05-12 11:19:49
Centenarul intrării armatei române în Budapesta


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 161/03 August 2020

Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Parlamentul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 439/03 August 2020

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Președintele României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 163/03 August 2020

Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 441/03 August 2020

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Președintele României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 126/31 Iulie 2020

Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Guvernul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 595/31 Iulie 2020

Hotărâre privind aprobarea Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus