e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (167869 rezultate)

[1]      «      9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17      »      [16787]
Monitorul Oficial nr. 0674 din 2020
Actul nr. 425 din 29 Iulie 2020
Emitent: Președintele României
Decret privind eliberarea din funcție a unui procurorMonitorul Oficial nr. 0674 din 2020
Actul nr. 180 din 26 Mai 2020
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) și (3) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor dateMonitorul Oficial nr. 0674 din 2020
Actul nr. 192 din 28 Mai 2020
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. (1) și ale art. 250 alin. (1) din Codul de procedură penalăMonitorul Oficial nr. 0673 din 2020
Actul nr. 158 din 27 Iulie 2020
Emitent: Parlamentul României
Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012Monitorul Oficial nr. 0673 din 2020
Actul nr. 420 din 27 Iulie 2020
Emitent: Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012Monitorul Oficial nr. 0673 din 2020
Actul nr. 159 din 28 Iulie 2020
Emitent: Parlamentul României
Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr. 663/2018 privind „Majorarea generală de capital 2018“ și Rezoluția nr. 664/2018 privind „Majorarea selectivă de capital 2018“, adoptate de Consiliul guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 1 octombrie 2018Monitorul Oficial nr. 0673 din 2020
Actul nr. 422 din 28 Iulie 2020
Emitent: Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr. 663/2018 privind „Majorarea generală de capital 2018“ și Rezoluția nr. 664/2018 privind „Majorarea selectivă de capital 2018“, adoptate de Consiliul guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 1 octombrie 2018Monitorul Oficial nr. 0673 din 2020
Actul nr. M.145 din 24 Iulie 2020
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea și suspendarea unor prevederi ale Normelor privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015Monitorul Oficial nr. 0673 din 2020
Actul nr. 212 din 28 Iulie 2020
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadelor 31 iulie 2019-30 septembrie 2019 și 1 ianuarie 2020-31 martie 2020, determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursareMonitorul Oficial nr. 0673 din 2020
Actul nr. 1343 din 28 Iulie 2020
Emitent: Ministerul Sănătății
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2[1]      «      9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17      »      [16787]

Noutăți și Știri

2020-06-24 10:31:24
Studiu-eseu Brâncuşi, Pavel Şuşară

2020-05-12 11:19:32
Peninsula misterioasă. Incursiune în istoriile Constanței

2020-05-12 11:19:49
Centenarul intrării armatei române în Budapesta


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 161/03 August 2020

Lege pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Parlamentul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 439/03 August 2020

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Președintele României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 163/03 August 2020

Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Parlamentul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 441/03 August 2020

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Președintele României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 126/31 Iulie 2020

Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Guvernul României
M. Of. nr. 0695 din 03 August 2020
Act nr. 595/31 Iulie 2020

Hotărâre privind aprobarea Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus