e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (161549 rezultate)

[1]      «      16111   |   16112   |   16113   |   16114   |   16115   |   16116   |   16117   |   16118   |   16119      »      [16155]
Monitorul Oficial nr. 0046 din 1990
Actul nr. 335 din 28 Martie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind unele măsuri din domeniul asigurării și controlului calității produselor, lucrărilor de construcții și serviciilor, precum și din cel al metrologieiMonitorul Oficial nr. 0046 din 1990
Actul nr. 358 din 31 Martie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind completarea cu un post de viceprimar la primăriile județene și stabilirea salariilor tarifare de încadrare a personalului din aparatul propriu al primăriilorMonitorul Oficial nr. 0046 din 1990
Actul nr. 187 din 30 Martie 1990
Emitent: Consiliul Frontulului Salvării Naționale
Decret pentru acceptarea Convenției privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură la 16 noiembrie 1972Monitorul Oficial nr. 0046 din 1990
Actul nr. 78 din 30 Ianuarie 1990
Emitent: Consiliul Frontulului Salvării Naționale
Decret privind acreditarea unui ambasadorMonitorul Oficial nr. 0046 din 1990
Actul nr. 280 din 19 Martie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind vânzarea de mărfuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări cu plata în rateMonitorul Oficial nr. 0046 din 1990
Actul nr. 329 din 27 Martie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind eliberarea și numirea președintelui delegației părții române în Comisia mixtă pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslaveMonitorul Oficial nr. 0045 din 1990
Actul nr. 261 din 12 Martie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind stabilirea rețelelor tarifare și a nivelurilor de salarizare pentru muncitorii din agricultura de statMonitorul Oficial nr. 0045 din 1990
Actul nr. 262 din 12 Martie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind înființarea unor unități agricole de stat și unele măsuri de îmbunătățire a organizării activității unitățilorMonitorul Oficial nr. 0045 din 1990
Actul nr. 273 din 15 Martie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind pregătirea recensământului populației și locuințelorMonitorul Oficial nr. 0044 din 1990
Actul nr. 196 din 27 Februarie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind autorizarea Băncii de Investiții de a acorda credite întreprinderilor mici, asociațiilor cu scop lucrativ, asociațiilor familiale și persoanelor fizice care prestează activități economice în mod independent[1]      «      16111   |   16112   |   16113   |   16114   |   16115   |   16116   |   16117   |   16118   |   16119      »      [16155]

Noutăți și Știri

2019-09-04 10:03:25
Salutări din Bucuresci. Voiaj în Belle Époque, Sorin Mărgărit

2019-08-30 11:23:41
Miya Kosei, artă fotografică, comentată de Lucia Terzea

2019-08-30 11:23:16
Lumea rurala acum o sută de ani, prof. univ. dr. Alin Ciupală


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 373/28 Mai 2019

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (2) și (5) din Codul de procedură penală

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 457/11 Iulie 2019

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. d) teza întâi și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 458/11 Iulie 2019

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 257/14 Octombrie 2019

Decizie privind numirea domnului Gheorghe Sârbu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției pentru Agenda Digitală a României

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 258/14 Octombrie 2019

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 1439/07 Octombrie 2019

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.229/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus