e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (154080 rezultate)

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [15408]
Monitorul Oficial nr. 0822 din 2018
Actul nr. 111 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1.287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 - COM (2018) 441 finalMonitorul Oficial nr. 0822 din 2018
Actul nr. 112 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 - COM (2018) 434 finalMonitorul Oficial nr. 0822 din 2018
Actul nr. 113 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate“ și de abrogare a (Regulamentului privind Corpul european de solidaritate) și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 - COM (2018) 440 finalMonitorul Oficial nr. 0822 din 2018
Actul nr. 114 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori“ - COM (2018) 383Monitorul Oficial nr. 0822 din 2018
Actul nr. 115 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție“ - COM (2018) 384Monitorul Oficial nr. 0822 din 2018
Actul nr. 116 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa - COM (2018) 436 finalMonitorul Oficial nr. 0822 din 2018
Actul nr. 117 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2018) 397 finalMonitorul Oficial nr. 0822 din 2018
Actul nr. 118 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293/2013 - COM (2018) 385 finalMonitorul Oficial nr. 0822 din 2018
Actul nr. 119 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus“, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM (2018) 367 finalMonitorul Oficial nr. 0822 din 2018
Actul nr. 315 din 10 Mai 2018
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [15408]

Noutăți și Știri

2018-09-14 11:36:40
Lansări de carte la Castelul Bran

2018-09-14 13:07:38
În curs de apariție – CONTABILITATE

2018-09-14 13:10:55
În curs de apariție – ARTĂ


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0825 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 562/18 Septembrie 2018

Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0825 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 1296/13 Septembrie 2018

Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
M. Of. nr. 0824 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 753/20 Septembrie 2018

Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15“

Guvernul României
M. Of. nr. 0824 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 1299/28 August 2018

Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.426(98) a Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017

Ministerul Transporturilor
M. Of. nr. 0824 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 1454/18 Septembrie 2018

Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă și a centrelor de instruire a personalului NDT

Ministerul Transporturilor
M. Of. nr. 0823 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 5031/04 Septembrie 2018

Ordin privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020

Ministerul Educației Naționale
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus