e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (154965 rezultate)

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [15497]
Monitorul Oficial nr. 0971 din 2018
Actul nr. 456 din 04 Iulie 2018
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua], pct. 3 [cu referire la art. 88 alin. (3)], pct. 4 [cu referire la art. 91 alin. (1^1)] și pct. 5 (cu referire la art. 116^1) din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupțieiMonitorul Oficial nr. 0971 din 2018
Actul nr. 893 din 09 Noiembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilorMonitorul Oficial nr. 0971 din 2018
Actul nr. 1612 din 26 Octombrie 2018
Emitent: Ministerul Transporturilor
Ordin privind actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016, prin încheierea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2018Monitorul Oficial nr. 0971 din 2018
Actul nr. 82 din 23 Octombrie 2018
Emitent: Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâre pentru modificarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 67/2018Monitorul Oficial nr. 0970 din 2018
Actul nr. 885 din 09 Noiembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviație BucureștiMonitorul Oficial nr. 0970 din 2018
Actul nr. 894 din 09 Noiembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Național SISMonitorul Oficial nr. 0970 din 2018
Actul nr. 900 din 09 Noiembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea Licenței de concesiune nr. 18.174/2015 a activității miniere de exploatare a minereului de cupru cu conținut de aur în perimetrul Rovina, județul Hunedoara, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială SAMAX ROMÂNIA - S.R.L.Monitorul Oficial nr. 0970 din 2018
Actul nr. 901 din 09 Noiembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din RomâniaMonitorul Oficial nr. 0970 din 2018
Actul nr. 66 din 01 Octombrie 2018
Emitent: Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.320/1/2018Monitorul Oficial nr. 0970 din 2018
Actul nr. 192 din 14 Noiembrie 2018
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [15497]

Noutăți și Știri

2018-09-14 11:36:40
Lansări de carte la Castelul Bran

2018-10-04 11:41:49
Noutate editorială – Contabilitate

2018-10-18 18:25:39
Un nou album de artă Tonitza


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0973 din 16 Noiembrie 2018
Act nr. 1732/08 Noiembrie 2018

Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Autorității Navale Române

Ministerul Transporturilor
M. Of. nr. 0973 din 16 Noiembrie 2018
Act nr. 909/16 Noiembrie 2018

Decret pentru numirea unui membru al Guvernului

Președintele României
M. Of. nr. 0972 din 16 Noiembrie 2018
Act nr. 33/14 Noiembrie 2018

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

Parlamentul României
M. Of. nr. 0972 din 16 Noiembrie 2018
Act nr. 34/14 Noiembrie 2018

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

Parlamentul României
M. Of. nr. 0972 din 16 Noiembrie 2018
Act nr. 35/14 Noiembrie 2018

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

Parlamentul României
M. Of. nr. 0972 din 16 Noiembrie 2018
Act nr. 75/14 Noiembrie 2018

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist - O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 - COM(2018)640

Camera Deputaților
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus