e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (154057 rezultate)

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [15406]
Monitorul Oficial nr. 0816 din 2018
Actul nr. 5054 din 10 Septembrie 2018
Emitent: Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.803/2016 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității „Athenaeum“ din BucureștiMonitorul Oficial nr. 0816 din 2018
Actul nr. 264 din 24 Septembrie 2018
Emitent: Primul-Ministru
Decizie pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de statMonitorul Oficial nr. 0816 din 2018
Actul nr. 2 din 11 Septembrie 2018
Emitent: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
Regulament privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de creditMonitorul Oficial nr. 0815 din 2018
Actul nr. 723 din 13 Septembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001Monitorul Oficial nr. 0815 din 2018
Actul nr. 4251 din 08 August 2018
Emitent: Ministerul Educației Naționale
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.542/2017 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 aprilie - 16 iunie 2017Monitorul Oficial nr. 0815 din 2018
Actul nr. 263 din 24 Septembrie 2018
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al GuvernuluiMonitorul Oficial nr. 0815 din 2018
Actul nr. 50 din 18 Iunie 2018
Emitent: Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 831/1/2018Monitorul Oficial nr. 0814 din 2018
Actul nr. 941 din 29 August 2018
Emitent: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
Ordin privind metodologia de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de serviciiMonitorul Oficial nr. 0814 din 2018
Actul nr. 1902 din 12 Iulie 2018
Emitent: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente“, a Procedurii de evaluare a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale“, precum și a modelului-cadru al contractului de finanțareMonitorul Oficial nr. 0814 din 2018
Actul nr. 42 din 04 Iunie 2018
Emitent: Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 106/1/2018[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [15406]

Noutăți și Știri

2018-09-14 11:36:40
Lansări de carte la Castelul Bran

2018-09-14 13:07:38
În curs de apariție – CONTABILITATE

2018-09-14 13:10:55
În curs de apariție – ARTĂ


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 17/25 Septembrie 2018

Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-26 septembrie 2018

Senatul României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 807/21 Septembrie 2018

Decret privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

Președintele României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 404/19 Iunie 2018

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 741/13 Septembrie 2018

Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE“

Guvernul României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 752/20 Septembrie 2018

Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

Guvernul României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 751/20 Septembrie 2018

Hotărâre pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus