e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Schimbări de nume
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (143099 rezultate)

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [14310]
Monitorul Oficial nr. 0208 din 2017
Actul nr. 967 din 20 Martie 2017
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul Unității de imprimare rapidăMonitorul Oficial nr. 0207 din 2017
Actul nr. 26 din 20 Martie 2017
Emitent: Senatul României
Hotărâre cu privire la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii - COM (2016) 822 finalMonitorul Oficial nr. 0207 din 2017
Actul nr. 28 din 21 Martie 2017
Emitent: Senatul României
Hotărâre cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2.365 - COM (2016) 856 finalMonitorul Oficial nr. 0207 din 2017
Actul nr. 27 din 21 Martie 2017
Emitent: Senatul României
Hotărâre privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 87/217/CEE a Consiliului, a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a Directivei 86/278/CEE a Consiliului și a Directivei 94/63/CE a Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului - COM (2016) 789 finalMonitorul Oficial nr. 0207 din 2017
Actul nr. 144 din 22 Martie 2017
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 952/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 280/2016 privind aprobarea valorii cotizațiilor și a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum și a procedurii de acordare, verificare și control pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteiaMonitorul Oficial nr. 0207 din 2017
Actul nr. 145 din 22 Martie 2017
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de StatisticăMonitorul Oficial nr. 0207 din 2017
Actul nr. 148 din 22 Martie 2017
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească în administrarea Laboratorului Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea CălugăreascăMonitorul Oficial nr. 0207 din 2017
Actul nr. 32 din 22 Martie 2017
Emitent: Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor InterneMonitorul Oficial nr. 0207 din 2017
Actul nr. 539/C din 01 Martie 2017
Emitent: Ministerul Justiției
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcții de execuție, asimilat judecătorilor și procurorilor, din cadrul Direcției Naționale de ProbațiuneMonitorul Oficial nr. 0207 din 2017
Actul nr. 3 din 20 Martie 2017
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?
Normă privind încheierea exercițiului financiar 2016 pentru societățile din domeniul asigurărilor[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [14310]

Noutăți și Știri

2017-03-21 16:18:37
Albumul de tapiserie Cela Neamțu

2017-02-24 11:52:01
NOUTATE EDITORIALĂ – CODUL FISCAL ȘI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ, ED. A V-A

2017-03-06 13:57:29
Reduceri în magazinul on-line


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0212 din 28 Martie 2017
Act nr. 30/27 Martie 2017

Lege pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

Parlamentul României
M. Of. nr. 0212 din 28 Martie 2017
Act nr. 324/27 Martie 2017

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

Președintele României
M. Of. nr. 0212 din 28 Martie 2017
Act nr. 677/17 Noiembrie 2016

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0212 din 28 Martie 2017
Act nr. 302/07 Martie 2017

Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.396(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015

Ministerul Transporturilor
M. Of. nr. 0212 din 28 Martie 2017
Act nr. 303/07 Martie 2017

Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.397(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015

Ministerul Transporturilor
M. Of. nr. 0212 din 28 Martie 2017
Act nr. 429/22 Martie 2017

Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Ministerul Afacerilor Externe
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus