e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (161549 rezultate)

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [16155]
Monitorul Oficial nr. 0830 din 2019
Actul nr. 731 din 11 Octombrie 2019
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru acordarea de ajutoare de urgență familiilor victimelor accidentului rutier din județul IalomițaMonitorul Oficial nr. 0830 din 2019
Actul nr. 732 din 11 Octombrie 2019
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populațieiMonitorul Oficial nr. 0830 din 2019
Actul nr. 2579 din 12 Septembrie 2019
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.237/2013 privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societății WDP DEVELOPMENT RO - S.R.L.Monitorul Oficial nr. 0830 din 2019
Actul nr. 2580 din 12 Septembrie 2019
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, nr. 316/2009 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale „WDP Development RO“ - S.R.L. pentru locația din comuna Ariceștii Rahtivani, județul PrahovaMonitorul Oficial nr. 0830 din 2019
Actul nr. 2581 din 12 Septembrie 2019
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 102/2011 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale „WDP Development Ro“ - S.R.L. pentru locația din comuna Oarja, județul ArgeșMonitorul Oficial nr. 0830 din 2019
Actul nr. 2801 din 04 Octombrie 2019
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale Şi Administraţiei Publice
Ordin privind acordarea titlului de parc industrial Societății WAREHOUSES DE PAUW ROMÂNIA - S.R.L. pentru locația din comuna Ștefăneștii de Jos, județul IlfovMonitorul Oficial nr. 0830 din 2019
Actul nr. 3217 din 02 Octombrie 2019
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentaleMonitorul Oficial nr. 0829 din 2019
Actul nr. 175 din 10 Octombrie 2019
Emitent: Parlamentul României
Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parteMonitorul Oficial nr. 0829 din 2019
Actul nr. 733 din 10 Octombrie 2019
Emitent: Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parteMonitorul Oficial nr. 0829 din 2019
Actul nr. 179 din 10 Octombrie 2019
Emitent: Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [16155]

Noutăți și Știri

2019-09-04 10:03:25
Salutări din Bucuresci. Voiaj în Belle Époque, Sorin Mărgărit

2019-08-30 11:23:41
Miya Kosei, artă fotografică, comentată de Lucia Terzea

2019-08-30 11:23:16
Lumea rurala acum o sută de ani, prof. univ. dr. Alin Ciupală


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 373/28 Mai 2019

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (2) și (5) din Codul de procedură penală

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 457/11 Iulie 2019

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. d) teza întâi și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 458/11 Iulie 2019

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 257/14 Octombrie 2019

Decizie privind numirea domnului Gheorghe Sârbu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției pentru Agenda Digitală a României

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 258/14 Octombrie 2019

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 1439/07 Octombrie 2019

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.229/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus