e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (154057 rezultate)

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [15406]
Monitorul Oficial nr. 0814 din 2018
Actul nr. 1074 din 04 Septembrie 2018
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare și/sau reasigurare a Societății MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.Monitorul Oficial nr. 0813 din 2018
Actul nr. 266 din 24 Aprilie 2018
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul săuMonitorul Oficial nr. 0813 din 2018
Actul nr. 758 din 20 Septembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor localeMonitorul Oficial nr. 0813 din 2018
Actul nr. 452 din 21 Septembrie 2018
Emitent: Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018Monitorul Oficial nr. 0813 din 2018
Actul nr. 453 din 21 Septembrie 2018
Emitent: Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale și a modelului timbrului autocolant care vor fi folosite la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt din 6 și 7 octombrie 2018Monitorul Oficial nr. 0813 din 2018
Actul nr. 441 din 20 Septembrie 2018
Emitent: Consiliul Național al Audiovizualului
Decizie privind reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018Monitorul Oficial nr. 0812 din 2018
Actul nr. 282 din 26 Aprilie 2018
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul săuMonitorul Oficial nr. 0812 din 2018
Actul nr. 740 din 13 Septembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului TurismuluiMonitorul Oficial nr. 0812 din 2018
Actul nr. 748 din 20 Septembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvaculturăMonitorul Oficial nr. 0812 din 2018
Actul nr. 3903 din 06 Septembrie 2018
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind structura și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informațiilor referitoare la declararea/achitarea contribuției, precum și a informațiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [15406]

Noutăți și Știri

2018-09-14 11:36:40
Lansări de carte la Castelul Bran

2018-09-14 13:07:38
În curs de apariție – CONTABILITATE

2018-09-14 13:10:55
În curs de apariție – ARTĂ


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 17/25 Septembrie 2018

Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-26 septembrie 2018

Senatul României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 807/21 Septembrie 2018

Decret privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

Președintele României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 404/19 Iunie 2018

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 741/13 Septembrie 2018

Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE“

Guvernul României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 752/20 Septembrie 2018

Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

Guvernul României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 751/20 Septembrie 2018

Hotărâre pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus