e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (147362 rezultate)

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [14737]
Monitorul Oficial nr. 0829 din 2017
Actul nr. 949 din 18 Octombrie 2017
Emitent: Președintele României
Decret privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu“Monitorul Oficial nr. 0829 din 2017
Actul nr. 940 din 16 Octombrie 2017
Emitent: Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare, semnat la București la 1 decembrie 2016, a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012Monitorul Oficial nr. 0829 din 2017
Actul nr. 750 din 11 Octombrie 2017
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcțiiMonitorul Oficial nr. 0829 din 2017
Actul nr. 753 din 11 Octombrie 2017
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024Monitorul Oficial nr. 0829 din 2017
Actul nr. 6398 din 11 Octombrie 2017
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform Programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“Monitorul Oficial nr. 0828 din 2017
Actul nr. 1023 din 05 Septembrie 2017
Emitent: Ministerul Sănătății
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem HematopoieticeMonitorul Oficial nr. 0828 din 2017
Actul nr. 2932 din 10 Octombrie 2017
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordin privind completarea unor acte normative în domeniul administrării și monitorizării contribuabililor mari și mijlociiMonitorul Oficial nr. 0827 din 2017
Actul nr. 357 din 11 Mai 2017
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin crediteMonitorul Oficial nr. 0827 din 2017
Actul nr. 655 din 19 Octombrie 2017
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Elena Doina Dascălu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministruluiMonitorul Oficial nr. 0827 din 2017
Actul nr. 1314 din 03 Octombrie 2017
Emitent: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordin pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Corund, județul Harghita[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [14737]

Noutăți și Știri

2017-10-10 12:12:57
Adriana Botez Crainic. Romulus Ladea

2017-10-06 13:50:00
Publius Ovidius Naso. Drumul Exilului

2017-10-10 12:12:20
ALBUMUL PALLADY, CU UN STUDIU INTRODUCTIV DE PAVEL ȘUȘARĂ


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 17/19 Octombrie 2017

Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 octombrie 2017

Senatul României
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 107/16 Octombrie 2017

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/21 (sistemul ECRIS-TCN) - COM (2017) 344

Senatul României
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 108/16 Octombrie 2017

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2 - COM (2017) 352 final

Senatul României
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 588/21 Septembrie 2017

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 76/11 Octombrie 2017

Ordonanță de urgență privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică“ prin transformare

Guvernul României
M. Of. nr. 0834 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 767/18 Octombrie 2017

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Administrația Națională „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus