e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (167414 rezultate)

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10      »      [16742]
Monitorul Oficial nr. 0619 din 2020
Actul nr. 122 din 01 Iulie 2020
Emitent: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind supravegherea, întreținerea, testarea și inspecțiile în exploatare pentru instalațiile nucleareMonitorul Oficial nr. 0619 din 2020
Actul nr. 1272 din 14 Iulie 2020
Emitent: Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017Monitorul Oficial nr. 0618 din 2020
Actul nr. 3MS din 14 Iulie 2020
Emitent: Camera Deputaților
Moțiune „Guvernul PNL după Grindă se cunoaște!“Monitorul Oficial nr. 0618 din 2020
Actul nr. 6 din 14 Iulie 2020
Emitent: Camera Deputaților
Decizie privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinarăMonitorul Oficial nr. 0618 din 2020
Actul nr. 532 din 09 Iulie 2020
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind transmitea unui imobil clădire și a terenului aferent în cotă indiviză, proprietate publică a statului, din administrarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiMonitorul Oficial nr. 0618 din 2020
Actul nr. 280 din 14 Iulie 2020
Emitent: Primul-Ministru
Decizie pentru abrogarea Deciziei prim-ministrului nr. 318/2018 privind înființarea Grupului de lucru pentru negocierea proiectului de Acord interguvernamental România - Republica Populară Chineză privind cooperarea pentru implementarea Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă (IGA)Monitorul Oficial nr. 0618 din 2020
Actul nr. 279 din 14 Iulie 2020
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind revocarea domnului Viorel Toma din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția MediuluiMonitorul Oficial nr. 0618 din 2020
Actul nr. 281 din 14 Iulie 2020
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind constituirea Comitetului de coordonare strategică pentru implementarea Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE CernavodăMonitorul Oficial nr. 0618 din 2020
Actul nr. 282 din 14 Iulie 2020
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Horea-Arthur Șarlea în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și AdministrațieiMonitorul Oficial nr. 0618 din 2020
Actul nr. 1127 din 07 Iulie 2020
Emitent: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10      »      [16742]

Noutăți și Știri

2020-06-24 10:31:24
Studiu-eseu Brâncuşi, Pavel Şuşară

2020-05-12 11:19:32
Peninsula misterioasă. Incursiune în istoriile Constanței

2020-05-12 11:19:49
Centenarul intrării armatei române în Budapesta


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0625 din 16 Iulie 2020
Act nr. 111/06 Iulie 2020

Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018

Parlamentul României
M. Of. nr. 0625 din 16 Iulie 2020
Act nr. 366/06 Iulie 2020

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018

Președintele României
M. Of. nr. 0625 din 16 Iulie 2020
Act nr. 9/15 Iulie 2020

Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

Senatul României
M. Of. nr. 0625 din 16 Iulie 2020
Act nr. 535/09 Iulie 2020

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea CUPRU MIN - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Guvernul României
M. Of. nr. 0625 din 16 Iulie 2020
Act nr. 1274/19 Iunie 2020

Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile, acordarea licenței reprezentanților autorizați, precum și componența și atribuțiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a art. 5 din Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
M. Of. nr. 0625 din 16 Iulie 2020
Act nr. 2036/08 Iulie 2020

Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile, acordarea licenței reprezentanților autorizați, precum și componența și atribuțiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a art. 5 din Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus