e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (154057 rezultate)

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10      »      [15406]
Monitorul Oficial nr. 0812 din 2018
Actul nr. 1295 din 13 Septembrie 2018
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind structura și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informațiilor referitoare la declararea/achitarea contribuției, precum și a informațiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătateMonitorul Oficial nr. 0812 din 2018
Actul nr. 910 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind numirea și revocarea procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justițieMonitorul Oficial nr. 0812 din 2018
Actul nr. 911 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind numirea, continuarea activității și revocarea procurorilor cu funcții de execuție din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justițieMonitorul Oficial nr. 0811 din 2018
Actul nr. 110 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale SenatuluiMonitorul Oficial nr. 0811 din 2018
Actul nr. 51 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Inteligența artificială pentru Europa - COM (2018)237Monitorul Oficial nr. 0811 din 2018
Actul nr. 52 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare - șansa Europei de a-și modela viitorul - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 - COM (2018)306Monitorul Oficial nr. 0811 din 2018
Actul nr. 53 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru toți - Contribuția Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecția datelor și piața unică digitală, desfășurată la Sofia la 16 mai 2018 - COM (2018)320Monitorul Oficial nr. 0811 din 2018
Actul nr. 54 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM (2018)450Monitorul Oficial nr. 0811 din 2018
Actul nr. 55 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii - COM (2018)268Monitorul Oficial nr. 0811 din 2018
Actul nr. 56 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari - COM (2018)271[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10      »      [15406]

Noutăți și Știri

2018-09-14 11:36:40
Lansări de carte la Castelul Bran

2018-09-14 13:07:38
În curs de apariție – CONTABILITATE

2018-09-14 13:10:55
În curs de apariție – ARTĂ


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 17/25 Septembrie 2018

Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-26 septembrie 2018

Senatul României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 807/21 Septembrie 2018

Decret privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

Președintele României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 404/19 Iunie 2018

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 741/13 Septembrie 2018

Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEȘTE ÎN TINE“

Guvernul României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 752/20 Septembrie 2018

Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic

Guvernul României
M. Of. nr. 0821 din 25 Septembrie 2018
Act nr. 751/20 Septembrie 2018

Hotărâre pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus