e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (156886 rezultate)

[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [15689]
Monitorul Oficial nr. 0113 din 2019
Actul nr. 87 din 12 Februarie 2019
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 10 Vadu Pașii din județul Buzău, în proprietatea acestei organizațiiMonitorul Oficial nr. 0113 din 2019
Actul nr. 1384 din 07 Februarie 2019
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 „Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii“ din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient“, Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ 2007-2013Monitorul Oficial nr. 0113 din 2019
Actul nr. 274 din 31 Ianuarie 2019
Emitent: Ministerul Fondurilor Europene
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 „Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii“ din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient“, Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ 2007-2013Monitorul Oficial nr. 0113 din 2019
Actul nr. 513/C din 05 Februarie 2019
Emitent: Ministerul Justiției
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea și modul de purtare a uniformelor și echipamentului specific pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.908/C/2013Monitorul Oficial nr. 0113 din 2019
Actul nr. 2 din 30 Ianuarie 2019
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2017 privind Fondul național de protecțieMonitorul Oficial nr. 0113 din 2019
Actul nr. - din 13 Februarie 2019
Emitent: Ministerul Justiției
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiției nr. 30/C/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.941/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018Monitorul Oficial nr. 0112 din 2019
Actul nr. 648 din 23 Octombrie 2018
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbruMonitorul Oficial nr. 0112 din 2019
Actul nr. 121 din 01 Februarie 2019
Emitent: Ministerul Cercetării și Inovării
Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru subprogramul 5.5 Programul de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a ALFREDMonitorul Oficial nr. 0111 din 2019
Actul nr. 699 din 15 Noiembrie 2018
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilorMonitorul Oficial nr. 0111 din 2019
Actul nr. 10 din 04 Februarie 2019
Emitent: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizie privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 7.992/2006 pentru exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul Icoana, județul Giurgiu, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială Arcotex - S.R.L., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.277/2008[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [15689]

Noutăți și Știri

2019-01-03 10:13:11
Lansări de carte la Castelul Bran

2018-10-04 11:41:49
Noutate editorială – Contabilitate

2018-12-03 14:30:59
Lansare album de artă Tonitza


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0123 din 15 Februarie 2019
Act nr. 591/27 Septembrie 2018

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0123 din 15 Februarie 2019
Act nr. 611/31 Ianuarie 2019

Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“

Ministerul Finanțelor Publice
M. Of. nr. 0123 din 15 Februarie 2019
Act nr. 138/31 Ianuarie 2019

Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
M. Of. nr. 0123 din 15 Februarie 2019
Act nr. 127/01 Februarie 2019

Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“

Ministerul Sănătății
M. Of. nr. 0122 din 15 Februarie 2019
Act nr. 20/12 Februarie 2019

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
M. Of. nr. 0122 din 15 Februarie 2019
Act nr. 1527/20 Decembrie 2018

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus