e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (147362 rezultate)

[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [14737]
Monitorul Oficial nr. 0825 din 2017
Actul nr. 87 din 18 Octombrie 2017
Emitent: Parlamentul României
Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României în Comitetul pentru finanțe publice localeMonitorul Oficial nr. 0825 din 2017
Actul nr. 766 din 18 Octombrie 2017
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017Monitorul Oficial nr. 0825 din 2017
Actul nr. 1372 din 17 Octombrie 2017
Emitent: Ministerul Apelor și Pădurilor
Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014Monitorul Oficial nr. 0824 din 2017
Actul nr. 435 din 22 Iunie 2017
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscaleMonitorul Oficial nr. 0824 din 2017
Actul nr. 520 din 06 Iulie 2017
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și ale art. 304 alin. (1) și alin. (2) din Codul penalMonitorul Oficial nr. 0824 din 2017
Actul nr. 654 din 18 Octombrie 2017
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Sevil Shhaideh în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al GuvernuluiMonitorul Oficial nr. 0823 din 2017
Actul nr. 22 din 14 Septembrie 2017
Emitent: Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 1.538/1/2017Monitorul Oficial nr. 0822 din 2017
Actul nr. 741 din 11 Octombrie 2017
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemnMonitorul Oficial nr. 0822 din 2017
Actul nr. 754 din 11 Octombrie 2017
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014Monitorul Oficial nr. 0822 din 2017
Actul nr. 759 din 11 Octombrie 2017
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [14737]

Noutăți și Știri

2017-10-10 12:12:57
Adriana Botez Crainic. Romulus Ladea

2017-10-06 13:50:00
Publius Ovidius Naso. Drumul Exilului

2017-10-10 12:12:20
ALBUMUL PALLADY, CU UN STUDIU INTRODUCTIV DE PAVEL ȘUȘARĂ


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 17/19 Octombrie 2017

Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 octombrie 2017

Senatul României
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 107/16 Octombrie 2017

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/21 (sistemul ECRIS-TCN) - COM (2017) 344

Senatul României
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 108/16 Octombrie 2017

Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2 - COM (2017) 352 final

Senatul României
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 588/21 Septembrie 2017

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0835 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 76/11 Octombrie 2017

Ordonanță de urgență privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică“ prin transformare

Guvernul României
M. Of. nr. 0834 din 20 Octombrie 2017
Act nr. 767/18 Octombrie 2017

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Administrația Națională „Apele Române“, aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus