e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (161549 rezultate)

[1]      «      4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12      »      [16155]
Monitorul Oficial nr. 0824 din 2019
Actul nr. 162 din 26 Martie 2019
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și (3), art. 7, art. 10 și art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin crediteMonitorul Oficial nr. 0824 din 2019
Actul nr. 345 din 23 Mai 2019
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 89 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militareMonitorul Oficial nr. 0824 din 2019
Actul nr. 350 din 23 Mai 2019
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, în ansamblul său, și, în special, a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din același act normativMonitorul Oficial nr. 0824 din 2019
Actul nr. 377 din 28 Mai 2019
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 583 din Codul de procedură penală și ale art. 84 și art. 86^4 din Codul penal din 1969Monitorul Oficial nr. 0824 din 2019
Actul nr. 6 din 30 August 2019
Emitent: Colegiul Medicilor din România
Decizie privind punerea în executare a unor măsuri la nivelul colegiilor teritoriale și gestionarea mecanismului de alertăMonitorul Oficial nr. 0823 din 2019
Actul nr. 36 din 09 Octombrie 2019
Emitent: Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilorMonitorul Oficial nr. 0822 din 2019
Actul nr. 46 din 08 Octombrie 2019
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2018Monitorul Oficial nr. 0822 din 2019
Actul nr. 372 din 28 Mai 2019
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală și ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții ConstituționaleMonitorul Oficial nr. 0822 din 2019
Actul nr. 728 din 02 Octombrie 2019
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiMonitorul Oficial nr. 0822 din 2019
Actul nr. 11 din 19 Iulie 2019
Emitent: Colegiul Psihologilor din România
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2013 privind evidența profesională a psihologilor cu drept de liberă practică[1]      «      4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12      »      [16155]

Noutăți și Știri

2019-09-04 10:03:25
Salutări din Bucuresci. Voiaj în Belle Époque, Sorin Mărgărit

2019-08-30 11:23:41
Miya Kosei, artă fotografică, comentată de Lucia Terzea

2019-08-30 11:23:16
Lumea rurala acum o sută de ani, prof. univ. dr. Alin Ciupală


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 373/28 Mai 2019

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (2) și (5) din Codul de procedură penală

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 457/11 Iulie 2019

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. d) teza întâi și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 458/11 Iulie 2019

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 257/14 Octombrie 2019

Decizie privind numirea domnului Gheorghe Sârbu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției pentru Agenda Digitală a României

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 258/14 Octombrie 2019

Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0833 din 14 Octombrie 2019
Act nr. 1439/07 Octombrie 2019

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.229/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus