e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Schimbări de nume
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (143099 rezultate)

[1]      «      4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12      »      [14310]
Monitorul Oficial nr. 0201 din 2017
Actul nr. 760 din 13 Decembrie 2016
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publiceMonitorul Oficial nr. 0201 din 2017
Actul nr. 72 din 17 Martie 2017
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordin privind nominalizarea punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejateMonitorul Oficial nr. 0201 din 2017
Actul nr. 322 din 21 Martie 2017
Emitent: Ministerul Sănătății
Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestoraMonitorul Oficial nr. 0201 din 2017
Actul nr. 2422 din 14 Martie 2017
Emitent: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Şi Fondurilor Europene
Ordin privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiareMonitorul Oficial nr. 0201 din 2017
Actul nr. 3384 din 24 Februarie 2017
Emitent: Ministerul Educației Naționale
Ordin pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2017, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.086/2017, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologiceMonitorul Oficial nr. 0201 din 2017
Actul nr. 4 din 20 Martie 2017
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiar?
Normă pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurareMonitorul Oficial nr. 0201 din 2017
Actul nr. 1288 din 01 Februarie 2017
Emitent: Agenția Națională de Integritate
Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 7.962/2016Monitorul Oficial nr. 0201 din 2017
Actul nr. 14 din 07 Martie 2017
Emitent: Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile
Decizie privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014Monitorul Oficial nr. 0200 din 2017
Actul nr. 316 din 22 Martie 2017
Emitent: Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de OfițerMonitorul Oficial nr. 0200 din 2017
Actul nr. 317 din 22 Martie 2017
Emitent: Președintele României
Decret privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Ofițer[1]      «      4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12      »      [14310]

Noutăți și Știri

2017-03-21 16:18:37
Albumul de tapiserie Cela Neamțu

2017-02-24 11:52:01
NOUTATE EDITORIALĂ – CODUL FISCAL ȘI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ, ED. A V-A

2017-03-06 13:57:29
Reduceri în magazinul on-line


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0212 din 28 Martie 2017
Act nr. 30/27 Martie 2017

Lege pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

Parlamentul României
M. Of. nr. 0212 din 28 Martie 2017
Act nr. 324/27 Martie 2017

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor

Președintele României
M. Of. nr. 0212 din 28 Martie 2017
Act nr. 677/17 Noiembrie 2016

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0212 din 28 Martie 2017
Act nr. 302/07 Martie 2017

Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.396(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015

Ministerul Transporturilor
M. Of. nr. 0212 din 28 Martie 2017
Act nr. 303/07 Martie 2017

Ordin pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.397(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015

Ministerul Transporturilor
M. Of. nr. 0212 din 28 Martie 2017
Act nr. 429/22 Martie 2017

Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale

Ministerul Afacerilor Externe
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus