Achizițiile publice, ediția iunie 2016 - Colecţia Legislaţie pentru toţi- Romania - Versiune pentru tiparire - MonitorulOficial.ro
Aveti intrebari despre produsele Monitorului Oficial?
Va rugam sa ne contactati prin una din metodele de mai jos. Va multumim.


Achizițiile publice, ediția iunie 2016

Format 147 x 205 mm, 576 de pagini, ISBN 978-973-567-936-1

Sumar:

 • Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 •  

  După publicarea ediției

  H.G. nr. 394/2016 și H.G. nr. 395/2016 au fost modificate prin H.G. 866/2016, publicată în M. Of. nr. 972/5.12.2016, și prin H.G. nr. 419/2018, publicată în M. Of. nr. 496/18.06.2018.

  L. nr. 98/2016 a fost modificată prin O.U.G. nr. 80/2016, publicată în M. Of. nr. 939/22.11.2016, prin L. nr. 80/2017, publicată în M. Of. nr. 313/2.05.2017 și prin O.U.G. nr. 107/2017, publicată în M. Of. nr. 1022/22.12.2017.

  L. nr. 98/2016, L. nr. 99/2016, L. nr. 98/2016, L. nr. 100/2016 și L. nr. 101/2016 au fost modificate prin O.U.G. nr. 45/2018, publicată în M. Of. nr. 459/4.06.2018.

  Acte conexe

  H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, M.Of. nr. 985/7.12.2016

  H.G. nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, M. Of. nr. 496/18.06.2018Pret 17,00 RON cu TVA inclus
Toate detaliile despre Achizițiile publice, ediția iunie 2016


Aceasta pagina a fost tiparita de la adresa MonitorulOficial.ro