Salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Colecţia Legislaţie pentru toţi- Romania - Versiune pentru tiparire - MonitorulOficial.ro
Aveti intrebari despre produsele Monitorului Oficial?
Va rugam sa ne contactati prin una din metodele de mai jos. Va multumim.


Salarizarea personalului plătit din fonduri publice

224 de pagini, 978-973-567-972-9, format 17 x 22 cm, 22 de lei

În funcție de conjunctura macroeconomică și de contextul politic de moment, salariile au fost majorate, „înghețate” sau reduse, în ansamblu sau numai pentru anumite categorii de personal sau sectoare, ceea ce a făcut ca în sistemul public de salarizare să apară o serie de disfuncționalități. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice vizează eliminarea disfuncționalităţilor salariale existente.

S-a avut în vedere:

 • - creșterea salariilor de bază mici cu un procent mai mare faţă de celelalte salarii de bază din grila de salarizare;
 • - creșterea substanţială a salariilor de bază pentru personalul medical, din educaţie, pentru cel artistic din familia ocupaţională „Cultură”, pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;
 • - stabilirea salariilor de bază ca valori nominale în lei pentru anul 2022, eliminarea coeficienţilor de ierarhizare și a valorii de referință utilizate conform Legii-cadru nr. 284/2010;
 • - stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru funcţiile comune existente în cadrul familiilor ocupaţionale;
 • - stimularea performanţei profesionale, prin majorarea procentului de acordare a premiilor lunare pentru persoanele care obţin rezultate deosebite în activitate;
 • - acordarea indemnizaţiei de hrană anuală la nivelul a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată;
 • - reglementarea modului de stabilire a veniturilor lunare pentru personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 • - reglementarea modalităţii de remunerare a personalului care deţine titlul ştiinţific de doctor;
 • - încadrarea sumei sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor în procentul de 30% din suma salariilor de bază, pe total buget pentru fiecare ordonator de credite;
 • - stabilirea salariilor de bază pentru fiecare funcţie pe categorii de personal, în raport de clase, de studii, grade/trepte profesionale şi gradaţii;
 • - definirea mai multor termeni, cum ar fi salariul de bază, salariul lunar, venitul salarial, prin care se urmăreşte eliminarea oricăror neclarităţi.

După publicarea ediției:

L. nr. 153/2017 a fost modificată prin O.U.G. nr. 91/2017, M. Of. nr. 978/8.12.2017, și prin O.U.G. nr. 41/2018, M. Of. nr. 433/22.05.2018.Pret 22,00 RON cu TVA inclus
Toate detaliile despre Salarizarea personalului plătit din fonduri publice


Aceasta pagina a fost tiparita de la adresa MonitorulOficial.ro