România în timpul Primului Război Mondial. Aliați, adversari și propagandă. O istorie în imagini - CENTENAR- Romania - Versiune pentru tiparire - MonitorulOficial.ro
Aveti intrebari despre produsele Monitorului Oficial?
Va rugam sa ne contactati prin una din metodele de mai jos. Va multumim.


România în timpul Primului Război Mondial. Aliați, adversari și propagandă. O istorie în imagini

Stoc epuizat

 

ISBN 978-973-567-981-1, 128 de pagini, format 24 x 26.5 cm, versiune bilingvă (română-engleză), apariție 15 februarie 2018

Albumul, sub semnătura prof. univ. dr. Alin Ciupală, își propune să aducă în atenția publicului două aspecte mai puțin avute în vedere atunci când se discută despre participarea României în Primul Război Mondial, eveniment care a avut drept rezultat realizarea în 1918 a unirii tuturor provinciilor locuite de români:
-    importanța surselor vizuale (fotografii, cărți poștale ilu
strate, afișe, fluturași de propagandă, filme de epocă, benzi desenate) și a altor categorii de surse (medalii, plachete) în cercetarea trecutului și în înțelegerea unor procese complexe, precum războiul, proiectul național român, evoluțiile politice internaționale, Marea Unire. Dacă de cele mai multe ori cercetătorul a preferat sursele narative, documentele, în studiul subiectelor enunțate, imaginile pot fi la rândul lor la fel de relevante și chiar mai directe prin puterea lor de penetrare. Multe dintre cele cuprinse în albumul de față sunt unice, altele foarte rare, unele sunt uitate cu desăvârșire sau ignorate atunci când sunt identificate;
-    subiectele spre care ne trimit aceste surse sunt la rândul lor inedite, precum: participarea femeilor din România la susținerea efortului de război al țării; organizarea pe teritoriul ocupat de Puterile Centrale a unor lagăre în care au fost deținuți militari francezi de origine africană capturați de germani pe frontul occidental; rolul omului simplu, pe lângă acela al personalităților, în război, atât în primele linii, cât și acasă; contribuția deosebită, civică, sanitară, politică, a reginei Maria; Primul Război Mondial în memoria colectivă românească după 1918 și până astăzi; bătălia propagandistică între Puterile Centrale și cele ale Antantei, la care România a luat parte de la început. Istoria în imagini o completează în mod fericit pe cea scrisă și îi oferă o culoare aparte, descompusă în toate nuanțele sale.

--------------------------------------------------------

The album signed by Professor Alin Ciupală PhD aims to reveal to the public two aspects less considered in the discussion about the participation of Romania in the Great War, which resulted in the accomplishment in 1918 of the union of all the territories inhabited by Romanians:

- the importance of the visuals (photographs, illustrated postcards, posters, propaganda leaflets, movies of that time, cartoons) and of other kind of sources (medals, plates) in the research of the past and in the understanding of some complex processes such as the war, the Romanian national project, the international political course, the Great Union. While the researcher mostly favored the written sources, the documents, as he investigated the abovementioned topics, the pictures can be equally relevant and even more straightforward considering their impact. Many of the photos in this album are unique, others are very rare, some are completely forgotten or ignored when they are identified;

- the topics which these sources drive us to are, in their turn, original, e.g.: the participation of Romanian women in the country’s war effort; the establishment on the territory occupied by the Central Powers of camps where French soldiers of African origin were imprisoned, as they were captured by the Germans on the Western front; the role of the simple man, apart from that of the personalities, during the war, both in the frontline and at home; Queen Mary’s extraordinary civic, medical, political contribution; the Great War in the Romanian collective memory after 1918 to this day; the war between the Central Powers and the Allies in terms of propaganda, to which Romania was part from the beginning. Visual history naturally makes written history whole and adds to it a special colour, decomposing it into all of its shades.
Pret 54,50 RON cu TVA inclus
Toate detaliile despre România în timpul Primului Război Mondial. Aliați, adversari și propagandă. O istorie în imagini


Aceasta pagina a fost tiparita de la adresa MonitorulOficial.ro