Camil Ressu - Albume de artă - Romania
     
e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online
 
Căutare în produse
Cuvinte
Categorie


Prelucrarea datelor cu caracter personal
Toate categoriile
Toti autorii
CENTENAR
Ghid pentru autori
Reducere
În curs de apariţie
Colecţii juridice
Colecţii de artă
RO-trotter (arta fotografica)
Uniunea Europeană
Inedit
În afara colecţiilor
Fişe de turism

INFORMAŢII UTILE
  Reduceri
  Livrare
  Metode de plată
  Contact
  Protectia Consumatorilor - ANPC

PĂREREA TA
Sunteti adeptul platii cu cardul pe site-urile din Romania?
Da
Nu
Poate
Arhiva de sondaje

Albume de artă (Nr. produse 12) Recomanda acest produs | Tipareste acest produs

Camil Ressu
   Mircea Deac

ISBN: 978-973-567-746-6, format 240 x 265 mm, 232 pagini, data aparitiei aprilie 2011, ed. bilingvă romană-franceză

Ressu s-a aplecat să zugrăvească şi să interpreteze viaţa noastră romanească, singura viaţă adevărat romanească, a ţăranului inchis intre ape, codri, ceruri şi vatră.
Tudor Arghezi

Mircea Deac revine in atenţia iubitorilor de frumos cu un nou titlu şi, implicit, cu o nouă opţiune tematică, cel puţin la fel de interesantă şi de binevenită ca precedentele. Maestru inegalabil al desenului din prima jumătate a secolului XX şi talentat portretist, profesor şi rector al Şcolii de Arte Frumoase, Camil Ressu are meritul de a fi scris un nou capitol in pictura romanească, intr-o perioadă dominată de influenţa unor personalităţi precum Nicolae Grigorescu sau Ştefan Luchian. Spiritului idealizant-liric el ii va opune curajos o „şcoală” a viziunii realiste, telurice, aspre uneori, definindu-se indeosebi ca pictor al ţărănimii şi al universului rural, drept simboluri a ceea ce este autentic romanesc. Dincolo de lucrările reproduse, Ressu este prezent in album prin selecţia de citate ce completează comentariul critic al autorului. Ca şi pictura, discursul său dezvăluie un bun observator, cu fine nuanţări de ironie şi autoironie, al realităţilor sociale şi al psihologiei umane, nu in ultimul rand un teoretician cu o viziune clară şi ordonată asupra meşteşugului picturii şi a sensurilor profunde ale artei plastice, in general. Reintalnirea cu un pictor mai puţin „vizibil” in peisajul actual al cărţii de artă, dar de o importanţă majoră, dobandeşte astfel valenţele unui act cultural de revalorificare şi culorile unui frumos album, inchinat, in esenţă, sensibilităţii poporului nostru.

Camil Ressu

Ressu was meant to paint and to render our Romanian life, the only true Romanian life, that of the peasant closely connected to waters, woods, sky and home.
Tudor ARGHEZI

Once again, Mircea Deac comes before beauty lovers with a new title and, implicitly, with a new theme, at least as interesting and expected as the ones before it. Being a unique master of drawing in the first half of the 20th century and a talented portrayer, a professor and chancellor of the School of Belle-Arte, Camil Ressu has the merit of initiating a new chapter in the history of Romanian painting, in a period dominated by the influence of different personalities, such as Nicolae Grigorescu or Ștefan Luchian. He will bravely set against the idealized and lyric spirit a “school” of realistic, telluric, sometimes austere vision, defining himself as a painter of the peasantry and of the rustic universe, considering them symbols of what is genuinely Romanian. Beside the paintings included in this album, Ressu is also present through a selection of quotes that round up the critic commentary of the author. Just as his painting, his speech reveals a fine observer of social reality and of human psychology, with subtle tones of irony and self-irony, and also an ideologist with a clear and methodic vision over the craft of painting and the profound meanings of plastic art.
Thus, the encounter with a less “visible” painter, but of crucial importance in the current scenery of art albums, achieves the valences of a cultural act of revalorizing and the colors of a beautiful album, mainly dedicated to the sensibility of our people.

Camil Ressu

Ressu a choisi de représenter et d’interpréter notre vie roumaine, la seule réellement roumaine, celle du paysan renfermé entre les eaux, les forêts, les cieux et le foyer.
Tudor Arghezi

Mircea Deac revient dans l’attention des amateurs de beau avec un nouveau titre et, de ce fait, avec une nouvelle option thématique, aussi intéressante et bienvenue que les précédentes. Maitre inégalable du dessin lors de la première moitié du XXe siècle et talentueux portraitiste, professeur et recteur de l’Ecole des Beaux-Arts, Camil Ressu vaut une mention spéciale, pour avoir écrit un nouveau chapitre dans la peinture roumaine à une époque dominée par l’influence de personnalités telles Nicolae Grigorescu ou Ştefan Luchian. Il opposera audacieusement à l’esprit idéalisant-lyrique « une école » de la vision réaliste, tellurique, parfois rude. C’est ainsi qu’il se définit, en premier lieu, comme peintre des paysans et de l’univers rural, symboles de tout ce qui est vraiment roumain. Outre les œuvres présentées dans l’album, Ressu y est également illustré au moyen des citations vouées à compléter le commentaire critique de l’auteur. Tout comme la peinture, son discours révèle un bon observateur qui nuance avec ironie et même auto-ironie les réalités sociales et la psychologie humaine ; il s’avère, non en dernier lieu, un théoricien avec une vision nette et ordonnée sur le métier de la peinture et les sens profonds de l’art plastique, en général. Cette nouvelle rencontre avec un peintre moins « visible » dans le paysage actuel du livre d’art, mais d’une importance majeure, acquiert ainsi la valeur d’un acte culturel de remise en valeur et revêt les couleurs d’un bel album dédié, en dernière analyse, à la sensibilité de notre peuple.

 Plata: Ramburs, Card


Pret 109,00 RON cu TVA inclus

  
Galerie foto
Alte produse din aceeasi categorie
 
Coşul de cumpărături
Coşul este gol
Creare cont client

NEWSLETTER
  Oferte speciale prin email

CELE MAI VÂNDUTE
Fise de turism
18,00 RON
Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, ed. februarie 2018
33,00 RON
Eroi şi zei ai Antichităţii
65,00 RON
Grigorescu
45,00 RON


 
e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Harta siteului Sus