e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (152085 rezultate)

[1]      «      11390   |   11391   |   11392   |   11393   |   11394   |   11395   |   11396   |   11397   |   11398      »      [15209]
Monitorul Oficial nr. 0383 din 2003
Actul nr. 566 din 21 Mai 2003
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționaleMonitorul Oficial nr. 0383 din 2003
Actul nr. 101 din 14 Aprilie 2003
Emitent: Ministerul Dezvoltării și Prognozei
Ordin al ministrului dezvoltării și prognozei privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare și evaluare a subprogramului "Dezvoltarea orașelor prin stimularea activităților întreprinderilor mici și mijlocii"Monitorul Oficial nr. 0383 din 2003
Actul nr. 2664 din 26 Mai 2003
Emitent: Ministerul Culturii și Cultelor
Ordin al ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea Criteriilor și procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Culturii și CultelorMonitorul Oficial nr. 0383 din 2003
Actul nr. Rectificări din 01 Ianuarie 2003
Emitent: -
RectificăriMonitorul Oficial nr. 0382 din 2003
Actul nr. 491 din 23 Mai 2003
Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei
Ordin al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-socialeMonitorul Oficial nr. 0382 din 2003
Actul nr. 180 din 27 Mai 2003
Emitent: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
Ordin al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-socialeMonitorul Oficial nr. 0382 din 2003
Actul nr. 197 din 09 Mai 2003
Emitent: Consiliul Concurenței
Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "TENDER" - S.A. Timișoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale "VULCAN" - S.A. BucureștiMonitorul Oficial nr. 0381 din 2003
Actul nr. 561 din 21 Mai 2003
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002Monitorul Oficial nr. 0380 din 2003
Actul nr. 674 din 29 Mai 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Ordin al ministrului finanțelor publice pentru completarea și modificarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 551/2003Monitorul Oficial nr. 0380 din 2003
Actul nr. 675 din 29 Mai 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii iunie 2003[1]      «      11390   |   11391   |   11392   |   11393   |   11394   |   11395   |   11396   |   11397   |   11398      »      [15209]

Noutăți și Știri

2018-06-12 15:40:32
Lansări de carte la Castelul Bran

2018-04-05 08:54:06
Atelier de front. Artiști români în Marele Război

2018-05-18 09:27:23
Albume dedicate Centenarului


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0503 din 19 Iunie 2018
Act nr. 129/15 Iunie 2018

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Parlamentul României
M. Of. nr. 0503 din 19 Iunie 2018
Act nr. 468/14 Iunie 2018

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Președintele României
M. Of. nr. 0503 din 19 Iunie 2018
Act nr. 427/13 Iunie 2018

Hotărâre privind aprobarea programului de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente“ și a programului de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale“

Guvernul României
M. Of. nr. 0503 din 19 Iunie 2018
Act nr. 218/19 Iunie 2018

Decizie privind numirea domnului Lucian Pătrașcu în funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0503 din 19 Iunie 2018
Act nr. M.94/31 Mai 2018

Ordin pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate

Ministerul Apărării Naționale
M. Of. nr. 0503 din 19 Iunie 2018
Act nr. 2186/08 Iunie 2018

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Electrificare CFR“ - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.

Ministerul Finanțelor Publice
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus