e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (152085 rezultate)

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [15209]
Monitorul Oficial nr. 0500 din 2018
Actul nr. 77 din 13 Iunie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite și recuperarea garanțiilor reale - COM (2018) 135 finalMonitorul Oficial nr. 0500 din 2018
Actul nr. 78 din 13 Iunie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară - COM (2018) 163 finalMonitorul Oficial nr. 0500 din 2018
Actul nr. 79 din 13 Iunie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2.065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2.283 [privind alimentele noi] - COM (2018) 179 finalMonitorul Oficial nr. 0500 din 2018
Actul nr. 80 din 13 Iunie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online - COM (2018) 238 finalMonitorul Oficial nr. 0500 din 2018
Actul nr. 117 din 15 Iunie 2018
Emitent: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanuluiMonitorul Oficial nr. 0499 din 2018
Actul nr. 472 din 15 Iunie 2018
Emitent: Președintele României
Decret pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului ConcurențeiMonitorul Oficial nr. 0499 din 2018
Actul nr. 473 din 15 Iunie 2018
Emitent: Președintele României
Decret pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului ConcurențeiMonitorul Oficial nr. 0499 din 2018
Actul nr. 48 din 08 Iunie 2018
Emitent: Guvernul României
Ordonanță de urgență privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educațieiMonitorul Oficial nr. 0499 din 2018
Actul nr. 429 din 13 Iunie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea valorii maxime a sprijinului financiar excepțional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructeMonitorul Oficial nr. 0499 din 2018
Actul nr. M.81 din 09 Mai 2018
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „RO-ARMYCATERING“ - S.A., filială a Companiei Naționale „Romtehnica“ - S.A.[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [15209]

Noutăți și Știri

2018-06-12 15:40:32
Lansări de carte la Castelul Bran

2018-04-05 08:54:06
Atelier de front. Artiști români în Marele Război

2018-05-18 09:27:23
Albume dedicate Centenarului


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0503 din 19 Iunie 2018
Act nr. 129/15 Iunie 2018

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Parlamentul României
M. Of. nr. 0503 din 19 Iunie 2018
Act nr. 468/14 Iunie 2018

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Președintele României
M. Of. nr. 0503 din 19 Iunie 2018
Act nr. 427/13 Iunie 2018

Hotărâre privind aprobarea programului de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente“ și a programului de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale“

Guvernul României
M. Of. nr. 0503 din 19 Iunie 2018
Act nr. 218/19 Iunie 2018

Decizie privind numirea domnului Lucian Pătrașcu în funcția de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0503 din 19 Iunie 2018
Act nr. M.94/31 Mai 2018

Ordin pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate

Ministerul Apărării Naționale
M. Of. nr. 0503 din 19 Iunie 2018
Act nr. 2186/08 Iunie 2018

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale „Electrificare CFR“ - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.

Ministerul Finanțelor Publice
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus