e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (154080 rezultate)

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [15408]
Monitorul Oficial nr. 0821 din 2018
Actul nr. 757 din 20 Septembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea desfășurării activităților de susținere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor în cadrul Conferinței Plenipotențiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018, și a normativelor de cheltuieli pentru acțiunile de protocol și cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activităților de susținere a candidaturii RomânieiMonitorul Oficial nr. 0820 din 2018
Actul nr. 749 din 20 Septembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spații dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“Monitorul Oficial nr. 0820 din 2018
Actul nr. 754 din 20 Septembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare infrastructură - zonă operațională - în cazarma 1833 Câmpia Turzii“Monitorul Oficial nr. 0820 din 2018
Actul nr. 593 din 04 Septembrie 2018
Emitent: Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizie pentru modificarea și completarea Procedurii de selecție a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deținuților la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie și condițiile de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 463/2017Monitorul Oficial nr. 0820 din 2018
Actul nr. 931 din 17 Septembrie 2018
Emitent: Ministerul Fondurilor Europene
Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajațilorMonitorul Oficial nr. 0820 din 2018
Actul nr. 1949 din 26 Iulie 2018
Emitent: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.085/2018 privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2018Monitorul Oficial nr. 0820 din 2018
Actul nr. 1986 din 06 August 2018
Emitent: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru modificarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 342/2009Monitorul Oficial nr. 0820 din 2018
Actul nr. 2866 din 27 Decembrie 2017
Emitent: Ministerul Culturii și Identității Naționale
Ordin privind clasarea în Lista monumentelor istorice a imobilului Fosta grădiniță (actualul restaurant „La Prut“) - corp B și Sala de sport - corp A, situat în Str. Nouă nr. 9-11, orașul Agnita, județul Sibiu, categoria II - arhitectură, m – monument, grupa valorică BMonitorul Oficial nr. 0820 din 2018
Actul nr. 4842 din 30 August 2018
Emitent: Ministerul Educației Naționale
Ordin privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret“ din municipiul TimișoaraMonitorul Oficial nr. 0819 din 2018
Actul nr. 3131 din 19 Septembrie 2018
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Ordin privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST - S.A. DEVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [15408]

Noutăți și Știri

2018-09-14 11:36:40
Lansări de carte la Castelul Bran

2018-09-14 13:07:38
În curs de apariție – CONTABILITATE

2018-09-14 13:10:55
În curs de apariție – ARTĂ


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0825 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 562/18 Septembrie 2018

Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0825 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 1296/13 Septembrie 2018

Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
M. Of. nr. 0824 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 753/20 Septembrie 2018

Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15“

Guvernul României
M. Of. nr. 0824 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 1299/28 August 2018

Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.426(98) a Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017

Ministerul Transporturilor
M. Of. nr. 0824 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 1454/18 Septembrie 2018

Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă și a centrelor de instruire a personalului NDT

Ministerul Transporturilor
M. Of. nr. 0823 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 5031/04 Septembrie 2018

Ordin privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020

Ministerul Educației Naționale
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus