e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (154080 rezultate)

[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [15408]
Monitorul Oficial nr. 0814 din 2018
Actul nr. 941 din 29 August 2018
Emitent: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
Ordin privind metodologia de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de serviciiMonitorul Oficial nr. 0814 din 2018
Actul nr. 1902 din 12 Iulie 2018
Emitent: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente“, a Procedurii de evaluare a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale“, precum și a modelului-cadru al contractului de finanțareMonitorul Oficial nr. 0814 din 2018
Actul nr. 42 din 04 Iunie 2018
Emitent: Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Dosar nr. 106/1/2018Monitorul Oficial nr. 0814 din 2018
Actul nr. 1074 din 04 Septembrie 2018
Emitent: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Decizie privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare și/sau reasigurare a Societății MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.Monitorul Oficial nr. 0813 din 2018
Actul nr. 266 din 24 Aprilie 2018
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul săuMonitorul Oficial nr. 0813 din 2018
Actul nr. 758 din 20 Septembrie 2018
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor localeMonitorul Oficial nr. 0813 din 2018
Actul nr. 452 din 21 Septembrie 2018
Emitent: Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâre privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, precum și pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018Monitorul Oficial nr. 0813 din 2018
Actul nr. 453 din 21 Septembrie 2018
Emitent: Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale și a modelului timbrului autocolant care vor fi folosite la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt din 6 și 7 octombrie 2018Monitorul Oficial nr. 0813 din 2018
Actul nr. 441 din 20 Septembrie 2018
Emitent: Consiliul Național al Audiovizualului
Decizie privind reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018Monitorul Oficial nr. 0812 din 2018
Actul nr. 282 din 26 Aprilie 2018
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [15408]

Noutăți și Știri

2018-09-14 11:36:40
Lansări de carte la Castelul Bran

2018-09-14 13:07:38
În curs de apariție – CONTABILITATE

2018-09-14 13:10:55
În curs de apariție – ARTĂ


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0825 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 562/18 Septembrie 2018

Decizie referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0825 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 1296/13 Septembrie 2018

Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
M. Of. nr. 0824 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 753/20 Septembrie 2018

Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15“

Guvernul României
M. Of. nr. 0824 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 1299/28 August 2018

Ordin privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.426(98) a Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017

Ministerul Transporturilor
M. Of. nr. 0824 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 1454/18 Septembrie 2018

Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă și a centrelor de instruire a personalului NDT

Ministerul Transporturilor
M. Of. nr. 0823 din 26 Septembrie 2018
Act nr. 5031/04 Septembrie 2018

Ordin privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020

Ministerul Educației Naționale
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus