e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online

Produs electronic conținând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (155708 rezultate)

[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [15571]
Monitorul Oficial nr. 1053 din 2018
Actul nr. 1216 din 10 Decembrie 2018
Emitent: Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciareMonitorul Oficial nr. 1053 din 2018
Actul nr. 304 din 11 Decembrie 2018
Emitent: Parlamentul României
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătățiiMonitorul Oficial nr. 1053 din 2018
Actul nr. 1217 din 10 Decembrie 2018
Emitent: Președintele României
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătățiiMonitorul Oficial nr. 1053 din 2018
Actul nr. 305 din 11 Decembrie 2018
Emitent: Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001Monitorul Oficial nr. 1053 din 2018
Actul nr. 1218 din 10 Decembrie 2018
Emitent: Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru modificarea alin. (5) al art. 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001Monitorul Oficial nr. 1053 din 2018
Actul nr. 179 din 05 Decembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 - COM (2018) 633 finalMonitorul Oficial nr. 1053 din 2018
Actul nr. 178 din 05 Decembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii Comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1.052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European și al Consiliului - COM 631 (2018)Monitorul Oficial nr. 1053 din 2018
Actul nr. 180 din 05 Decembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare) - COM (2018) 634 finalMonitorul Oficial nr. 1053 din 2018
Actul nr. 181 din 05 Decembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist - COM (2018) 640 finalMonitorul Oficial nr. 1053 din 2018
Actul nr. 182 din 05 Decembrie 2018
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul European - O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere - COM (2018) 641 final[1]      «      3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      »      [15571]

Noutăți și Știri

2018-09-14 11:36:40
Lansări de carte la Castelul Bran

2018-10-04 11:41:49
Noutate editorială – Contabilitate

2018-12-03 14:30:59
Lansare album de artă Tonitza


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 1058 din 13 Decembrie 2018
Act nr. 82/12 Decembrie 2018

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Camera Deputaților
M. Of. nr. 1058 din 13 Decembrie 2018
Act nr. 78/12 Decembrie 2018

Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Camera Deputaților
M. Of. nr. 1058 din 13 Decembrie 2018
Act nr. 107/07 Decembrie 2018

Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Guvernul României
M. Of. nr. 1058 din 13 Decembrie 2018
Act nr. 961/07 Decembrie 2018

Hotărâre privind modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 153349 aparținând domeniului public al statului și aflat în administrarea Gărzii Forestiere București, precum și pentru actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea și Gărzii Forestiere București, instituții publice aflate în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Guvernul României
M. Of. nr. 1058 din 13 Decembrie 2018
Act nr. 307/12 Decembrie 2018

Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Ioniță Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Primul-Ministru
M. Of. nr. 1058 din 13 Decembrie 2018
Act nr. S.M.Ap.-126/27 Noiembrie 2018

Ordin privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor soldați și gradați profesioniști din Ministerul Apărării Naționale

Statul Major al Apărării
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus