E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografia


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial
Informaţii utile
Reclama
Condiții de utilizare
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Biroul de relații cu publicul

Biroul de relații cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial funcționează în Strada Parcului nr. 65, intrarea A, sector 1, București.

Programul de lucru este de luni până joi între orele 9:00 - 15:00, iar vineri între orele 09:00 - 13:00.

Actele pentru publicările persoanelor fizice sau juridice pot fi transmise online, prin completarea formularelor direct pe site începând cu 6 iunie 2021. Sau formularele pot fi descărcate, completate și trimise fie pe e-mail împreună cu un scan după actele necesare, fie prin poștă, fie prin rețeaua teritorială a colaboratorilor noștri.

În cazul actelor pe care este necesar să le depuneți personal la Biroul de relații cu publicul în vederea publicării sau dacă alegeți să le depuneți personal, vă invităm să faceți o programare online pentru a reduce cât mai mult timpul de așteptare.

Informații suplimentare
I N F O R M A R E

Pentru prevenirea răspândirii COVID-19, vă aducem la cunoștință că, pe toată perioada declarării stării de alertă, actele normative se vor transmite exclusiv în format electronic, în fișier cu semnătură electronică calificată, conform prevederilor Ordinului secretarului general al Camerei Deputaților nr. 710/2020. Transmiterea actelor cu semnătură electronică se va face prin e-mail la adresa monitoruloficial@cdep.ro.

Iinformații suplimentare
Bun venit Monitorul Oficial R.A. este înfiinţată în 1991 şi continuă editarea publicaţiei oficiale a statului român, al cărei prim număr a apărut în anul 1832. Foaia oficială a devenit, încă de la înfiinţare, un adevărat breviar al principalelor evenimente istorice, politice şi culturale care au dus la apariţia şi evoluţia României moderne.

O informare corectă şi actualizată asupra apariţiilor Monitorului Oficial al României, Părţile I-VII, prin:

  • expert-monitor, software legislativ online, cu multiple facilităţi de căutare, care include forma text cu legături şi imaginea martor a Monitorului Oficial;
  • autentic-monitor reprezintă formatul clasic al Monitorului Oficial în format electronic, disponibil în cadrul unei aplicaţii online. Permite accesul la Monitorul Oficial al României odată cu apariţia publicaţiei, precum şi la arhivă (pentru vizualizare şi imprimare).
Pentru mai multe informaţii consultaţi oferta detaliată.


Noutăți și Știri

2021-06-14 11:16:18
Codul administrativ, editia iunie 2021

2021-04-13 13:37:26
Codul muncii, ediția a XVIII-a, martie 2021

2021-04-14 10:25:50
Codul civil și Codul de procedură civilă, ediția aprilie 2021


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0594 din 14 Iunie 2021
Act nr. 612/27 Mai 2021

Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 2 martie 2021 și la București la 12 martie 2021, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la București la 8 martie 2002

Guvernul României
M. Of. nr. 0594 din 14 Iunie 2021
Act nr. 613/27 Mai 2021

Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții puse în funcțiune, precum și trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informații

Guvernul României
M. Of. nr. 0594 din 14 Iunie 2021
Act nr. 161/04 Martie 2021

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0594 din 14 Iunie 2021
Act nr. 169/09 Martie 2021

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații“ din art. 1691 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum și a dispozițiilor art. 1692 din aceeași lege

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0594 din 14 Iunie 2021
Act nr. 345/03 Iunie 2021

Ordin privind recunoașterea oficială a practicării în România a ramurii de sport „TEQBALL“

Ministerul Tineretului și Sportului
M. Of. nr. 0594 din 14 Iunie 2021
Act nr. 356/14 Iunie 2021

Decizie privind numirea domnului Aurelian Mihăilescu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

Primul-Ministru
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografia Întrebări frecvente Sugestii Sus