E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografie


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial
Informaţii utile
Reclama
Condiții de utilizare
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Cariere
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Toate solicitările de publicare ale persoanelor fizice și juridice se înaintează on-line, fără a fi necesară prezența fizică, cu ajutorul formularelor disponibile pe site.

După preluarea actelor, veți fi informați permanent cu privire la stadiul publicării.

După publicare, puteți citi Monitorul Oficial pe site, gratuit, sau îl puteți cumpăra în format electronic autentificat (transmis pe e-mail) ori în format tipărit (expediat prin poștă sau cu ridicare de la Biroul de relații cu publicul).

Alternativ, cererile de publicare pot fi descărcate și completate fizic și, însoțite de documentele solicitate, se pot transmite apoi prin e-mail ori prin poștă sau prin rețeaua teritorială a colaboratorilor noștri. Dacă legea solicită verificarea actului doveditor în original, documentele se transmit exclusiv prin poștă (de ex., pentru schimbările de nume și pierderea permisului de armă).

Biroul de relații cu publicul

Adresa: Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București
Program cu publicul: luni-joi, 9:00-15:00; vineri, 9:00-13:00.

Programați-vă on-line pentru a avea prioritate!

Bun venit Monitorul Oficial R.A. este înfiinţată în 1991 şi continuă editarea publicaţiei oficiale a statului român, al cărei prim număr a apărut în anul 1832. Foaia oficială a devenit, încă de la înfiinţare, un adevărat breviar al principalelor evenimente istorice, politice şi culturale care au dus la apariţia şi evoluţia României moderne.

O informare corectă şi actualizată asupra apariţiilor Monitorului Oficial al României, Părţile I-VII, prin:

  • expert-monitor, software legislativ online, cu multiple facilităţi de căutare, care include forma text cu legături şi imaginea martor a Monitorului Oficial;
  • autentic-monitor reprezintă formatul clasic al Monitorului Oficial în format electronic, disponibil în cadrul unei aplicaţii online. Permite accesul la Monitorul Oficial al României odată cu apariţia publicaţiei, precum şi la arhivă (pentru vizualizare şi imprimare).
Pentru mai multe informaţii consultaţi oferta detaliată.


Noutăți și Știri

2021-09-02 12:56:05
Pensiile pe întelesul tuturor

2021-07-12 13:34:27
Codul administrativ, ediții în limbile română și maghiară

2021-07-14 14:41:11
Noi reguli de TVA in comerțul electronic, 1 iulie, Ghid practic, Mariana Vizoli


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0901 din 20 Septembrie 2021
Act nr. 321/18 Mai 2021

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 519-521 din Codul de procedură civilă

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0901 din 20 Septembrie 2021
Act nr. 478/20 Septembrie 2021

Decizie privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0901 din 20 Septembrie 2021
Act nr. 1097/07 Septembrie 2021

Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali

Autoritatea de Supraveghere Financiară
M. Of. nr. 0901 din 20 Septembrie 2021
Act nr. 1098/07 Septembrie 2021

Decizie privind sancționarea cu interzicerea temporară a exercitării activității de distribuție a companiei de brokeraj SOKO - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum și stabilirea unei obligații în sarcina acesteia

Autoritatea de Supraveghere Financiară
M. Of. nr. 0901 din 20 Septembrie 2021
Act nr. 1099/07 Septembrie 2021

Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj BROKMAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali

Autoritatea de Supraveghere Financiară
M. Of. nr. 0901 din 20 Septembrie 2021
Act nr. -/20 Septembrie 2021

Cuantum total Partidul Inițiativa Pătârlagele

Partide Politice
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografie Cariere Întrebări frecvente Sugestii Sus