e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Acte ale instanţelor judecătoreşti, a căror publicare este prevăzută de lege

 

· citaţia

· anunţul cuprinzând datele de identificare a părţilor şi obiectul procesului (în acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase)

· senţintele

· ordonanţele de declarare a nulităţii cecului/cambiei/biletului la ordin

 

Iată ce trebuie să faceţi:

- fie vă prezentaţi personal la sediul Centrului pentru relaţii cu publicul, unde veţi depune actele necesare şi veţi plăti taxa de publicare;

- fie expediaţi actele necesare prin poştă, anexând dovada plăţii taxei de publicare şi a contravalorii exemplarului de monitor.

După publicare, exemplarul de monitor vă va fi expediat prin poştă la adresa menţionată în cerere.

Taxa de publicare a a citaţiilor, sentinţelor/încheierilor/ordonanţelor judecătoreşti este de 122 lei/pagina de 2000 semne, inclusiv spaţii. Anexaţi următorul raport, în vederea calculării taxei de publicare:

 

 

 

 

img2.jpg

 

 

Pentru a obţine acest raport în Microsoft Word, procedaţi astfel:

- marcaţi textul de publicat (Ctrl + A);

- selectaţi contorul de cuvinte (Word Count) din bara de Instrumente (Tools);

- copiaţi fereastra afişată apăsând concomitent tastele Alt+Print Screen;

- copiaţi fereastra respectivă apăsând concomitent tastele Ctrl+V în Anexă (modelul de mai sus) şi printaţi.

 

Acte necesare:

· pentru publicarea citaţiei – adresă oficială din partea instanţei şi formularul citaţiei completat cu datele obligatorii,  potrivit legii;

· pentru publicarea anunţului cuprinzând datele de identificare a părţilor şi obiectul procesului (în acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase) – adresă oficială din partea instanţei care trebuie să cuprindă datele de identificare a reclamantului – denumire, sediu, cod fiscal; textul anunţului care să cuprindă datele de identificare a părţilor şi obiectul procesului;

· pentru publicarea sentinţelor – adresă oficială din partea celui care solicită publicarea, copia lizibilă a sentinţei judecătoreşti (semnată şi ştampilată);

· pentru publicarea ordonanţelor de declarare a nulităţii cecului/cambiei/biletului la ordin – adresă oficială din partea celui care solicită publicarea, copia lizibilă a ordonanţei judecătoreşti prin care se declară nulitatea cecului/cambiei/biletului la ordin (semnată şi ştampilată).


Pentru toate actele menţionate mai sus, este obligatoriu ca textul ce urmează să fie publicat, să fie transmis şi pe e-mail, în document Word, scris cu diacritice (ş, ţ, ă, î, â).

Unde şi cum se achită taxa de publicare?
• la casieria din incinta
Centrului pentru relaţii cu publicul;
• prin ordin de plată, la primirea facturii, care se emite pentru actele transmise prin fax sau expediate prin poştă.

Cum intraţi în posesia Monitorului Oficial al României, Partea a III-a?
direct, de la librăria din cadrul Centrului pentru relaţii cu publicul în ziua în care se publică anunţul;
• prin e-mail, la data apariţiei, pentru abonaţii la Monitorul Oficial, Partea a III-a, în format electronic;
• prin e-mail, ulterior apariţiei, pe bază de comandă transmisă la adresa multimedia@ramo.ro;
• prin poştă, după tipărire, pe bază de comandă transmisă prin fax sau e-mail.

 

Temei legal

Codul de procedură civilă (art. 90 coroborat cu art. 95);

Legea nr. 455/2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România;

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin – art. 89, art. 106;

Legea nr. 59/1934 asupra cecului – art. 67, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994;

Accesați secțiunea Contact pentru informații cu privire la numerele de telefon, numerele de fax și adresele de e-mail unde puteți obține informații suplimentare.Noutăți și Știri

2021-04-13 14:31:52
Eveniment on-line 150 de ani de la nașterea lui Theodor Pallady

2021-04-13 13:37:26
Codul muncii, ediția a XVIII-a, martie 2021

2021-04-14 10:25:50
Codul civil și Codul de procedură civilă, ediția aprilie 2021


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0506 din 14 Mai 2021
Act nr. 550/14 Mai 2021

Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Guvernul României
M. Of. nr. 0506 din 14 Mai 2021
Act nr. 699/14 Mai 2021

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

Ministerul Sănătății
M. Of. nr. 0506 din 14 Mai 2021
Act nr. 143/04 Martie 2021

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 466 alin. (4) din Codul de procedură civilă

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0506 din 14 Mai 2021
Act nr. 67/14 Mai 2021

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

Ministerul Afacerilor Interne
M. Of. nr. 0505 din 14 Mai 2021
Act nr. 606/14 Mai 2021

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Președintele României
M. Of. nr. 0505 din 14 Mai 2021
Act nr. 607/14 Mai 2021

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

Președintele României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus