e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Alte acte care se publică în Partea a III-a

În vederea publicării acestor acte, trebuie depuse direct la Centrul pentru relaţii cu publicul sau trimise prin fax, următoarele documente:

· adresă oficială de înaintare, în care să se indice: temeiul legal al publicării, date privind persoana delegată, codul fiscal;

· textul actului de publicat, semnat de reprezentantul legal al societăţii şi ştampilat;

portul cu numărul de semne (inclusiv spaţiile), în vederea calculării taxei de publicare, după modelul:

 

 

img2.jpg

 

Pentru a obţine acest raport în Microsoft Word, procedaţi astfel:

- marcaţi textul de publicat (Ctrl + A);

- selectaţi contorul de cuvinte (Word Count) din bara de Instrumente (Tools);

- copiaţi fereastra afişată apăsând concomitent tastele Alt+Print Screen;

- copiaţi fereastra respectivă apăsând concomitent tastele Ctrl+V în Anexă (modelul de mai sus) şi printaţi.

 

Unde şi cum se achită taxa de publicare?
• la casieria din incinta Centrului pentru relaţii cu publicul;
• prin ordin de plată, la primirea facturii, care se emite pentru actele transmise prin fax sau expediate prin poştă.

Cum intraţi în posesia Monitorului Oficial al României, Partea a III-a?
• direct, de la librăria din cadrul
Centrului pentru relaţii cu publicul în ziua în care se publică anunţul;
• prin e-mail, la data apariţiei, pentru abonaţii la Monitorul Oficial, Partea a III-a, în format electronic;
• prin e-mail, ulterior apariţiei, pe bază de comandă transmisă la adresa multimedia@ramo.ro;
• prin poştă, după tipărire, pe bază de comandă transmisă prin fax sau e-mail.

 

 

Lista actelor care se publică în Partea a III-a

· Indexul cuprinzând adresele paginilor de internet ale autorităţilor şi instituţiilor publice care au obligaţia să publice declaraţiile de avere

· Lista cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit cu  prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei

· Ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare, rămasă definitivă sau, după caz, hotărârea instanţei de judecată, irevocabilă, prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată

· Dispozitivul hotărârii judecătoreşti, rămasă irevocabilă, prin care se constată provenienţa ilicită a unor bunuri

· Retragerea şi anularea permisului de vânătoare

· Hotărâri judecătoreşti irevocabile prin care se constată calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii

· Raportul privind starea justiţiei şi raportul privind activitatea proprie

· Raportul anual de activitate al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali

· Anunţuri privind concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, examenul de capacitate pentru magistraţi şi lista posturilor vacante pentru magistraţi

· Anunţul privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (data, locul, modul de desfăşurare, cuantumul taxei şi lista posturilor vacante)

· Anunţ privind data examenului şi lista posturilor vacante pentru executorii judecătoreşti

· Lista locurilor vacante şi data concursului pentru ocuparea locurilor  vacante de notar public

· Data examenului de atribuire a calităţii de expert tehnic judiciar, data, locul susţinerii examenului, specialitatea şi termenul de depunere a actelor pentru înscriere la examen, tematica pentru testarea specialiştilor, data şi locul susţinerii interviului

· Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor şi perioada în care se depun propunerile de candidaturi, în vederea alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

· Decizia de anulare a procedurii alegerii

· Hotărâri privind măsuri în cazul încălcării procedurilor de desemnare a candidaţilor şi a  procedurilor de alegere

· Data şi condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi a celorlalte funcţii publice vacante din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

· Data şi condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi a celorlalte funcţii publice vacante din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative ale curţilor de apel şi tribunalelor

· Anunţuri privind examenul de capacitate al personalului asimilat stagiar din cadrul Ministerului Justiţiei şi Institutului Naţional de Criminologie

· Bilanţurile de ocupare, pe judeţe şi la nivel naţional

 

 

 

Accesați secțiunea Contact pentru informații cu privire la numerele de telefon, numerele de fax și adresele de e-mail unde puteți obține informații suplimentare.Noutăți și Știri

2021-04-13 14:31:52
Eveniment on-line 150 de ani de la nașterea lui Theodor Pallady

2021-04-13 13:37:26
Codul muncii, ediția a XVIII-a, martie 2021

2021-04-14 10:25:50
Codul civil și Codul de procedură civilă, ediția aprilie 2021


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0506 din 14 Mai 2021
Act nr. 550/14 Mai 2021

Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Guvernul României
M. Of. nr. 0506 din 14 Mai 2021
Act nr. 699/14 Mai 2021

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

Ministerul Sănătății
M. Of. nr. 0506 din 14 Mai 2021
Act nr. 143/04 Martie 2021

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 466 alin. (4) din Codul de procedură civilă

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0506 din 14 Mai 2021
Act nr. 67/14 Mai 2021

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

Ministerul Afacerilor Interne
M. Of. nr. 0505 din 14 Mai 2021
Act nr. 606/14 Mai 2021

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Președintele României
M. Of. nr. 0505 din 14 Mai 2021
Act nr. 607/14 Mai 2021

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

Președintele României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus