E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografia


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial
Informaţii utile
Reclama
Condiții de utilizare
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Noi reguli de TVA in comerțul electronic,1 iulie, Ghid practic
MARIANA VIZOLI

 

Ediţia iulie 2021 cuprinde un ghid practic, autor Mariana Vizoli, ca urmare a transpunerii în legislația națională a unor noi reguli de TVA în comerțul electronic prin OUG nr. 59/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021.

COMANDĂ AICI

CUPRINS

I. Cadru legal

II. Scopul implementării pachetului e-commerce

III. Operațiuni vizate

IV. Noțiuni introductive privind pachetul e-commerce

1) Termeni utilizați de notele explicative

2) Definiția vânzărilor intracomunitare la distanță

3) Despre interfețele electronice


V. Regimul non-UE – ghișeul unic – one stop shop – art. 314 din Codul fiscal (Regimul special pentru servicii prestate de către persoane impozabile nestabilite în UE)

1) Ce este regimul non-UE?

2) Operațiuni pentru care se aplică regimul non-UE

3) Persoanele impozabile care aplică regimul non-UE

4) Obligații privind regimul non-UE

5) Exemple privind regimul non-UE


VI. Regimul UE – OSS, art. 315 din Codul fiscal (Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări, prestările de servicii efectuate de persoane impozabile stabilite în UE, dar nu în statul membru de consum)

1) Ce este regimul UE?

2) Operațiuni pentru care se aplică regimul special UE prevăzut de art. 315 din Codul Fiscal

3) Analiza operațiunilor vizate de regimul UE

4) Cine aplică regimul special și unde se înregistrează

5) Aplicarea regimului UE de interfețele electronice

6) Obligații privind regimul UE

7) Regimul UE – exemple


VII. Importul bunurilor cu valoare redusă

1) Despre importul bunurilor cu valoare redusă

2) Definiția vânzărilor la distanță de bunuri importate

3) Locul livrării vânzărilor la distanță de bunuri importate

VII.1. Art. 3152 – Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe (IOSS)

1) Ce este regimul de import IOSS și pentru ce bunuri se aplică?

2) Cine aplică regimul IOSS?

3) Avantajele utilizării IOSS

4) Înregistrarea în IOSS

5) Despre intermediar

6) Faptul generator și exigibilitatea vânzărilor la distanță de bunuri importate

7) Obligațiile persoanelor care aplică IOSS

8) Exemple privind aplicarea IOSS
VII.2. Mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import – art. 3153 din Codul fiscal


VIII. Prevederi privind cursul aplicabil – art. 3154 din Codul fiscal

IX. Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal


Despre autor – fost înalt funcționar în Ministerul Finanțelor Publice, ocupând de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere importante dintre care: director general al Direcției de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice (2016);  Director general adjunct al Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal si reglementări vamale (2012 – 2016); Director al Direcţiei de legislaţie in domeniul TVA (2007 – 2012); Director general adjunct al Direcţiei generale impozite indirecte (2006 – 2007) și Şef serviciu legislaţie TVA in cadrul Direcţiei generale de politici si legislaţie privind veniturile bugetului general consolidat (2002 – 2006).

În prezent este consultant fiscal independent, membră a Camerei Consultanților Fiscali din România și cadru didactic asociat al ASE București.

Este lector la cursurile de formare profesională a personalului din aparatul ANAF si MFP pe teme referitoare la aplicarea legislaţiei in domeniul TVA, organizate prin intermediul Școlii de finanţe publice și lector la cursurile de formare profesională organizate de CECCAR, Camera Consultanților Fiscali, Camera auditorilor și alţi formatori de formare profesională.Noutăți și Știri

2021-07-12 13:34:27
Codul administrativ, ediții în limbile română și maghiară

2021-07-14 14:41:11
Noi reguli de TVA in comerțul electronic, 1 iulie, Ghid practic, Mariana Vizoli

2021-07-20 11:07:58
Codul civil și Codul de procedură civilă, ediția aprilie 2021


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0727 din 23 Iulie 2021
Act nr. 3897/C/23 Iulie 2021

Ordin privind baremul medical elaborat de comisia constituită prin Ordinul ministrului justiției și al ministrului sănătății nr. 3.873/C/1.338/2021

Ministerul Justiției
M. Of. nr. 0727 din 23 Iulie 2021
Act nr. 8/25 Iunie 2021

Decizie pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului de Solidaritate a Medicilor

Colegiul Medicilor din România
M. Of. nr. 0726 din 23 Iulie 2021
Act nr. 785/21 Iulie 2021

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Guvernul României
M. Of. nr. 0726 din 23 Iulie 2021
Act nr. 786/21 Iulie 2021

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Guvernul României
M. Of. nr. 0726 din 23 Iulie 2021
Act nr. 787/21 Iulie 2021

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Guvernul României
M. Of. nr. 0726 din 23 Iulie 2021
Act nr. 849/16 Iulie 2021

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearoenergetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București la 9 decembrie 2020 și la Upper Marlboro la 4 decembrie 2020

Președintele României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografia Întrebări frecvente Sugestii Sus