E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografie


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial
Informaţii utile
Reclama
Condiții de utilizare
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Cariere
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Noi reguli de TVA in comerțul electronic,1 iulie, Ghid practic
MARIANA VIZOLI

 

Ediţia iulie 2021 cuprinde un ghid practic, autor Mariana Vizoli, ca urmare a transpunerii în legislația națională a unor noi reguli de TVA în comerțul electronic prin OUG nr. 59/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021.

COMANDĂ AICI

CUPRINS

I. Cadru legal

II. Scopul implementării pachetului e-commerce

III. Operațiuni vizate

IV. Noțiuni introductive privind pachetul e-commerce

1) Termeni utilizați de notele explicative

2) Definiția vânzărilor intracomunitare la distanță

3) Despre interfețele electronice


V. Regimul non-UE – ghișeul unic – one stop shop – art. 314 din Codul fiscal (Regimul special pentru servicii prestate de către persoane impozabile nestabilite în UE)

1) Ce este regimul non-UE?

2) Operațiuni pentru care se aplică regimul non-UE

3) Persoanele impozabile care aplică regimul non-UE

4) Obligații privind regimul non-UE

5) Exemple privind regimul non-UE


VI. Regimul UE – OSS, art. 315 din Codul fiscal (Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări, prestările de servicii efectuate de persoane impozabile stabilite în UE, dar nu în statul membru de consum)

1) Ce este regimul UE?

2) Operațiuni pentru care se aplică regimul special UE prevăzut de art. 315 din Codul Fiscal

3) Analiza operațiunilor vizate de regimul UE

4) Cine aplică regimul special și unde se înregistrează

5) Aplicarea regimului UE de interfețele electronice

6) Obligații privind regimul UE

7) Regimul UE – exemple


VII. Importul bunurilor cu valoare redusă

1) Despre importul bunurilor cu valoare redusă

2) Definiția vânzărilor la distanță de bunuri importate

3) Locul livrării vânzărilor la distanță de bunuri importate

VII.1. Art. 3152 – Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe (IOSS)

1) Ce este regimul de import IOSS și pentru ce bunuri se aplică?

2) Cine aplică regimul IOSS?

3) Avantajele utilizării IOSS

4) Înregistrarea în IOSS

5) Despre intermediar

6) Faptul generator și exigibilitatea vânzărilor la distanță de bunuri importate

7) Obligațiile persoanelor care aplică IOSS

8) Exemple privind aplicarea IOSS
VII.2. Mecanismul special pentru declararea și plata TVA la import – art. 3153 din Codul fiscal


VIII. Prevederi privind cursul aplicabil – art. 3154 din Codul fiscal

IX. Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal


Despre autor – fost înalt funcționar în Ministerul Finanțelor Publice, ocupând de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere importante dintre care: director general al Direcției de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice (2016);  Director general adjunct al Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal si reglementări vamale (2012 – 2016); Director al Direcţiei de legislaţie in domeniul TVA (2007 – 2012); Director general adjunct al Direcţiei generale impozite indirecte (2006 – 2007) și Şef serviciu legislaţie TVA in cadrul Direcţiei generale de politici si legislaţie privind veniturile bugetului general consolidat (2002 – 2006).

În prezent este consultant fiscal independent, membră a Camerei Consultanților Fiscali din România și cadru didactic asociat al ASE București.

Este lector la cursurile de formare profesională a personalului din aparatul ANAF si MFP pe teme referitoare la aplicarea legislaţiei in domeniul TVA, organizate prin intermediul Școlii de finanţe publice și lector la cursurile de formare profesională organizate de CECCAR, Camera Consultanților Fiscali, Camera auditorilor și alţi formatori de formare profesională.Noutăți și Știri

2021-09-02 12:56:05
Pensiile pe întelesul tuturor

2021-07-12 13:34:27
Codul administrativ, ediții în limbile română și maghiară

2021-07-14 14:41:11
Noi reguli de TVA in comerțul electronic, 1 iulie, Ghid practic, Mariana Vizoli


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0905 din 21 Septembrie 2021
Act nr. 1898/20 Septembrie 2021

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Ministerul Sănătății
M. Of. nr. 0905 din 21 Septembrie 2021
Act nr. 432/17 Iunie 2021

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1^1)-(1^3), (3) și (4), ale art. 5 alin. (3) și (3^1), ale art. 7 alin. (4) și (5^1) și ale art. 8 alin. (5) tezele a doua și a treia din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în ansamblul său

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0905 din 21 Septembrie 2021
Act nr. 855/13 Septembrie 2021

Ordin pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
M. Of. nr. 0905 din 21 Septembrie 2021
Act nr. 1223/15 Septembrie 2021

Ordin pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.131/2005

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
M. Of. nr. 0905 din 21 Septembrie 2021
Act nr. 1321/20 Septembrie 2021

Ordin pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
M. Of. nr. 0904 din 21 Septembrie 2021
Act nr. 984/15 Septembrie 2021

Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Suceava în domeniul public al municipiului Fălticeni

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografie Cariere Întrebări frecvente Sugestii Sus