Publicare acte ale profesioniștilor și alte persoane juridice

Prin intermediul acestui formular se transmit documente pentru care publicarea directă în Monitorul Oficial este reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte prevederi legale în vigoare.

Introduceți Codul de identificare fiscală (codul fiscal) fără RO și apăsați butonul Caută date.

Datele instituției dumneavoastră vor fi completate automat.

În cazul în care datele nu sunt regăsite sau nu sunt actualizate vă rugăm să le completați sau să le actualizați, după caz.

Completați datele despre persoana de contact și treceți la pasul următor.

Document de plată dacă ați efectuat plata. În cazul în care nu ați achitat o să primiți o factură după validarea datelor introduse.

Încarcă fișierele necesare: copie CI, împuternicire, Documentul de publicat, dovada plății

pot fi selectate mai multe fișiere!

()

+
=
ONLINE
Persoane fizice
Informații despre serviciile destinate persoanelor fizice
  • Acte pierdute
  • Schimbări de nume
ONLINE
Persoane juridice
Informații despre serviciile destinate persoanelor juridice
  • Acte ale profesioniștilor
  • Rapoarte de activitate
  • Concursuri
  • Acte pierdute
  • Alte acte prevăzute de lege
Acte normative
Publicare acte normative

Informații complete privind actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a.

ONLINE
Achiziții publice
Publicare anunțuri Achiziții publice

Sistemul de publicare on-line destinat preluării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare