Concursuri

Introduceți Codul de identificare fiscală (codul fiscal) fără RO și apăsați butonul Caută date.

Datele instituției dumneavoastră vor fi completate automat.

În cazul în care datele nu sunt regăsite sau nu sunt actualizate vă rugăm să le completați sau să le actualizați, după caz.

Completați datele despre persoana de contact și treceți la pasul următor.

Pregătiți următoarele documente:

 1. un fișier cu documentele semnate obligatoriu de reprezentantul legal (în format PDF sau JPG), în următoarea ordine:
  • adresa de înaintare, menționând temeiul de publicare în Monitorul Oficial (model disponibil aici);
  • textul anunțului de concurs, cu toate elementele cerute de legea aplicabilă;
  • contorul de caractere cu spații, generat din Word, pentru emiterea facturii (model disponibil aici).
 2. un fișier cu anunțul de concurs în format editabil Word (DOCX), identic cu cel semnat – respectând condițiile de redactare de aici;
 3. dovada plății, dacă este cazul.

Asigurați-vă că anunțul este transmis în termenul legal și cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de publicare, pentru a nu afecta data stabilită pentru concurs!

Cum calculați data maximă de publicare?

Respectați instrucțiunile stabilite prin actul care conține temeiul legal de publicare!

DE REȚINUT! Conform Codului de procedură civilă: „Când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește”.

EXEMPLU DE CALCUL - post de personal contractual vacant pe perioadă nedeterminată:

 • Data primei probe - 1.11.2021
 • Data publicării - cel târziu 8.10.2021 (15 zile lucrătoare, conform art. 7 din HG 286/2011, fără data primei probe și data publicării)
 • Data trimiterii la publicare - cel târziu 6.10.2021 (cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de publicare).

vă rugăm să dispuneți publicarea anunțului privind

Asigurați-vă că anunțul a fost transmis în termenul legal și cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de publicare, pentru a nu afecta data stabilită pentru concurs!

Document de plată dacă ați efectuat plata. În cazul în care nu ați achitat o să primiți o factură după validarea datelor introduse.

Încărcați următoarele documente:
1. fișierul cu documentele semnate obligatoriu de reprezentantul legal (în format PDF sau JPG), în următoarea ordine:
- adresa de înaintare, menționând temeiul de publicare în Monitorul Oficial (modelul disponibil aici);
- textul anunțului de concurs, cu toate elementele cerute de legea aplicabilă;
- contorul de caractere cu spații, generat din Word, pentru emiterea facturii (modelul disponibil aici);
2. fișierul cu anunțul de concurs în format editabil Word (DOCX), identic cu cel semnat – respectând condițiile de redactare de aici;
3. dovada plății, dacă este cazul.

pot fi selectate mai multe fișiere!

()

+
=
ONLINE
Persoane fizice
Informații despre serviciile destinate persoanelor fizice
 • Acte pierdute
 • Schimbări de nume
ONLINE
Persoane juridice
Informații despre serviciile destinate persoanelor juridice
 • Acte ale profesioniștilor
 • Rapoarte de activitate
 • Concursuri
 • Acte pierdute
 • Alte acte prevăzute de lege
Acte normative
Publicare acte normative

Informații complete privind actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a.

ONLINE
Achiziții publice
Publicare anunțuri Achiziții publice

Sistemul de publicare on-line destinat preluării și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare