e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (177379 rezultate)

[1]      «      6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14      »      [17738]
Monitorul Oficial nr. 0482 din 2021
Actul nr. 3744 din 28 Aprilie 2021
Emitent: Ministerul Educației
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021Monitorul Oficial nr. 0481 din 2021
Actul nr. 512 din 05 Mai 2021
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București“, sector Centura Sud km 52 + 770-km 100 + 900-Lot 2 km 69 + 000-km 85 + 300Monitorul Oficial nr. 0481 din 2021
Actul nr. M.87 din 27 Aprilie 2021
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării NaționaleMonitorul Oficial nr. 0481 din 2021
Actul nr. 47 din 26 Ianuarie 2021
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), ale art. 10 alin. (1), (4) și (6), art. 11 alin. (1)-(3) și ale art. 20 pct. 6 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normativeMonitorul Oficial nr. 0481 din 2021
Actul nr. 21/123 din 08 Aprilie 2021
Emitent: Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâre privind completarea Codului etic național al profesioniștilor contabili, ediția a V-aMonitorul Oficial nr. 0481 din 2021
Actul nr. - din 17 Noiembrie 2020
Emitent: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâre în Cauza Konya și alții împotriva RomânieiMonitorul Oficial nr. 0480 din 2021
Actul nr. 152 din 04 Martie 2021
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor sintagmei „nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. c) (...) și h) (...) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare“, cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și ale art. 94 pct. 1 lit. c) și h) din Codul de procedură civilăMonitorul Oficial nr. 0480 din 2021
Actul nr. 22 din 12 Aprilie 2021
Emitent: Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de dreptMonitorul Oficial nr. 0480 din 2021
Actul nr. 201/F-CONT din 06 Decembrie 2017
Emitent: Curtea de Apel Pitești
Sentință civilă Dosar nr. 418/46/2017Monitorul Oficial nr. 0479 din 2021
Actul nr. 513 din 05 Mai 2021
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind trecerea unei părți din imobilul „Terenuri aferente canalului Dunăre-Marea Neagră, inclusiv zonele de siguranță“, aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile“ - S.A. Constanța, în domeniul public al comunei Cumpăna, județul Constanța, precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului[1]      «      6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14      »      [17738]

Noutăți și Știri

2021-04-13 14:31:52
Eveniment on-line 150 de ani de la nașterea lui Theodor Pallady

2021-04-13 13:37:26
Codul muncii, ediția a XVIII-a, martie 2021

2021-04-14 10:25:50
Codul civil și Codul de procedură civilă, ediția aprilie 2021


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0499 din 13 Mai 2021
Act nr. 28/11 Mai 2021

Hotărâre pentru aprobarea Cartei albe a apărării

Parlamentul României
M. Of. nr. 0499 din 13 Mai 2021
Act nr. 67/28 Ianuarie 2021

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 teza finală din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0499 din 13 Mai 2021
Act nr. 76/09 Februarie 2021

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații“ din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0499 din 13 Mai 2021
Act nr. 79/16 Februarie 2021

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (4) lit. m) din Codul de procedură penală

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0499 din 13 Mai 2021
Act nr. 100/28 Aprilie 2021

Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de atestare a competenței tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică, de exploatare a petrolului și a resurselor minerale și de expertizare, precum și a persoanelor fizice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică și de expertizare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006

Agenția Națională pentru Resurse Minerale
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 677/12 Mai 2021

Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Ministerul Sănătății
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus