e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (176561 rezultate)

[1]      «      8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16      »      [17657]
Monitorul Oficial nr. 0386 din 2021
Actul nr. 6733 din 22 Martie 2021
Emitent: Autoritatea Electorală Permanentă
Raport privind activitatea desfășurată de către Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în anul 2020Monitorul Oficial nr. 0386 din 2021
Actul nr. 6733 din 22 Martie 2021
Emitent: Autoritatea Electorală Permanentă
Raport privind activitatea desfășurată de către Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în anul 2020Monitorul Oficial nr. 0385 din 2021
Actul nr. 408 din 07 Aprilie 2021
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamități naturaleMonitorul Oficial nr. 0385 din 2021
Actul nr. 35 din 06 Aprilie 2021
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind uniunea securității - COM (2020) 605 finalMonitorul Oficial nr. 0385 din 2021
Actul nr. 36 din 06 Aprilie 2021
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un val de renovări pentru Europa - ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai - COM (2020) 662 finalMonitorul Oficial nr. 0385 din 2021
Actul nr. 38 din 06 Aprilie 2021
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726 - COM (2020) 712 finalMonitorul Oficial nr. 0385 din 2021
Actul nr. 37 din 06 Aprilie 2021
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Digitalizarea justiției în Uniunea Europeană - o panoplie de posibilități - COM (2020) 710 finalMonitorul Oficial nr. 0385 din 2021
Actul nr. 39 din 06 Aprilie 2021
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea justiției în UE - o strategie europeană în materie de formare judiciară pentru perioada 2021-2024 - COM (2020) 713 finalMonitorul Oficial nr. 0385 din 2021
Actul nr. 34 din 06 Aprilie 2021
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la Pachetul de toamnă privind Semestrul European 2021- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind proiectele de planuri bugetare pentru 2021: Evaluare generală - COM (2020) 750 final, Recomandare de Recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro - COM (2020) 746 final, Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană și Comitetul Economic și Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2021 [elaborat în conformitate cu articolele 3 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice] - COM (2020) 745 final, Propunere de Raport comun privind ocuparea forței de muncă a Comisiei Europene și Consiliului - COM (2020) 744 final, Comunicare a Comisiei către Consiliu - Situația bugetară a României - COM (2020) 752 finalMonitorul Oficial nr. 0385 din 2021
Actul nr. 41 din 06 Aprilie 2021
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027 - COM (2020) 758 final[1]      «      8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16      »      [17657]

Noutăți și Știri

2021-04-13 14:31:52
Eveniment on-line 150 de ani de la nașterea lui Theodor Pallady

2021-04-13 13:37:26
Codul muncii, ediția a XVIII-a, martie 2021

2021-04-14 10:25:50
Codul civil și Codul de procedură civilă, ediția aprilie 2021


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0404 din 16 Aprilie 2021
Act nr. 494/12 Aprilie 2021

Ordin privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

Ministerul Finanțelor
M. Of. nr. 0404 din 16 Aprilie 2021
Act nr. 10/23 Martie 2021

Hotărâre pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
M. Of. nr. 0403 din 16 Aprilie 2021
Act nr. 29/15 Aprilie 2021

Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Guvernul României
M. Of. nr. 0403 din 16 Aprilie 2021
Act nr. 307/16 Aprilie 2021

Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Președintele României
M. Of. nr. 0403 din 16 Aprilie 2021
Act nr. 308/16 Aprilie 2021

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel

Președintele României
M. Of. nr. 0403 din 16 Aprilie 2021
Act nr. 309/16 Aprilie 2021

Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și privind abrogarea art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției

Președintele României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus