e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (177374 rezultate)

[1]      «      17420   |   17421   |   17422   |   17423   |   17424   |   17425   |   17426   |   17427   |   17428      »      [17738]
Monitorul Oficial nr. 0226 din 1992
Actul nr. 492 din 27 August 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre de modificare și completare a unor dispoziții din Hotărârea Guvernului nr. 1.295 / 30 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și asupra actelor de notariat și a serviciilor prestate de acesteaMonitorul Oficial nr. 0226 din 1992
Actul nr. 493 din 27 August 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind aprobarea contractului de mandat-cadru pentru împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de statMonitorul Oficial nr. 0226 din 1992
Actul nr. 496 din 28 August 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre cu privire la corectarea fondului de salarii pentru care societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome nu au obligația să plătească impozit suplimentarMonitorul Oficial nr. 0226 din 1992
Actul nr. 504 din 01 Septembrie 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind exceptarea de taxe vamale pentru unele poziții tarifareMonitorul Oficial nr. 0225 din 1992
Actul nr. 458 din 12 August 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 493 / 1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 759 / 1991, Hotărârea Guvernului nr. 16 / 1992 și Hotărârea Guvernului nr. 335 / 1992 și unele măsuri de aplicareMonitorul Oficial nr. 0225 din 1992
Actul nr. 461 din 14 August 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre pentru aprobarea divizării parțiale a Societății Comerciale cu capital integral de stat "Avicola Salonta" - S.A.Monitorul Oficial nr. 0225 din 1992
Actul nr. 462 din 17 August 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind suportarea cheltuielilor de cazare în unele cazuri specialeMonitorul Oficial nr. 0225 din 1992
Actul nr. 463 din 17 August 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind măsuri pentru constituirea Fondului Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privați și sprijinirea privatizării prin cumpărare de activeMonitorul Oficial nr. 0225 din 1992
Actul nr. 465 din 19 August 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind aprobarea deschiderii temporare a punctului de control pentru trecerea frontierei Variașu Mic, județul AradMonitorul Oficial nr. 0225 din 1992
Actul nr. 4601 din 09 Iulie 1992
Emitent: Ministerul Economiei și Finanțelor
Ordin privind abrogarea unor prevederi din Normele metodologice nr. 7.351/2.382 / 12 decembrie 1991 elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 680 / 1991 privind unele măsuri de finanțare a activității de control al statului asupra calității construcțiilor, lucrărilor publice, urbanismului și amenajării teritoriului[1]      «      17420   |   17421   |   17422   |   17423   |   17424   |   17425   |   17426   |   17427   |   17428      »      [17738]

Noutăți și Știri

2021-04-13 14:31:52
Eveniment on-line 150 de ani de la nașterea lui Theodor Pallady

2021-04-13 13:37:26
Codul muncii, ediția a XVIII-a, martie 2021

2021-04-14 10:25:50
Codul civil și Codul de procedură civilă, ediția aprilie 2021


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 677/12 Mai 2021

Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Ministerul Sănătății
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 153/04 Martie 2021

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 135 alin. (4) și ale art. 136 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 500/06 Mai 2021

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 302/13 Mai 2021

Decizie privind numirea domnului chestor de poliție Benone-Marian Matei în funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 3291/05 Februarie 2021

Raport privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Ecologist Român, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020

Autoritatea Electorală Permanentă
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 3779/10 Mai 2021

Ordin pentru instituirea unor măsuri privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal și modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

Ministerul Educației
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus