e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (177374 rezultate)

[1]      «      17427   |   17428   |   17429   |   17430   |   17431   |   17432   |   17433   |   17434   |   17435      »      [17738]
Monitorul Oficial nr. 0219 din 1992
Actul nr. 122 din 08 Septembrie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre cu privire la eșalonarea restituirii părților sociale ale oamenilor muncii din unitățile economice de stat și la sursele financiare din care se face această restituireMonitorul Oficial nr. 0219 din 1992
Actul nr. 124 din 10 Februarie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind înființarea Institutului de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Ocrotirii SocialeMonitorul Oficial nr. 0219 din 1992
Actul nr. 127 din 08 Februarie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind obiectivul de investiții "Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă 5 x 700 MW"Monitorul Oficial nr. 0219 din 1992
Actul nr. 128 din 12 Februarie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind preluarea Palatului Pionierilor și Șoimilor Patriei de către Ministerul ÎnvățământuluiMonitorul Oficial nr. 0219 din 1992
Actul nr. 133 din 12 Februarie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind unele măsuri pentru continuarea lucrărilor și creșterea gradului de disponibilitate și fiabilitate a cazanelor de la "Centrala Electrică de Termoficare Timișoara, cu funcționare pe lignit"Monitorul Oficial nr. 0219 din 1992
Actul nr. 145 din 15 Februarie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre cu privire la restituirea părților sociale depuse de salariați la unitățile economice de statMonitorul Oficial nr. 0219 din 1992
Actul nr. 149 din 16 Februarie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind trecerea patrimoniului Uniunii Tineretului Comunist în administrarea unor ministere, organe centrale și localeMonitorul Oficial nr. 0219 din 1992
Actul nr. 155 din 20 Februarie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind trecerea Centrului de Statistică Matematică la Academia RomânăMonitorul Oficial nr. 0219 din 1992
Actul nr. 164 din 10 Februarie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul combinatelor și întreprinderilor din metalurgia neferoasăMonitorul Oficial nr. 0219 din 1992
Actul nr. 197 din 02 Martie 1990
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind înființarea Muzeului Aviației din municipiul București[1]      «      17427   |   17428   |   17429   |   17430   |   17431   |   17432   |   17433   |   17434   |   17435      »      [17738]

Noutăți și Știri

2021-04-13 14:31:52
Eveniment on-line 150 de ani de la nașterea lui Theodor Pallady

2021-04-13 13:37:26
Codul muncii, ediția a XVIII-a, martie 2021

2021-04-14 10:25:50
Codul civil și Codul de procedură civilă, ediția aprilie 2021


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 677/12 Mai 2021

Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Ministerul Sănătății
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 153/04 Martie 2021

Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 135 alin. (4) și ale art. 136 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Curtea Constituțională a României
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 500/06 Mai 2021

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 302/13 Mai 2021

Decizie privind numirea domnului chestor de poliție Benone-Marian Matei în funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române

Primul-Ministru
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 3291/05 Februarie 2021

Raport privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Ecologist Român, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020

Autoritatea Electorală Permanentă
M. Of. nr. 0498 din 13 Mai 2021
Act nr. 3779/10 Mai 2021

Ordin pentru instituirea unor măsuri privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal și modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

Ministerul Educației
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus