e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (176751 rezultate)

[1]      «      17428   |   17429   |   17430   |   17431   |   17432   |   17433   |   17434   |   17435   |   17436      »      [17676]
Monitorul Oficial nr. 0100 din 1992
Actul nr. 45 din 14 Mai 1992
Emitent: Parlamentul României
Lege privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice și juridice și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică și a mijloacelor de transport pe apă, deținute de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridiceMonitorul Oficial nr. 0100 din 1992
Actul nr. 46 din 14 Mai 1992
Emitent: Parlamentul României
Lege privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice care dețin acțiuni în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991Monitorul Oficial nr. 0099 din 1992
Actul nr. 50 din 04 Februarie 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind constituirea serviciului de contencios al Ministerului MediuluiMonitorul Oficial nr. 0099 din 1992
Actul nr. 156 din 02 Aprilie 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre privind achizițiile guvernamentaleMonitorul Oficial nr. 0099 din 1992
Actul nr. 221 din 30 Aprilie 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre cu privire la reglementarea modului de negociere a prețurilor și tarifelor la mărfurile și serviciile destinate populației, în condițiile diminuării subvențiilor de la bugetul de statMonitorul Oficial nr. 0099 din 1992
Actul nr. 222 din 04 Mai 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre pentru modificarea unor prevederi ale regulamentelor de organizare și funcționare ale regiilor autonome din componența Ministerului IndustrieiMonitorul Oficial nr. 0099 din 1992
Actul nr. 224 din 04 Mai 1992
Emitent: Guvernul României
Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 699/1991 privind organizarea, finanțarea și coordonarea învățământului preuniversitar de transporturiMonitorul Oficial nr. 0099 din 1992
Actul nr. 86 din 21 Aprilie 1992
Emitent: Președintele României
Decret privind acreditarea unui ambasadorMonitorul Oficial nr. 0099 din 1992
Actul nr. 96 din 09 Mai 1992
Emitent: Președintele României
Decret privind trecerea direct în retragere a unor generali din Ministerul Apărării NaționaleMonitorul Oficial nr. 0099 din 1992
Actul nr. 97 din 09 Mai 1992
Emitent: Președintele României
Decret privind acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul Apărării Naționale[1]      «      17428   |   17429   |   17430   |   17431   |   17432   |   17433   |   17434   |   17435   |   17436      »      [17676]

Noutăți și Știri

2021-04-13 14:31:52
Eveniment on-line 150 de ani de la nașterea lui Theodor Pallady

2021-04-13 13:37:26
Codul muncii, ediția a XVIII-a, martie 2021

2021-04-14 10:25:50
Codul civil și Codul de procedură civilă, ediția aprilie 2021


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 31/21 Aprilie 2021

Ordonanță de urgență privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 470/21 Aprilie 2021

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniu

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 471/21 Aprilie 2021

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Rutto Stella Jepkosgei

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 472/21 Aprilie 2021

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Meringor Delvine Relin

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 473/21 Aprilie 2021

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Melly Joan Chelimo

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 475/21 Aprilie 2021

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul asistenței medicale spitalicești în contextul epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus