e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Magazin Online


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial Partea I bis
Comenzi pentru diverse numere din Monitorul Oficial Partile I-VII
Informaţii utile
Informații despre plată
Condiții de utilizare
Detalii despre plată
Reclama
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Preluare online a anunţurilor
Modele de anunțuri
Convocări ale Adunării Generale a Acţionarilor
Pierderi acte persoane fizice
Pierderi acte persoane juridice
Concursuri
Raport de activitate
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Nu se mai publică
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (176751 rezultate)

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [17676]
Monitorul Oficial nr. 0425 din 2021
Actul nr. 6870 din 23 Martie 2021
Emitent: Autoritatea Electorală Permanentă
Raport privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Socialist Român, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020Monitorul Oficial nr. 0425 din 2021
Actul nr. 7096 din 29 Martie 2021
Emitent: Autoritatea Electorală Permanentă
Raport privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Forța Națională, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020Monitorul Oficial nr. 0424 din 2021
Actul nr. 508 din 20 Aprilie 2021
Emitent: Ministerul Finanțelor
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020Monitorul Oficial nr. 0424 din 2021
Actul nr. 43 din 21 Aprilie 2021
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei DeputațilorMonitorul Oficial nr. 0424 din 2021
Actul nr. 42 din 21 Aprilie 2021
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre pentru numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de SănătateMonitorul Oficial nr. 0424 din 2021
Actul nr. 44 din 21 Aprilie 2021
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru cercetare și inovare COM (2020) 628Monitorul Oficial nr. 0424 din 2021
Actul nr. 45 din 21 Aprilie 2021
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2020Monitorul Oficial nr. 0424 din 2021
Actul nr. 46 din 21 Aprilie 2021
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei DeputațilorMonitorul Oficial nr. 0424 din 2021
Actul nr. 47 din 21 Aprilie 2021
Emitent: Camera Deputaților
Hotărâre privind modificarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul Camerei DeputațilorMonitorul Oficial nr. 0424 din 2021
Actul nr. 54 din 26 Ianuarie 2021
Emitent: Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [17676]

Noutăți și Știri

2021-04-13 14:31:52
Eveniment on-line 150 de ani de la nașterea lui Theodor Pallady

2021-04-13 13:37:26
Codul muncii, ediția a XVIII-a, martie 2021

2021-04-14 10:25:50
Codul civil și Codul de procedură civilă, ediția aprilie 2021


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 31/21 Aprilie 2021

Ordonanță de urgență privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 470/21 Aprilie 2021

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniu

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 471/21 Aprilie 2021

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Rutto Stella Jepkosgei

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 472/21 Aprilie 2021

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Meringor Delvine Relin

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 473/21 Aprilie 2021

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române doamnei Melly Joan Chelimo

Guvernul României
M. Of. nr. 0428 din 22 Aprilie 2021
Act nr. 475/21 Aprilie 2021

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul asistenței medicale spitalicești în contextul epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

e-Monitor Publicațiile oficiale Editura Tipografia Centrul pentru relații cu publicul Întrebări frecvente Sugestii Sus