E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografie


Formatul electronic gratuit și liber este de document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire și imprimare.

(Legea nr. 202 /1998)

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prima pagină
Comunicate
Abonamente
Abonamente Monitorul Oficial pe suport hârtie
Abonamente Monitorul Oficial pe suport electronic
Comenzi pentru apariţii Monitorul Oficial
Informaţii utile
Reclama
Condiții de utilizare
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Tarife pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
Colaboratori preluări acte
Cariere
Întrebări frecvente
Sugestii
Arhiva Sumare

Rezultatele cautarii dupa acte (187460 rezultate)

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10      »      [18746]
Monitorul Oficial nr. 0664 din 2022
Actul nr. 105 din 29 Iunie 2022
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea datelor despre mediu provenite de la instalații industriale și înființarea Portalului emisiilor industriale - COM(2022) 157 finalMonitorul Oficial nr. 0664 din 2022
Actul nr. 106 din 29 Iunie 2022
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin excepțional și temporar din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia - COM(2022) 242 finalMonitorul Oficial nr. 0664 din 2022
Actul nr. 107 din 29 Iunie 2022
Emitent: Senatul României
Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare - COM(2022) 141 finalMonitorul Oficial nr. 0664 din 2022
Actul nr. 1724 din 29 Iunie 2022
Emitent: Ministerul Sănătății
Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestoraMonitorul Oficial nr. 0664 din 2022
Actul nr. 442 din 30 Iunie 2022
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestoraMonitorul Oficial nr. 0664 din 2022
Actul nr. 32 din 06 Iunie 2022
Emitent: Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de dreptMonitorul Oficial nr. 0664 din 2022
Actul nr. 395 din 04 Iulie 2022
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale de Administrare FiscalăMonitorul Oficial nr. 0664 din 2022
Actul nr. 397 din 04 Iulie 2022
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Claudiu-Emanuel Simion, la cerere, din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Național de AdministrațieMonitorul Oficial nr. 0664 din 2022
Actul nr. 396 din 04 Iulie 2022
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Cupă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Agenției Naționale de Administrare FiscalăMonitorul Oficial nr. 0664 din 2022
Actul nr. 398 din 04 Iulie 2022
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind acordarea autorizării Regiei Autonome RASIROM în vederea utilizării de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10      »      [18746]

Noutăți și Știri

2022-06-10 13:38:35
Lansare de carte Studii de politică externă și relații internaționale

2022-03-03 13:53:26
190 de ani de la prima apariție a Monitorului Oficial

2022-06-02 14:30:09
Romfilatelia, „Monitorul Oficial, 190 de ani”


expert-monitor.ro


Cele mai recente acte publicate în
Monitorul Oficial
M. Of. nr. 0672 din 05 Iulie 2022
Act nr. 507/14 Aprilie 2022

Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflate pe raza localităților Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balș, Bobicești, Găneasa, Milcov și Slatina din județul Olt, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019

Guvernul României
M. Of. nr. 0672 din 05 Iulie 2022
Act nr. 1502/27 Iunie 2022

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, precum și privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic

Ministerul Finanțelor
M. Of. nr. 0672 din 05 Iulie 2022
Act nr. 1207/30 Iunie 2022

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigație interioară

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
M. Of. nr. 0671 din 05 Iulie 2022
Act nr. 38/09 Iunie 2022

Decizie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Înalta Curte de Casație și Justiție
M. Of. nr. 0670 din 05 Iulie 2022
Act nr. 835/29 Iunie 2022

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului“ desfășurat în perioada 2015-2025

Guvernul României
M. Of. nr. 0670 din 05 Iulie 2022
Act nr. 836/29 Iunie 2022

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023

Guvernul României
Arhiva Monitorului Oficial
Prima editură și tipografie din Romania certificată ISO 9001

E-monitor Publicări Magazin Online Editura Tipografie Cariere Întrebări frecvente Sugestii Sus